header.home link

Fedagrim lanceert 'Garantieplan voor behoud landbouw'

31 oktober 2016
Fedagrim roept de brede landbouwsector op om gezamenlijk stappen te ondernemen voor het behoud van land- en tuinbouw in ons land. “Als je weet dat over tien jaar 40 procent van de landbouwbedrijven in Vlaanderen zal verdwenen zijn, dan weet je dat er actie moet ondernomen worden”, zei voorzitter Johan Colpaert tijdens de eerste Staten-Generaal van de Landbouw. De federatie eist daarom een ‘Garantieplan voor het Behoud van de Belgische landbouw’ en een ‘level playing field’ voor alle Europese landbouwbedrijven.
Lees meer over:

Fedagrim roept de brede landbouwsector op om gezamenlijk stappen te ondernemen voor het behoud van land- en tuinbouw in ons land. “Als je weet dat over tien jaar 40 procent van de landbouwbedrijven in Vlaanderen zal verdwenen zijn, dan weet je dat er actie moet ondernomen worden”, zei voorzitter Johan Colpaert tijdens de eerste Staten-Generaal van de Landbouw. De federatie eist daarom een ‘Garantieplan voor het Behoud van de Belgische landbouw’ en een ‘level playing field’ voor alle Europese landbouwbedrijven.

De Staten-Generaal maakt onderdeel uit van Feed the Future: een denkproces over de weg naar een circulaire economie dat Fedagrim naar aanleiding van Agribex lanceerde. “Feed the Future gaat niet alleen over voeding voor de toekomst, maar ook over het zorgen voor een voedingsbodem om landbouw haalbaar en houdbaar te houden in België”, zegt Colpaert. “Via deze Staten-Generaal van de Landbouw’ willen we alle stakeholders van de landbouw, en in het bijzonder onze politici en overheden, confronteren met de visie van de directe betrokkenen, de landbouwers zelf.

Om die reden liet Fedagrim een online enquête uitvoeren bij 1.130 land- en tuinbouwers in België. De resultaten daarvan zijn in de ogen van Fedagrim “ontluisterend”. Zo verwacht vier op de tien landbouwers in 2026 geen boer meer te zijn. Meer dan 97 procent geeft aan dat de prijs voor hun producten te laag is en volgens 40 procent zijn de onzekere marktprijzen één van de grootste problemen die ze als landbouwer ervaren. Gevolgd door de eisen die worden opgelegd door de overheid met betrekking tot dierenwelzijn, vergunningen, administratie, enz.

“Als je dan weet dat heel wat land- en tuinbouwers rond moeten komen met minder dan 1.000 euro per maand voor 70 tot 80 uren werk per week, dan duidt het op een absoluut gebrek aan respect voor de sector als de maatschappij stelt dat land- en tuinbouwers innovatiever en competitiever moeten zijn”, zegt de voorzitter van Fedagrim. De sectororganisatie voelde zich dan ook aangesproken om met deze resultaten aan de slag te gaan. "De boer en de agrosector zijn te lang genegeerd in het publiek debat."

Alleen al in Vlaanderen zijn er 15.500 landbouwgerelateerde bedrijven zoals toeleveranciers, verwerkende industrie, enz. “Zij zijn allemaal verenigd in een eigen federatie. Al die federaties maken zich sterk de belangen van hun eigen leden te verdedigen, maar we stellen vast op heden dat geen enkele van deze federaties stappen heeft ondernomen om tegelijk de eindklant, de landbouwer die finaal onze broodheer is, te verdedigen”, stelt Colpaert. Hij wil daarmee geen afbreuk doen aan het werk dat landbouworganisaties leveren, maar hij roept wel alle ‘erfbetreders’ op om de handen in elkaar te slaan om mee de belangen van de land- en tuinbouwsector te verdedigen.

Hij ziet dat de landbouwer in vele opzichten en op alle terreinen het kind van de rekening dreigt te worden. “Opboksen tegen wereldmarktprijzen, prijzen die afgekraakt worden door handelsakkoorden, Europese regelgeving die met twee maten en gewichten werkt, Belgische of regionale eisen die produceren veel duurder maken dan in andere gebieden, PAS en de instandhoudingsdoelstellingen die het boeren in bepaalde regio’s zwaar hypothekeert, enz. Daarenboven wordt landbouwgrond te pas en te onpas ingezet als pasmunt voor industrie-, woon- en natuurgebieden.”

Fedagrim vraagt zich af hoe lang dit nog kan blijven doorgaan. “Onze Belgische boeren strijden met ongelijke wapens. De basisprincipes van de Europese Unie omtrent vrij verkeer van goederen, diensten en producten kunnen enkel overeind blijven als elke lidstaat dezelfde productievoorwaarden hanteert. Als de maatschappij regionaal hogere eisen op vlak van duurzaamheid, dierenwelzijn of milieu oplegt, dan moet dit ook ondersteund worden zodat onze boeren zeker op Europees niveau en liefst ook op wereldvlak kunnen concurreren”, aldus Johan Colpaert.

De sectorfederatie wil dat de Belgische politici dit aankaarten op Europees niveau zodat een ‘level playing field’ komt voor alle Europese landbouwbedrijven. “We zijn ons er ten zeerste van bewust dat de eisen die we op tafel leggen, gedeeltelijk ingaan tegen de huidige EU-regels. Als federatie willen we dan ook bepaalde basisprincipes van de huidige, extreem geliberaliseerde landbouwpolitiek van de EU in vraag stellen. We moeten vaststellen dat vrijwillige afspraken niet werken. Er is geen enkele aanvaardbare reden om niet te streven naar een afdwingbare, algemeen geldende regelgeving”, klinkt het.

Daarnaast eist Fedagrim dat er een Garantieplan voor het ‘Behoud van de Belgische landbouw’ komt. “Er worden vele miljoenen euro’s gespendeerd aan onteigeningen om van landbouwgrond natuurgebied te maken. Dat is prima, maar er wordt nergens geld voorzien voor het behoud van eigen voedselproductie door onze landbouwers. De overheid moet over de brug komen met een minimale basisprijs voor basisproducten van onze voeding, tenminste als we het als maatschappij nog belangrijk vinden om onze eigen voedselproductie te hebben”, zegt de Fedagrim-voorzitter.

De federatie kondigde aan dat deze eerste editie van de Staten-Generaal van de Landbouw moet resulteren in een actieprogramma. “Eind 2017 lanceren we een nieuwe Staten-Generaal om te bekijken wat al gerealiseerd is.” Colpaert riep tot slot nog eens alle actoren op om samen de nodige verantwoordelijkheden op te nemen. “Wij kunnen allemaal handel drijven door en voor de landbouw. We mogen deze noodkreet van de land- en tuinbouwers die uit deze enquête blijkt, niet negeren. Wij willen de hand reiken naar alle organisaties en overheden die mee willen zoeken naar oplossingen”, besluit hij.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek