header.home link

Grote landbouwbedrijven hebben opvallend vaker een opvolger

30 mei 2022

Slechts 13 procent van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfsleider ouder dan 50 jaar heeft vermoedelijk een opvolger. Opvallend is dat het vooral grotere bedrijven zijn die over een opvolger beschikken. Dat stelt Statistiek Vlaanderen op basis van cijfers van het Departement Landbouw en Visserij en Statbel uit 2020.

Lees meer over:

De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse land- en tuinbouwer neemt steeds toe. Waar die 20 jaar geleden nog 48 jaar was, is die intussen opgelopen tot 54 jaar. Bovendien is zelfs 16 procent van de bedrijfshoofden ouder dan 65 jaar. Uit een bevraging van de bedrijfsleiders, de personen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van het bedrijf en die juridische en economische verantwoordelijkheid dragen, blijkt dat slechts 13 procent van de 50-plussers ervan uitgaat een opvolger te hebben.

Daarbij werd ook een opdeling gemaakt op basis van de economische bedrijfsgrootte. Dit gebeurde op basis van de standaardoutput – de omzet – van het bedrijf. Daaruit blijkt dat voornamelijk kleine bedrijven geen opvolger hebben. Slechts in 7 procent van de gevallen heeft een bedrijfsleider met een omzet van minder dan 25.000 euro een opvolger. Bij landbouwbedrijven met een standaardoutput van 250.000 euro of meer stijgt dat percentage tot 25 procent. Het valt ook op dat grotere bedrijven gerund worden door gemiddeld jongere bedrijfshoofden.

grafiek bedrijfsopvolging bedrijfsgrootte

Ook is er een onderscheid te maken naar sector. Zo hebben gespecialiseerde melkveebedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar het vaakst een opvolger (21%). De top drie wordt vervolledigd door gespecialiseerde fruitbedrijven (17%) en pluimveebedrijven (16%). Vleesveebedrijven en akkerbouwbedrijven met bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar hebben het minst vaak een opvolger, respectievelijk gaat het om 10 en 12 procent.

grafiek bedrijfsopvolging sector

Een andere correlatie die wordt gevonden, is tussen leeftijd en bedrijfsgrootte en het opleidingsniveau van de bedrijfsleider. Hoe jonger de landbouwer, hoe hoger het opleidingsniveau. Maar ook hoe groter het landbouwbedrijf, hoe hoger het opleidingsniveau. Het percentage landbouwers die hoger onderwijs hebben gevolgd is tussen 2004 en 2018 gestegen van 11,2 naar 18,2 procent.

Uitgelicht
Het aantal landbouwbedrijven is tussen 2014 en 2019 afgenomen met 934, een daling van bijna 4 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V)...
29 december 2020 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / LARA

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek