header.home link

Green Deal onduidelijk over gewasbescherming en CRISPR

16 december 2019
Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft op 11 december de Green Deal voorgesteld. Maar ze ontweek daarbij twee controversiële landbouwkwesties, namelijk de grenswaarden voor gewasbeschermingsmiddelen en genetische manipulatie, merkte EURACTIV op.
Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft op 11 december de Green Deal voorgesteld. Maar ze ontweek daarbij twee controversiële landbouwkwesties, namelijk de grenswaarden voor gewasbeschermingsmiddelen en genetische manipulatie, merkte EURACTIV op.
Met de Green Deal wil de Europese Unie onder andere het gebruik en de risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica aanzienlijk verminderen. De Commissie verklaarde dat zij “de, al dan niet wetgevende, maatregelen zal bepalen om deze verminderingen door te voeren maar dat elke beslissing gebaseerd zal worden op een dialoog met de stakeholders.” Dat suggereert dat er nog een lang debat op gang kan komen voordat er nieuwe maatregelen worden genomen.
 
Volgens critici zijn een aantal netelige landbouwkwesties afgezwakt in de slotmededeling van de Green Deal. In een vorige versie werd gewag gemaakt van een vermindering van 50 procent van de gewasbescherming tegen 2030. Er zouden ook nieuwe doelstellingen komen voor meststoffen. Het einddocument heeft het enkel over een “aanzienlijke vermindering van pesticiden en meststoffen”.
 
Ook het hoofdstuk over nieuwe gentechnologische processen heeft opmerkelijke wijzigingen ondergaan. In een eerdere versie van de Green Deal is aangegeven dat de Commissie "maatregelen wil nemen om innovatieve manieren te ontwikkelen, waaronder nieuwe genoomtechnieken".
 
Het kweken van nieuwe organismen met behulp van genoomtechnologie, zoals de CRISPR-techniek, is nog steeds zeer omstreden binnen de EU. Het Europese Hof van Justitie heeft in juli 2018 besloten dat geproduceerde planten nog steeds als gentechnologie moeten worden beschouwd. Als de EU zich zou richten op genoomtechnieken, gaat ze hiermee in tegen de beslissing van het Hof.
 
Het ‘innovatieprincipe’ heeft de definitieve versie van de tekst niet gehaald. In plaats daarvan is zorgvuldig geformuleerd dat “de potentiële rol van nieuwe innovatieve technologieën zal worden overwogen”.
 
De Commissie stelt in het voorjaar haar ‘Farm to Fork’-strategie voor, waarbij meer details zullen worden vrijgegeven. Verwacht wordt dat er dan concrete, wettelijke maatregelen voorgesteld zullen worden, ook over de mogelijke nieuwe grenswaarden voor gewasbeschermingsmiddelen.
 
Maar volgens critici is de Green Deal te bescheiden als het gaat over concrete landbouwmaatregelen. Na de publicatie van de "Farm to Fork"-strategie zou een dialoog met de stakeholders moeten plaatsvinden over duurzame voedselketens. Tegelijk wordt een biodiversiteitsstrategie aangekondigd. Maar het huidige voorstel tot hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de vorige Commissie zal niet worden herzien. Dit is volgens de critici nochtans nodig om het GLB in lijn te brengen met de Green Deal.
 
De Groene fractie in het Europarlement blijft pleiten voor een fundamentele hervorming van het GLB. Ze vrezen dat het huidige voorstel van het GLB de doelstellingen van de Green Deal in de weg zal staan.
 
In de Commissie Landbouw (AGRI) wordt momenteel nog onderhandeld over het GLB. Het proces heeft sinds de verkiezingen in mei vertraging opgelopen omdat nieuwe parlementsleden het dossier opnieuw willen beoordelen. De besprekingen zouden in de tweede helft van 2020 moeten worden afgerond. Maar er wordt gevreesd dat het hernieuwde GLB niet op tijd klaar zal zijn wanneer de volgende zevenjarige begroting (2021-2027) zal starten.

Bron: EURACTIV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek