header.home link

Europese Unie haalt eigen doelstelling voor klimaatuitgaven niet

1 juni 2022

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer heeft de Europese Unie haar eigen streefdoel om in de begrotingsperiode 2014-2020 ten minste 20 procent van haar budget aan klimaatmaatregelen te besteden, niet gehaald.

Lees meer over:

De klimaatrelevante uitgaven bedroegen in werkelijkheid ongeveer 13 procent, volgens de Rekenkamer, ook al heeft de Commissie verklaard dat het beoogde ambitieniveau gerealiseerd werd. Op die manier werden de klimaatuitgaven met minstens 72 miljard euro overschat.

Tijdens hun onderzoek stelden de auditors van de Rekenkamer vast dat de gerapporteerde uitgaven niet noodzakelijk onder de noemer klimaatactie vielen. In plaats van 216 miljard euro, gaf de EU in het kader van de meerjarenbegroting maximaal 144 miljard euro uit aan klimaatbeleid. Vooral in financiering van het landbouwbeleid worden de klimaatuitgaven te hoog ingeschat: bijna 60 miljard euro aan uitgaven is eigenlijk geen klimaatbeleid te noemen.

In sommige gevallen worden uitgaven geacht klimaatrelevant te zijn, maar hebben de projecten die ermee worden ondersteund weinig of geen effect op het klimaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om infrastructuur in plattelandsgebieden. In andere gevallen wordt dan weer geen rekening gehouden met mogelijke negatieve effecten, zoals bij koolstofemissies.

"Het aanpakken van klimaatverandering is een topprioriteit voor de EU, die zichzelf ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen heeft gesteld", zegt Joëlle Elvinger, die voor de Rekenamer het onderzoek leidde. "We doen een aantal aanbevelingen om de uitgaven van de EU beter te koppelen aan haar klimaat- en energiedoelstellingen. We bevelen bijvoorbeeld aan dat de Commissie de klimaatrelevantie van landbouwfinanciering moet onderbouwen."

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek