header.home link

Hitteplan treedt in werking

7 augustus 2020
Voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen is een hitteplan in werking getreden. Dat zijn Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) en beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd per transport, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden. “Al het vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden”, aldus Weyts.
Voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen is een hitteplan in werking getreden. Dat zijn Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) en beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd per transport, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden.  “Al het vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden”, aldus Weyts.
Komende dagen worden temperaturen van 30 graden Celsius en meer verwacht. Dergelijke temperaturen kunnen dieren onnodig veel stress en leed bezorgen. De voorspelde hittegolf vraagt dan ook om extra maatregelen bij het laden, vervoeren en aflossen van dieren naar en in slachthuizen.
 
Kleurcodes
 
Om dierenleed te vermijden kwam minister Weyts met de sector overeen een hitteplan in werking te stellen. Voor het laden, vervoeren en lossen van groot vee enerzijds en pluimvee anderzijds wordt gewerkt met dezelfde kleurcode als het KMI. Elke kleur, groen, geel, oranje of rood, verwijst naar temperaturen op dagen gedurende een hittegolf en brengt extra, aanvullende, maatregelen met zich mee. Zo geldt bijvoorbeeld ‘code oranje’ bij een hittegolf waarvan drie opeenvolgende dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van minstens 32 graden Celsius wordt vastgesteld of één dag met een maximumtemperatuur van minimum 35 graden Celsius. Voor groot vee is in dat geval transport tussen 14 uur en 19 uur verboden, daalt de bezettingsgraad per transport met 10 procent en is een aangepast klimaat in de zogenaamde ‘wachtstallen’ vereist. Hoe extremer de weersomstandigheden, hoe meer maatregelen de groot- of pluimveehouder, de chauffeur van het transport en het slachthuis moeten nemen.
 
“Hitte-temperaturen bezorgen dieren onnodig veel stress en kunnen verregaande en pijnlijke gevolgen hebben”, zegt Weyts. “Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om al het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden.”
 
“Dit hitteplan is ook een belangrijke mijlpaal voor de slachthuissector”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, de federatie van het Belgische vlees. “De slachthuizen die aangesloten zijn bij onze sectorfederatie werken al jaren erg hard om steeds de lat voor dierenwelzijn hoger te leggen. Een formeel hitteplan ontbrak nog om hen het regelgevend kader te bieden om bij extreme weersomstandigheden de nodige stappen te ondernemen om nodeloos dierenleed tegen te gaan. We zijn dan ook zeer opgetogen dat we samen met minister Weyts deze mijlpaal bereikt hebben.”
 
“Bij het laden en vervoeren van slachtpluimvee is de tussenkomst van meerdere, gespecialiseerde bedrijven vereist”, zegt Ann Truyen van VIP, Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen. “Dankzij het hitteprotocol, dat een helder en concreet maatregelenpakket bevat, kent elke betrokken partij haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden om oordeelkundig te werken op zeer warme dagen. De positieve reacties vanuit onze leden, geven vertrouwen dat het afgesproken hitteplan, naar best vermogen zal worden toegepast de komende dagen.”
 
Ook Johan Van Bosch, algemeen secretaris van het NVP, het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen, reageert positief op wat afgesproken werd. “Tijden van extreme temperaturen hebben effecten voor mens en dier.  Om zoveel mogelijk dierenleed te vermijden tijdens het transport naar het slachthuis, kwam een werkbaar hitteplan tot stand in nauw overleg tussen de sector en de minister. Het plan kadert eveneens in verantwoord duurzaam ondernemen.”
 
Duivenwedstrijden uitgesteld
 
De aankomende hitte heeft niet alleen gevolgen voor het laden, vervoeren en lossen van dieren naar en in slachthuizen. Ook de duivensport ondervindt gevolgen van de extreme warmte. Zo werden meerdere duivenwedstrijden van komend weekend uitgesteld. De nationale wedstrijd van Bourges in de categorie ‘jonge duiven’ van 8 augustus gaat net als alle kleine halve-fond wedvluchten met jonge duiven in het weekend van 8 en 9 augustus niet door. Dat is beslist na overleg tussen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. "De voorspelde hitte moet je ook wedstrijddieren besparen. Als dieren verplicht worden om bij hoge temperaturen zware inspanningen te doen, kan dat ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen", aldus Dierenminister Weyts.
 

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek