header.home link

Europese vissers blijven hameren op hun belangen nu Brexit dichtbij komt

2 november 2020

Op 1 januari verlaat het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie. De onderhandeling gaan de laatste fase in. De Europese visserijsector wil de EU-leiders bedanken voor hun voortdurende steun en roept alle partijen op om vast te houden aan het standpunt dat in het onderhandelingsmandaat is vastgelegd. Persbureau Bloomberg meldt vandaag dat onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord komen voor de visserij.

Lees meer over:

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan nog altijd door. Halverwege oktober leek het er even op dat ze zouden afspringen, maar er wordt opnieuw gepraat. De grootste struikelblokken om tot een akkoord te komen, zijn nog altijd de visserij en de eis van de EU om een gelijk speelveld te hanteren. Daarmee wordt bedoeld dat de Britten zich aan een aantal normen moeten houden die ook in de EU van kracht zijn, om zo oneerlijke concurrentie te vermijden.

“Het huidige kader is een kwetsbaar evenwicht tussen het duurzame beheer van de visbestanden en de economische welvaart van alle vloten in het gebied”, reageert de EUFA (European Fisheries Alliance) in een persbericht. “Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds zijn toetreding tot de EU, bijna 50 jaar geleden, bijgedragen aan de vormgeving van dit systeem. We moeten voortbouwen op onze gemeenschappelijke verworvenheden en voorbij gaan aan kortzichtige politieke overwegingen uit het verleden om een stabiele - voor beide partijen voordelige - lange termijnrelatie op te bouwen.”

“De huidige toegangsregels en de verdeling van de vangstmogelijkheden zijn bovendien een afspiegeling van de realiteit van eeuwenlang gedeelde visgronden”, aldus EUFA-voorzitter Gerard van Balsfoort. “Ze vormen een natuurlijke basis voor een overeenkomst op lange termijn die voor beide partijen voordelig is. Vergis u niet, elke verstoring van dat evenwicht zal zeer reële gevolgen hebben voor de visbestanden en de vissers in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk.”

We kunnen zonder enige twijfel aantonen dat het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van de EU heeft geprofiteerd van een aanzienlijke verhoging van zijn visquota voor een aantal soorten

European Fisheries Alliance

Volgens de EUFA heeft het Verenigd Koninkrijk vanaf het begin van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (1983) aanzienlijk geprofiteerd van extra visquota voor soorten die zeer belangrijk zijn voor het Verenigd Koninkrijk. “Hiermee moet ten volle rekening worden gehouden bij de onderhandelingen over de toekomstige verdeelsleutels”, benadrukt de belangenorganisatie.

"Op basis van gedetailleerde analyses die we hebben uitgevoerd, kunnen we zonder enige twijfel aantonen dat het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van de EU heeft geprofiteerd van een aanzienlijke verhoging van zijn visquota voor een aantal soorten die zeer belangrijk zijn voor het VK”, reageert Gerard van Balsfoort. “Alles samen gaat het over zo’n 100 miljoen euro per jaar over de laatste tien jaar.”

Bij het begin van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid kreeg het Verenigd Koninkrijk twee speciale behandelingen: de ‘Den Haagse Preferenties’ en de ‘compensatie voor gerechtelijke verliezen’. Volgens de analyses van de EUFA werken de Den Haagse Preferenties als een effectieve aanvulling van 15,6 procent op de grote Britse visquota. De verliezen op het gebied van jurisdictie bedragen nog eens 26 procent van het Britse aandeel in de visquota. “Beide voorkeursbehandelingen die aan het VK zijn toegekend, zijn door de vloten van de andere lidstaten betaald”, klinkt het.

“Het Verenigd Koninkrijk ontving deze voordelen als onderdeel van de EU en kan deze voordelen nu niet meer meenemen”, stelt Gerard van Balsfoort. “Het uitgangspunt bij de onderhandelingen moet daarom zijn dat deze voordelen niet worden meegenomen.”

Europa moet er rekening mee houden dat we een onafhankelijke kuststaat zullen zijn met controle over onze wateren tegen het einde van het jaar

Britse overheidsfunctionaris

Vandaag meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dichter bij een komen voor de visserij. De mogelijke oplossing zou de Britten in staat stellen extra vis te vangen in hun wateren. Tegelijkertijd wordt de beslissing uitgesteld over de toewijzing van Europese schepen die in Britse wateren mogen vissen. “Eventuele meningsverschillen hierover zouden een grote deal dan niet in de weg zitten”, klinkt het. De oplossing zou volgens de bronnen niet als een complete doorbraak moeten worden omschreven, maar wel een belangrijke stap zijn.

Nog volgens Bloomberg weigerde een Britse overheidsfunctionaris commentaar te geven op de staat van de onderhandelingen met de EU, maar zei wel: "Ze moeten er rekening mee houden dat we een onafhankelijke kuststaat zullen zijn met controle over onze wateren tegen het einde van het jaar."

Bron: Eigen verslaggeving / Belga / VRT

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek