header.home link

Ideeën gezocht om schade door everzwijnen te beperken

23 maart 2021

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Het Agentschap Natuur en Bos schakelt nu ook de bevolking in om samen de schade veroorzaakt door everzwijnen in te perken. “We maken 140.000 euro vrij om innovatieve ideeën een kans te geven”, klinkt het.

Lees meer over:

Everzwijnen eten graag én alles wat op hun pad komt. Daardoor kunnen ze de nodige ongemakken en schade veroorzaken. “Met 140.000 euro subsidie willen we projecten ondersteunen die bijdragen aan een evenwichtige manier van samenleven met everzwijnen in Vlaanderen”, klinkt het bij het  Agentschap Natuur en Bos (ANB). “De focus van de projectoproep ligt op het nemen van collectieve en ruimtelijk relevante en preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen.”

De projecten moeten voorbeelden zijn van een duidelijke gemeenschappelijke aanpak tussen de verschillende actoren (landbouw, natuur, jagerij, overheden, particulier) en een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn.

Het preventieplan moet een ruimtelijk samenhangende aanpak op niveau van de everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn

Agentschap Natuur en Bos

“Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: plaatsing van rasters, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden enzoverder”, klinkt het. “Het preventieplan moet een ruimtelijk samenhangende aanpak op niveau van de everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn.”

Zowel overheden, verenigingen, organisaties en samenwerkingsverbanden tussen particulieren en/of voorgaande kunnen een project indienen. Individuele particulieren of bedrijven alleen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. “Het project moet een groter maatschappelijk belang beogen dan het eigen belang van de indienende partij”, verklaart ANB.

Om de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren, moeten de aanvrager en de betrokken partners zich engageren om gedurende 5 jaar de eventuele everzwijnschade in het projectgebied te melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 mei 2021.

Meer info over de projectoproep vind je hier.

Bron: Eigen verslaggeving / HBvL

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek