header.home link

Hooibeekhoeve onderzoekt potentieel sorghum

De extreme weersomstandigheden van 2018 zitten nog fris in het geheugen: te natte velden in het voorjaar die je onmogelijk kon betreden zonder de structuur van de bodem te bederven, gevolgd door een zomer van ongekende hitte en droogte. Een mislukte maisoogst was voor veel landbouwers het gevolg. Nochtans deden niet alle teelten het slecht in dit rampenjaar: vanuit verschillende hoeken werd sorghum getipt als een teelt met mogelijkheden. “Sorghum telen vraagt 40 procent minder water, waardoor hij meer droogteresistent is en bovendien heeft de diepere beworteling een gunstige invloed op de bodemstructuur en past de teelt prima in het rantsoen”, zegt onderzoeker Gert Van De Ven (Hooibeekhoeve).
14 juni 2019  – Laatste update 14 september 2020 14:50
Lees meer over:

De extreme weersomstandigheden van 2018 zitten nog fris in het geheugen: te natte velden in het voorjaar die je onmogelijk kon betreden zonder de structuur van de bodem te bederven, gevolgd door een zomer van ongekende hitte en droogte. Een mislukte maisoogst was voor veel landbouwers het gevolg. Nochtans deden niet alle teelten het slecht in dit rampenjaar: vanuit verschillende hoeken werd sorghum getipt als een teelt met mogelijkheden. “Sorghum telen vraagt 40 procent minder water, waardoor hij meer droogteresistent is en bovendien heeft de diepere beworteling een gunstige invloed op de bodemstructuur en past de teelt prima in het rantsoen”, zegt onderzoeker Gert Van De Ven (Hooibeekhoeve).

Bovenstaande redenen waren genoeg voor de Hooibeekhoeve in Geel om deze nieuwe teelt op te nemen in het onderzoeksprogramma. “Aangezien sorghum vorstgevoelig is, was het wachten op de ijsheiligen om aan de slag te gaan”, zegt onderzoeker Gert Van De Ven. “Maar met trots kunnen we aankondigen dat de eerste velden gezaaid zijn.” De Hooibeekhoeve legde een demonstratieveld aan waarbij twee rassen van graansorghum vergeleken worden.

Met de inzaai van sorghum voegt Hooibeekhoeve nog een extra derde teelt toe aan zijn vruchtwisselingsprogramma. “Op de Hooibeekhoeve zijn we al verschillende jaren bezig met vruchtwisseling”, legt onderzoekster Katrien Geudens uit. “In 2016 legden we een demonstratieveld aan om verschillende teeltrotaties naast elkaar te kunnen bekijken.” Het demonstratieveld is opgesplitst in verschillende demoveldjes met elk een andere teelt.

“Op één veldje telen we continu mais”, aldus Gert Van De Ven. “Op de andere veldjes wordt mais afgewisseld met een andere teelt zoals grasklaver, voederbieten en vanaf dit jaar dus ook sorghum. De helft van de veldjes wordt bovendien verrijkt met compost.” Na de oogst zullen de eerste resultaten met sorghum gekend zijn. Op de volledige resultaten van de demoveldjes rond vruchtwisseling is het nog een jaar wachten.

“In 2020 zullen we op alle demoveldjes terug kuilmaïs zetten”, vertelt Katrien Geudens. “Zo kunnen we nagaan wat het effect van vruchtwisseling is op de maisopbrengst en de onkruiddruk. Doordat we ook een deel in monocultuur mais hebben gehouden, kunnen we dan perfect vergelijkingen maken tussen monocultuur en vruchtwisseling.” Algemeen is al geweten dat monocultuur mais leidt tot een verarming van de bodem door een daling van het organische stofgehalte. Daarbij komt dat monocultuur ook bodemgebonden ziektes in de hand werkt.

Maandag (17 juni, 20u) kan iedereen een bezoek brengen aan dit demonstratieveld. De onderzoekers geven tekst en uitleg over de onkruidbestrijding bij mais, de vruchtwisseling en de verhoging van organische stof. Inschrijven kan hier.

Beeld: Provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek