header.home link

Frans landbouwlabel meet impact op milieu

25 mei 2021

Sinds 2020 hanteert Frankrijk een nieuw wettelijk beschermd label, genaamd Haute Valeur Environnementale (HVE). Terwijl een boer zich biologisch mag noemen als hij zich aan bepaalde praktijken houdt, meet HVE de milieu-impact van de bedrijven die het logo mogen dragen en op hun producten afbeelden.

Lees meer over:
Haute Valeur Environnementale

Het Haute Valeur Environnementale is in het leven geroepen om de milieubelasting van de landbouw terug te dringen. De uitstoot van residuen van gewasbeschermingsmiddelen tot meststoffen staat centraal. Bedrijven die het label dragen, worden iedere 18 maanden gecontroleerd door certificeringsinstantie, erkend door het Franse ministerie van Landbouw, op de naleving van prestatieverplichtingen.

Ruim 8.000 Franse landbouwbedrijven dragen sinds 1 juli 2020 het HVE-label, in goed Nederlands vertaald 'hoge milieuwaarde'. De bedrijven en verwerkers van hun producten mogen het label plaatsen op de producten - melk, kool, kaas en brood - die ze op de markt brengen. Het label garandeert dat de landbouwpraktijken die op een landbouwbedrijf als geheel worden toegepast, het natuurlijke ecosysteem in stand houden en de druk op het milieu - bodem, water, biodiversiteit - tot een minimum beperken.

Het is een wettelijk beschermd label dat de waarde van het product verhoogt. Boeren die het gebruiken kunnen er hun milieu-inspanningen mee tot uiting en waarde brengen. Daarmee geniet hun productie dezelfde wettelijke bescherming als Label Rouge, Biologisch en Beschermde Oorsprong Benamingen. De komende twee jaar zouden er nog eens 4.000 landbouwbedrijven gecertificeerd moeten worden met behulp van subsidies vanuit het corona-herstelplan voor de landbouw.

Polemiek over het label

Niet iedereen in Frankrijk is enthousiast over het label. De Franse consumentenbond Que Choisir acht het HVE-logo zwakker dan biologische tegenhangers, omdat onder meer gewasbeschermingsmiddelen toegestaan zijn. Hoewel minimaal gebruik van landbouwchemie wordt toegejuicht en biodiversiteit nadrukkelijk wordt aangemoedigd, zou het logo onvoldoende aanzetten tot verandering van het productiemodel volgens Que Choisir.

De populaire Nederlandse nieuwssite Foodlog pareert op haar beurt de kritiek van de Franse consumentenbond: “Je zou ook andersom kunnen redeneren: het HVE-logo meet de uitkomsten van maatregelen, terwijl biologisch er alleen maar van uitgaat dat biologisch beter is voor de natuur en dat niet hoeft te bewijzen.”

 

Bron: Foodlog / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek