header.home link

Aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen neemt verder af

29 december 2020

Het aantal landbouwbedrijven is tussen 2014 en 2019 afgenomen met 934, een daling van bijna 4 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Landbouwminister Hilde Crevits. “In werkelijkheid is de daling groter (naar schatting ca. 3% per jaar), gezien er tussentijds aanpassingen werden doorgevoerd in het telsysteem”, duidt hij.

Lees meer over:

Terwijl er in 2014 nog 24.252 landbouwbedrijven actief waren in Vlaanderen, waren dat er in 2019 nog 23.318 (-3,9%). De afname van het aantal bedrijven situeert zich vooral bij de bedrijven gespecialiseerd in gemengd rundvee. Tussen 2014 en 2019 is hier een daling van 667 bedrijven, een daling van maar liefst 40 procent. Het aantal akkerbouwbedrijven kende dan weer de grootste stijging, van 5.492 bedrijven in 2014 naar 6.663 bedrijven in 2019 (+21%).

De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf nam verder toe. Melkveebedrijven zijn hierbij de uitschieter met een stijging van gemiddeld bijna 6 hectare per bedrijf (bijna 13%). 

Het is belangrijk dat we onze Vlaamse voedselproducerende bedrijven behouden en erover waken dat zij competitief blijven in de wereldmarkt waarop ze spelen

Stijn De Roo (CD&V) - Vlaams parlementslid

Steeds minder partners tewerkgesteld in het bedrijf

Voor de meest recente cijfers van arbeidskrachten is het wachten op de resultaten van de vierjaarlijkse landbouwenquête die in oktober 2020 werd afgenomen. Naar verwachting zet de dalende trend zich hier ook verder. Tussen 2013 en 2016 nam het aantal regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten af met 3.130 eenheden, namelijk van 51.583 naar 48.453. Dit is een daling van meer van 6 procent.

Opvallend is de evolutie in het aantal tewerkgestelde partners in het bedrijf: daar is een daling van meer dan 26 procent vastgesteld in dezelfde periode. Deze cijfers zijn exclusief seizoensarbeid.

“De specialisatie en schaalvergroting binnen de land- en tuinbouwsector nemen verder toe”, stelt Stijn De Roo. “Het is belangrijk dat we onze Vlaamse voedselproducerende bedrijven behouden en erover waken dat zij competitief blijven in de wereldmarkt waarop ze spelen. Het valt wel op dat het aantal arbeidskrachten op deze grotere bedrijven afneemt en dat partners steeds minder meewerken in het bedrijf. Aandacht voor de draagkracht voor de bedrijfsleider en zijn/haar gezin op elk bedrijf is dan ook noodzakelijk. Er speelt ook een trend van verbreding voor bedrijven die hiermee toegevoegde waarde creëren op hun bedrijf, maar voor cijfers hierover is het wachten op de resultaten van de landbouwtelling 2020.”

Uitgelicht
Uit een Nederlandse studie blijkt dat nog maar een derde van de landbouwbedrijven zich toelegt op de primaire productie. Ook in Vlaanderen is dezelfde trend in opmars.
3 november 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek