header.home link

Geen grote Europese tractorenmanifestatie, maar ABS en Landsbond Pluimvee voeren toch actie

10 december 2021

De grote actie tegen het Europese landbouwbeleid die onder andere door het Nederlandse Farmers Defense Force gaat niet door. Onder andere het ABS zou zich aansluiten. Als alternatief gaan nu twee kleinere acties door: de Landsbond Pluimvee zal actie voeren over het stikstofkader en het ABS zet op 15 december de crisis in de varkenssector op de agenda.

ABS stikstof kerkhof in vlaamse velden

Een grote Europese actie getrokken door het militante Farmers Defense Force uit Nederland, ook bij ons waren er heel wat boeren enthousiast om met de tractor naar Brussel af te zakken. Alleen valt de manifestatie door de Corona-opstoot in het water, Duitse en Poolse boeren zouden door de quarantaine-regels in hun land Kerstmis moeten missen en dat deed het enthousiasme bekoelen.

Stikstofkader

Als alternatief komen er nu twee kleinere acties, gefocust op de Vlaamse regering. De Landsbond Pluimvee zal op maandag 13 december actie voeren aan het kabinet van de ministers Demir en Crevits. Ze vragen er rechtszekerheid en toekomstperspectief in het stikstofdossier. Het is de bedoeling om met een kleine delegatie ontvangen te worden op de beide kabinetten. Danny Coulier van de Landsbond Pluimvee noemt het een prikactie: “Door de huidige situatie met de vogelgriep is het niet wenselijk om veel pluimveehouders samen te brengen, maar het borrelt wel enorm bij onze achterban. Er is echt het besef dat het zo niet verder kan, wij hebben perspectief nodig.”

Varkenscrisis

Het ABS gaat dan weer op woensdag 15 december actie voeren aan het Vlaams parlement. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme: “De politieke besluitvorming in het stikstofdossier loopt op dit moment, we hebben onze inputs en standpunten al kenbaar gemaakt. Het is vooral de crisis in de varkenshouderij die voor ons nu acuut is, we merken nog altijd veel te weinig empathie bij de Vlaamse regering. Van de zestien miljoen die voorzien werd, zal er uiteindelijk minder dan 6 miljoen naar ondersteuning van de varkenshouders zelf gaan. We spreken over 200 jonge boeren en 800 oudere boeren die duurzaamheidsinvesteringen gedaan hebben, dat wil zeggen dat drie vierde van de varkenshouders in de kou blijven staan.”

Volgens het ABS komen overheden in andere Europese landen wel met middelen over de brug om de crisis in de sector te overbruggen: “Wij vragen dat de Vlaamse regering doet wat ze in Wallonië doen, wat in Nederland lukt en in Frankrijk. Zelfs in Polen komt er nu een ondersteuning van de varkenshouders van 10 euro per big.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek