header.home link

Hold-up blijft duren voor stikstoftechnologieën rundvee

Nieuwe innovatieve technieken en technologieën om de stikstofuitstoot van de veeteelt te verminderen, zijn in opmars. Heikel punt: ze staan allemaal al drie jaar voor een rood licht te wachten op een officiële erkenning. Tot op heden hebben de bedrijven die deze technieken ontwikkelen nog geen uitzicht wanneer ze een procedure kunnen starten om op PAS-lijst kunnen komen, terwijl er aan interesse van landbouwers geen gebrek is.

4 januari 2023  – Laatste update 4 januari 2023 20:41
danonebovaermelkveemelkkoevoeder-1250

Het is van 2019 geleden dat een wetenschappelijk comité samengezeten heeft om de AEA- en PAS-lijst te updaten. Die lijsten omvatten stalsystemen voor ammoniakemissiereductie (AEA) en ammoniakemissiereducerende maatregelen en technieken. Drie jaar lang heeft geen enkele nieuwe techniek of technologie zich kunnen aanmelden om een procedure te starten. Een stilstand die het stikstofdossier niet vooruit helpt.

In november 2022 werd een nieuw wetenschappelijk comité (WeComV) samengesteld om deze stilstand aan te pakken voor reductietechnieken op pluimvee- en varkensbedrijven. Technieken voor rundveebedrijven wordt dan weer de wacht aangezegd. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is WeComV daarvoor niet bevoegd en heeft het comité slechts een formele rechtsgrond om zich te buigen over de AEA-lijst voor reductie van ammoniak in pluimvee- en varkensstallen.

“In het verleden werden nochtans zowel de AEA-lijst als de PAS-lijst opgemaakt op basis van wetenschappelijke adviezen die toen aangeleverd werden door ‘het wetenschappelijk team’ (het vroegere WeComV)", zegt Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (cd&v) die minister Demir hierover ondervroeg. "Wanneer nieuwe stalsystemen en reductietechnieken van andere diersoorten zoals rundvee een procedure kunnen starten, is niet geweten. Ook een deadline over een publicatie van de resultaten van WeComV is niet gekend."

Wanneer nieuwe reductietechnieken van rundvee een procedure kunnen starten voor de PAS-lijst, is niet gekend

Tinne Rombouts - Vlaams parlementslid cd&v

Al drie jaar hebben bedrijven die nieuwe emissiereducerende technieken ontwikkelen voor rundvee geen duidelijkheid, waardoor investeringen uitblijven. Eén van die bedrijven is Biolectric. Zij bouwen pocketvergisters die methaangas uit dierlijke mest omzetten in biogas en elektrische energie. Daarnaast ontwikkelden ze ook stikstofstrippers die ammoniakgas uit vergiste mest halen. Onafhankelijke studies van Wageningen bewijzen dat een pocketvergister voor 70 procent reductie van methaanemissies zorgt. Een pocketvergister in combinatie met stikstofstripper zorgt voor een extra 65 procent reductie van de ammoniakuitstoot. Omdat deze nog niet op de PAS-lijst staan, worden deze emissiereducties niet erkend op landbouwbedrijven en blijft de opbouw in grote getale uit. De interesse en aanvragen zijn nochtans groot voor Biolectric. Een 30-tal landbouwers hebben reeds contracten afgesloten die on-hold blijven staan.

“Met de erkenning op de PAS-lijst zouden we heel wat contracten kunnen deblokkeren en samen met boeren veel groene stroom en warmte kunnen opwekken, maar evenzeer gigantische reducties methaan- en ammoniakemissies kunnen realiseren.”, laat Frederik Dejonghe van Biolectric weten. “Rundveehouders willen duurzamer worden, maar de overheid geeft hen de kans niet.”

“Innovatie biedt kansen in het stikstofverhaal, maar het beleid staat op de rem bij de uitrol ervan”
Uitgelicht
Biolectric heeft met “stikstofstripping” een veelbelovende technologie in handen in de strijd tegen het stikstofprobleem. Toch is de techniek op vandaag veroordeeld tot de wac...
13 augustus 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek