header.home link

Febev en Fenavian lanceren geïntegreerde varkensvleesindex

FEBEV, de Federatie van het Belgische Vlees en Fenavian, de federatie van de vleeswarenmakers, slaan de handen ineen en hebben hun varkensvleesindex geïntegreerd. Aan het proces ging twee jaar voorbereiding vooraf. De gecombineerde index moet een betere representatie van de marktevolutie vormen en zo bijdragen tot meer transparantie in de sector. “De eengemaakte index kan ook een krachtiger instrument zijn in de onderhandelingen met de retail”, klinkt het.

30 januari 2023  – Laatste update 30 januari 2023 19:31
Lees meer over:

De varkensketen staat al geruime tijd onder druk als gevolg van de verschillende crisissen die zich de laatste jaren hebben aangediend. Om de weerbaarheid van de sector te verhogen hebben FEBEV en Fenavian beslist om de bestaande systemen die marktfluctuaties weergeven, de Meatindex en de Vindex, te integreren. Dat moet leiden tot een robuust platform waarvan de resultaten volgens hen een adequate reflectie zijn van de marktsituatie in België.

Tot voor kort waren er twee verschillende platformen om de wekelijkse prijsevoluties op te volgen voor deelstukken in de varkenssector, de Meatindex van FEBEV en de Vindex van Fenavian. Verschillen tussen beide indexen resulteerden in onduidelijkheid en verwarring in de sector. “Mede daarom is vanuit de bedrijven het verzoek gekomen om tot een integratie van beide systemen te komen”, vertelt Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van FEBEV.

Verkoopprijzen deelstukken openbaar

Wat betreft transparantie heeft de varkensvleessector dit jaar overigens al meer stappen moeten zetten. Sinds dit jaar communiceert FEBEV namelijk ook de verkoopprijzen van deelstukken aan het departement Landbouw en Visserij die deze op zijn beurt terugkoppelt aan de Europese Commissie.  Vervolgens worden deze cijfers op de website van het departement gepubliceerd. Deze verplichte communicatie is onderdeel van een Europese verordening die meer transparantie in de agrovoedingsketen vooropstelt.

Hierdoor heeft de sector ook een sterker instrument in handen om onderhandelingen met andere schakels in de keten, zoals de retail, aan te gaan

Michael Gore - Afgevaardigd bestuurder FEBEV

Deze communicatie van de verkoopprijzen verloopt via de Meatindex, het datasysteem van FEBEV. Deze data-uitwisseling met de overheid was niet de enige uitdaging voor FEBEV. Ook de integratie met Vindex was een langlopend proces waar uiteindelijk twee jaar aan gewerkt werd. Beide platformen op zich blijven bestaan, maar de verwerking zelf gebeurt nu in een afgesloten eenheid (black box) die de verwerkte data geautomatiseerd terugstuurt naar beide platformen. 

Door de data van beide platformen samen te brengen, worden zowel de prijsfluctuaties uit de afnamezijde (afnemers in België zoals retail en vleesverwerking) als de producerende zijde (aanbieders in België zoals uitsnijderijen) mee in rekening gebracht. “Dit komt de representativiteit van het mechanisme ten goede”, aldus Gore. “En hierdoor heeft de sector ook een sterker instrument in handen om bijvoorbeeld onderhandelingen met andere schakels in de keten, zoals de retail, aan te gaan.”

Vertrouwen

Ook PORK.be, de brancheorganisatie die de veevoedersector, de primaire sector en de slachthuissector samenbrengt, is tevreden met de eengemaakte index. “Als de verschillende ketenpartners  in vertrouwen met elkaar willen praten, moet je vertrekken vanuit éénduidige, transparante en gevalideerde cijfers”, vertel Paul Demyttenaere, changemanager van Pork.be. Het vertrouwen dat gegroeid is de voorbije maanden tussen de ketenpartners binnen PORK.be heeft volgens hem geholpen om versneld te komen tot de geïntegreerde index.

Ook de uitwisseling van de prijzen van de deelstukken via de overheid, was een nadrukkelijke wens van PORK.be en is volgens Demyttenaere een belangrijke stap in de realisatie van een onderbouwde marktmonitor, een initiatief dat loopt binnen PORK.be. Hij geeft aan dat er in de nabije toekomst vervolgstappen komen om de transparantie in de keten te verhogen. “Transparantie in de keten zorgt voor vertrouwen tussen de ketenpartners en is de basis voor een correcte verdeling van de waarde binnen de keten. Dit is de enige weg om de totale keten te versterken.”

De geïntegreerde varkensvleesindex zal elke dinsdag vanaf 14u beschikbaar zijn.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek