header.home link

Grootschalig agroforestry-experiment gestart in Nederland

De Nederlandse Universiteit Wageningen heeft in Lelystad een grootschalige multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit voor agroforestry opgestart, de eerste in zijn soort in Nederland. Op een terrein van 15 hectare worden verschillende boomsoorten in hagen aangeplant, in combinatie met jaarlijks wisselende éénjarige gewassen zoals aardappelen, granen en kool. “We willen in samenspraak met landbouwers en het bedrijfsleven nagaan wat de kansen van agroforestry in Nederland zijn”, klinkt het.

11 januari 2021  – Laatste update 11 januari 2021 17:35
Lees meer over:

De nieuwe onderzoeksfaciliteit stelt onderzoekers uit verschillende domeinen in staat om onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van agroforestry – of boslandbouw -in Nederland. Doel is om antwoorden te vinden op vragen als: welke interacties vinden plaats tussen boomgewassen en akkerbouwgewassen? Welke microklimaateffecten brengen boomstroken in een open polderlandschap teweeg?

“Verder willen we ook nagaan wat de effecten op de biodiversiteit en de bodem zijn en wat de economische perspectieven voor boomgewassen (in dit geval hazelaars) in een akkerbouwsysteem zijn”, klinkt het bij de onderzoekers van Universiteit Wageningen.

Het experiment is een afstandenproef. “Een aantal bomenrijen wordt op diverse afstanden aangeplant”, klinkt het. “In eerste instantie worden biodiverse hagen geplant, bestaande uit snelgroeiende boomsoorten - zwarte populier, zwarte els, fladderiep en schietwilg. “Volgend jaar wordt een tweede rij bomen bestaande uit uitsluitend hazelaars direct naast de hagen aangeplant.”

“Op het moment dat de hazelaarhaag na een aantal jaren volgroeid is, worden de haagplanten verwijderd en blijven de hazelnoten over”, aldus Universiteit Wageningen. “Er wordt dus stapsgewijs overgegaan van een biodiverse haag naar een rij notenstruiken. Deze aanpak heeft verschillende voordelen: de notenstruiken worden in de ontwikkelingsfase meer beschut en de snelgroeiende haag levert de eerste jaren al onderzoekdata op.”

De faciliteit wordt uitgerust met sensoren om data te verzamelen over (micro)klimaat, wind(snelheid) en bodemgesteldheid (bodemtemperatuur en -vocht). “Zo kunnen we verschillende jaren ook onderzoek doen naar tal van aanvullende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de veerkracht en aanpassingsvermogen aan extreme weersomstandigheden, koolstofvastlegging en effecten op ziekte- en plaagbeheersing”, besluiten de onderzoekers.

Bron: WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek