header.home link

Hooibeekhoeve diversifieert met nieuwe zaaimachine

22 oktober 2019
De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren hebben aangetoond hoe kwetsbaar monoculturen kunnen zijn. Hooibeekhoeve uit Geel wil een voortrekkersrol spelen bij de verbreding van teelten en investeert, met de steun van provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa in een nieuwe zaaimachine en rotoreg om andere gewassen, groenbedekkers en vlinderbloemigen te kunnen zaaien. “Door gewassen afwisselend te telen, bevorder je de bodemvruchtbaarheid waardoor je dan weer minder bemesting en water nodig hebt”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.
Lees meer over:
De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren hebben aangetoond hoe kwetsbaar monoculturen kunnen zijn. Hooibeekhoeve uit Geel wil een voortrekkersrol spelen bij de verbreding van teelten en investeert, met de steun van provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa in een nieuwe zaaimachine en rotoreg om andere gewassen, groenbedekkers en vlinderbloemigen te kunnen zaaien. “Door gewassen afwisselend te telen, bevorder je de bodemvruchtbaarheid waardoor je dan weer minder bemesting en water nodig hebt”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.
Dankzij de verruiming van een teeltplan wordt meer CO2 in de bodem opgeslagen. Inpassing van vlinderbloemigen, zoals gras-klaver en veldbonen, of meer droogteresistente of opbrengstzekere gewassen, zoals rietzwenkgras en voederbieten, in de teeltrotatie zorgen ervoor dat je kunstmestinput kan beperken en dus veel minder indirecte CO2 produceert. De vruchtwisseling is ook bevorderlijk om de klimaatdoelstellingen te behalen.
 
“Voedergewassen vormen met 85 procent van het areaal de belangrijkste gewassen in de provincie Antwerpen”, verklaart gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.“Maïs is na gras het voedergewas dat het meeste geteeld wordt. De droge en warme zomers van de voorbije jaren hebben ons geconfronteerd met de nadelen van zo’n monocultuur. Om de nieuwe inzichten in diversificatie in de praktijk om te zetten, heeft de Hooibeekhoeve deze nieuwe landbouwmachines nodig.”
 
hooibeekhoeve-zaaimachine-groep-1024.jpg
 
In 2016 startte Hooibeekhoeve een vruchtwisselingsproef waarbij vier teeltrotaties werden vergeleken met een monocultuur maïs. Deze proef loopt over meerdere jaren zodat de effecten op lange termijn gemeten worden. De medewerkers onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van verschillende gewassen. Zo kwamen de afgelopen jaren onder meer veldbonen, gerst-erwten en granen aan bod. Voor een betere bodemvruchtbaarheid wordt sinds enkele jaren ook intensief gewerkt met groenbedekkers, die op een vrij eenvoudige manier het organische stofgehalte in de bodem, en bijgevolg ook de bodemstructuur, op peil houden.
 
Voor de liefhebbers: de keuze voor een combinatie van zaaimachine met rotoreg is na de aanbestedingsprocedure gevallen op een zaaimachine Maschio Aliante Plus en een rotoreg Maschio Dominator DM 3000.
 
Dit project kadert in het Interreg Noord-West Europa-project FABulous Farmers dat landbouwers aanzet om te werken aan vergroening en biodiversiteit en hen ondersteunt in de transitie naar meer agro-ecologie. Op die manier worden landbouwers minder afhankelijk van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
 
Bekijk ook de nieuwste aflevering van VILT TeeVee, die bodembedekkers onder de loep neemt.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek