header.home link

Extra geld voor bestrijding Aziatische hoornaar

11 augustus 2022

De Vlaamse regering maakt dit jaar 130.000 euro vrij om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Dat melden de Vlaamse ministers van Landbouw en Omgeving, Jo Brouns (cd&v) en Zuhal Demir (N-VA). De wespensoort vormt een bedreiging voor de honingbij en betekent ook slecht nieuws voor de land- en tuinbouw: bijen vervullen als bestuivers immers een belangrijke rol.

Lees meer over:
aziatischehoornaar-1280

Dit najaar zullen de betrokken overheidsdiensten, het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Natuur en Bos, de situatie evalueren. Ze werken ook een beheersvisie uit voor de Aziatische hoornaar, op middellange en lange termijn.

Zes jaar geleden maakte de exoot voor het eerst zijn opwachting, en sindsdien verspreidde het beestje zich razendsnel over heel Vlaanderen. "De afgelopen jaren is er meer en meer geïnvesteerd in de bestrijding van de Aziatische hoornaar. We stellen dit jaar een grote toename van deze wespensoort vast", duidt Brouns. "Daarom zullen we een versnelling hoger schakelen en samen met de sector bekijken hoe we de komende jaren een verdere toename kunnen indijken."

"We hopen de soort dit jaar een slag toe te brengen en de impact op de imkerij en risico's op incidenten te beperken. In het najaar evalueren we de situatie om een gedegen aanpak te kunnen uitwerken voor de komende jaren", vult Demir aan.

Afgelopen zondag liet het Agentschap Natuur en Bos al weten dat de bestrijding van de wespensoort gegarandeerd blijft: "verdere bestrijdingsacties worden nog altijd ondersteund indien dat nodig is, inclusief de eventuele meerkosten", klonk het. Het Departement Landbouw en Visserij investeert via het Vlaams bijenteeltprogramma in de bestrijding van de Aziatische hoornaar en stelde eveneens extra middelen ter beschikking.

Brouns en Demir zeggen dat het Vlaams Bijeninstituut (VBI), dat de opsporing en bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen coördineert, zo de volgende weken en maanden zijn werkzaamheden kan verder zetten.

De voorbije dagen ontstond wat onrust over de aanwezigheid van de hoornaar, nadat het VBI aan de alarmbel had getrokken. Ontdekte nesten van de Aziatische hoornaar konden niet meer verdelgd worden omdat het voorziene budget was uitgegeven. Het instituut kreeg in 2021 een budget van 60.000 euro, waarvan 30.000 euro overbleef voor dit jaar, zei VBI-voorzitter René De Backer vorige week in de kranten.

Paniekzaaierij

Natuur en Bos betreurt wel de "sfeerschepping" van het VBI in de media. "Aziatische hoornaars zijn niet gevaarlijker, laat staan dodelijker, dan andere inheemse wespen. Zoals bij elke wespensoort moet men voorzichtig zijn wanneer men een nest vindt en zeker niet zelf overgaan tot bestrijding, maar professionals raadplegen. Paniekzaaierij is nergens voor nodig en helpt niemand."

Een aantal studies in landen die al langer met deze invasieve exoot te maken hebben, wijzen erop dat de schade aan de honingbij onmiskenbaar is, maar de schade voor wilde insecten en dus de biodiversiteit blijkt eerder gering, luidt het.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

  • heeft een zwart fluwelig borststuk,

  • heeft zwarte poten met opvallende gele uiteinden,

  • heeft een oranje-rood kop,

  • de laatste twee achterlijfssegmenten zijn geel-oranje.

Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen worden 30 mm. De Aziatische hoornaar is daarmee iets kleiner dan de Europese hoornaar en mag niet verward worden met de Aziatische reuzenhoornaar, die in onze contreien niet voorkomt.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek