header.home link

Gentse humane melksuikers voor babyvoeding gaan de hele wereld rond

1 september 2021

Het Gentse biotechbedrijf Inbiose, dat humane melksuikers uit moedermelk namaakt voor babyvoeding, is aan een sterke groei bezig. De Europese Investeringsbank kende de scale-up recent een lening van 15 miljoen euro toe om de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te kunnen opschalen. Naast het gebruik van humane melksuikers in babyvoeding, zit er volgens het bedrijf ook veel toekomstmuziek in toepassingen voor volwassenvoeding en op de lange termijn zelfs in diervoeders.

Lees meer over:
inbiose_lab

Inbiose is één van de weinige bedrijven in de wereld die zogenaamde humane melk oligosacchariden (HMO's) kan produceren. Dat zijn functionele suikers in moedermelk, die baby's bijvoorbeeld beschermen tegen infectie of bevorderend werken voor hun hersenontwikkeling. Inbiose maakt deze stoffen na, waarna ze in babyvoeding gebruikt kunnen worden.

“Wij hebben inmiddels toelating voor twee verschillende HMO's, ook wel humane melksuikers genoemd. Daarnaast hebben we wettelijke toelating aangevraagd voor nog vier humane melksuikers en zitten er nog zo’n dertig in de pijplijn”, vertelt Paul Decraemer, financieel directeur van Inbiose. Hij benadrukt dat er tussen de 150 à 200 verschillende humane melksuikers in moedermelk zitten. “Elk van deze suikers heeft andere gezondheidseffecten.”

Natuurlijke moedermelk zal altijd het beste blijven en kan nooit helemaal nagebootst worden in een laboratorium

Paul Decraemer - financieel directeur van Inbiose

Lange tijd de missing link in de nabootsing van moedermelk

Humane melksuikers zijn de derde grootste fractie in moedermelk en waren tot voor kort het enige bestanddeel dat niet na te maken was. Het was Wim Soetaert, professor aan de universiteit van Gent, die in 2013 de basis legde voor het productieproces van Inbiose. In bioreactoren worden gewone suikers door bepaalde micro-organismen omgezet in de humane melksuikers.

Decraemer stelt dat met de toevoeging van deze melksuikers moedermelk beter nagebootst kan worden dan voorheen, waardoor hij een grote toekomst ziet voor het product. “Alhoewel natuurlijke moedermelk altijd het beste zal blijven, worden de gezondheidseffecten door de toevoeging van HMO’s nog beter benaderd. Dit is natuurlijk interessant voor alle moeders in de wereld die niet in staat zijn op een natuurlijke wijze babyvoeding te geven.”

Gentse suikers in supermarkten

De veelbelovende uitvinding van Soetaert en Inbiose trok vijf jaar geleden de aandacht van multinational Dupont dat een licentiedeal sloot om de eerste twee suikers op mondiale schaal te produceren en te verkopen aan babymelkpoederbedrijven zoals Danone en Nestlé.

Sindsdien zijn deze suikers over de hele wereld terug te vinden. Wel is het nog wachten op de opening van de Chinese markt. In het Aziatische land, de grootste afzetmarkt voor  babyvoeding in de wereld, hebben HMO’s voorlopig nog geen goedkeuring.

Toch is het niet alleen wachten op China, maar hebben de producten ook in andere delen van de wereld nog een enorm potentieel, benadrukt Decraemer. “Eigenlijk is het pas sinds 2018 mogelijk om tegen een acceptabele prijs HMO’s na te maken. De toepassing ervan is pas vanaf dat moment in ontwikkeling en heeft dus nog een lange weg te gaan.”

Toepassingen voor volwassen

Dat geldt zeker ook voor de toepassing in voedingsmiddelen voor volwassenen. Ook hier ligt volgens hem een enorm potentieel. “Humane melksuikers hebben onder andere een prebiotische werking. Prebiotica zijn een voedingsbron voor probiotica, dat zijn de levende bacteriën die metabolieten aanmaken. Bij mensen die ouder worden, neemt het aantal goede bacteriën, zoals de bifido’s, in de darmen af. Met behulp van humane melksuikers kan de activiteit van de resterende bacteriën in de darmen op peil gehouden worden waardoor darmklachten voorkomen kunnen worden.”

Alhoewel er naast overlap ook verschillen bestaan tussen humane melksuikers en dierlijke melksuikers in biest- of zeugenmelk, is het technisch zeker mogelijk deze laatste ook na te maken

Paul Decraemer - financieel directeur van Inbiose

Op termijn voorziet hij vanuit de industrie een vraag naar een mengsel van HMO’s voor zowel babyvoeding als voeding voor volwassenen zodat ook een mix aan gezondheidseffecten te realiseren is. “Maar ook het onderzoek naar de verschillende gezondheidseffecten van deze suikers staat nog in de kinderschoenen. Er is nog een lange weg te gaan.”

Voor de nog langere termijn ziet Decraemer ook mogelijkheden in de diervoederindustrie. “Alhoewel er naast overlap ook verschillen bestaan tussen humane melksuikers en dierlijke melksuikers in biest- of zeugenmelk, is het technisch zeker mogelijk deze laatste ook na te maken.” Hij benadrukt dat dit nog niet voor de nabije toekomst zal zijn. “De productiekosten liggen momenteel waarschijnlijk nog te hoog, waardoor het nu nog niet interessant is voor de dierhouderij, maar dat kan in de toekomst zeker komen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek