header.home link

FAVV screent 230 paardenpaspoorten in strijd tegen illegaal paardenvlees

9 augustus 2021

In de strijd tegen fraude met paardenvlees heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tussen december 2020 en juni 2021 21 controleacties uitgevoerd in België, waarvan vijf in slachthuizen. Ook namaakhoning en de handel in alcoholische dranken stonden op de radar. De controles maakten deel uit van de internationale Operatie OPSON X.

Lees meer over:

Bij de controleacties ontdekte het voedselagentschap 35 vervalste paardenpaspoorten, waarvan zeven met een valse identiteit. Het FAVV voerde elf sanitaire inbeslagnames uit en opende zes dossiers voor diepgaand onderzoek. Paardenpaspoorten worden vervalst om paarden die de legale, onomkeerbare status "uitgesloten van de voedselketen" hebben, op een illegale manier toch in de voedselketen te brengen. Het gaat om rijpaarden, die mogelijk een medische behandeling kregen die voorbehouden is voor dieren die niet bestemd zijn voor de voedselketen, of om paarden waarvan de eigenaar of de fokker aangaf dat het niet in de voedselketen mocht belanden.

0

21 gerichte controleacties, waarvan 5 in slachthuizen

0

230 paardenpaspoorten werden gescreend

0

35 vervalste paspoorten werden ontdekt, waarvan 7 met een valse identiteit

0

11 sanitaire inbeslagnames

Daarnaast nam het FAVV stalen van de paardachtigen die in aanmerking kwamen voor de slacht en analyseerde de stalen op residuen van geneesmiddelen. De geneesmiddelen bleken moeilijk te traceren. Bij meer dan de helft van de voor de slacht afgevoerde paardachtigen ontbrak informatie over medicinale behandelingen die ze ondergaan hadden, bleek uit de afgenomen stalen. Bij meer dan vijftien procent werden sporen van verboden moleculen aangetroffen, zoals diclofenac of thiabendazool. Het FAVV benadrukt dat er geen niet-conforme vlees in de voedselketen is terechtgekomen.

Het agentschap controleerde ook honingproducten die in België worden verkocht en ontdekte één product met toegevoegde suikers of stroop en één product met pollen die atypisch zijn voor het productiegebied. Het FAVV spoorde die producten op nog voor ze in de verkoop kwamen.

Operatie OPSON (Oudgrieks voor 'voedsel') is een actie die elk jaar georganiseerd wordt onder leiding van de internationale politiediensten Europol en Interpol. Operatie OPSON bindt de strijd aan tegen vervalste en niet-conforme voedingsmiddelen en dranken, die op de markt terechtkomen, en tracht de criminele netwerken te ontmantelen, die achter dergelijke producten zitten. De tiende actie, Operatie OPSON X, stond in het teken van alcoholische dranken, namaakhoning en fraude met paardenvlees. 

Via de Nationale Opsporingseenheid (NOE), die gespecialiseerd is in fraudebestrijding, nam het FAVV deel aan Operatie OPSON X. "Gezien zijn grote deskundigheid nam het FAVV het voortouw voor het project "paardenvlees" in deze Europese actie", zegt Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV. Aan Operatie OPSON X hebben de voedselveiligheidsautoriteiten van 52 landen meegewerkt. Bij de controleacties in verschillende landen bleek dat ongeveer twintig procent van de buitenlandse paspoorten van slachtpaarden tekenen van vervalsing vertoonden. 

Gerichte acties blijven noodzakelijk omdat fraude, zoals in de paardensector, geen nationaal maar een Europees probleem is

David Clarinval - Federaal minister van Landbouw

Het FAVV voert dagelijks toezicht uit op paardenvlees. "Zoals elk hoefdier dat wordt binnengebracht in de voedselketen worden ook paarden onderworpen aan een beoordeling door experten, zowel voor als na de slachting", aldus Bonte. In 2020 werden 3.811 paardenkarkassen in Belgische slachthuizen onderzocht: 59 paardenkarkassen (1,55%) werden in beslag genomen en uitgesloten van de voedselketen.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) is tevreden over de strenge controles, de strengste in Europa, die in de slachthuizen worden gevoerd om fraude op te sporen. "Dankzij het beleid dat het FAVV voert, heeft België al vele jaren het risico op fraude met in België geïdentificeerde en geregistreerde paarden sterk verminderd. Toch blijven deze gerichte acties noodzakelijk omdat fraude, zoals in de paardensector, in het algemeen geen nationaal maar een Europees probleem is.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek