header.home link

Honingstalen van stadsimkers gezocht

In het kader van een kwaliteitsbewakingsprogramma voor Vlaamse honing wil het Gentse kennisplatform Honeybee Valley in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de kwaliteit van stadshoning onderzoeken. Ondanks een sterke stijging van het aantal bijenkasten in stedelijke context vertoont het kwaliteitsmeetnet van Honeybee Valley vooral in stedelijke gebieden nog enkele blinde vlekken. Stadsimkers worden dan ook vriendelijk verzocht zich te melden.
20 november 2017  – Laatste update 4 april 2020 15:37
Lees meer over:

In het kader van een kwaliteitsbewakingsprogramma voor Vlaamse honing wil het Gentse kennisplatform Honeybee Valley in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de kwaliteit van stadshoning onderzoeken. Ondanks een sterke stijging van het aantal bijenkasten in stedelijke context vertoont het kwaliteitsmeetnet van Honeybee Valley vooral in stedelijke gebieden nog enkele blinde vlekken. Stadsimkers worden dan ook vriendelijk verzocht zich te melden. 

Of het nu in stadslandbouwprojecten, op daken van bedrijfsgebouwen of in achtertuintjes is: het houden van honingbijen in de stad zit al geruime tijd in de lift. Om de kwaliteit van stadshoning in kaart te brengen is Honeybee Valley nu op zoek naar stadsimkers die een potje honing willen verkopen aan onderzoekers om zo de gaten in het meetnetwerk te dichten. De staalnames worden uitgevoerd door ILVO en kaderen in het kwaliteitsbewakingsprogramma dat ingebed is in het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Centraal in deze kwaliteitszorg staan de analyses van de fysische en chemische kenmerken van de honing. Zo wordt onder meer het vochtgehalte bepaald, maar wordt ook gepeild naar de invertase-activiteit (enzym), de elektrische geleidbaarheid, de specifieke rotatie en het HMF-gehalte. Deze parameters geven onder meer informatie over de versheid en bewaarcondities van de honing, aldus Honeybee Valley. Andere parameters die aan bod komen in de kwaliteitscontrole zijn de beoordeling van de presentatie, de etikettering, de smaak, de kristallisatiestructuur van de honing en de oorsprong. Ook de aanwezigheid van antibioticaresiduen wordt gecontroleerd.

De verzameling van honing van de stadsimker verloopt in twee stappen: eerst dient de geïnteresseerde stadsimker zich aan te melden bij Honeybee Valley met vermelding van de exacte locatie van de bijenstand. In een tweede stap zullen de onderzoekers van Honeybee Valley en ILVO zelf een selectie maken van welke imkers mogen deelnemen en ter plaatse een potje honing gaan kopen. Locatie speelt daarbij een belangrijke rol: de onderzoekers beogen een goede spreiding over verschillende Vlaamse steden. Ben je zelf geen imker maar heb je weet van een stadsimker die actief is in jouw buurt, dan mag je dat overigens ook laten weten.

“Ook gaat onze voorkeur uit naar locaties in de stad waarvoor we een geschikte match hebben met een imker net buiten diezelfde stad”, zo klinkt het nog. “De deelnemende imkers moeten bereid gevonden worden om hun honing te laten analyseren op de hierboven vernoemde parameters, eventueel aangevuld met de bepaling van koolwaterstoffen en andere parameters indien dit een specifieke wetenschappelijke vraag kan beantwoorden. Het is de bedoeling om de onderzoeksresultaten te communiceren naar de betrokken imker, het grote publiek en zo mogelijk ook naar de wetenschappelijke gemeenschap via hun tijdschriften.”

Zelf stadsimker? Of een tip? Mail naar marleen.brunain@ugent.be 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek