header.home link

Europese sprekers kunnen boeren niet sussen over Grenspark Kalmthoutse Heide

21 maart 2023

Grenspark Kalmthoutse Heide is één van de zes parken die meedingt naar de status van Nationaal Park. Deze week wordt het masterplan afgeklopt waarna het naar de gemeenteraden in de regio gaat. Boeren in de gemeenten Wuustwezel, Brecht, Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen vrezen dat de komst van een Nationaal Park een streep trekt door hun toekomst. “Deze angst is heel begrijpelijk. Mocht er vanuit Europa ooit de eis komen om aanvullend natuurgebied te creëren dan is de kans groot dat dat gebeurt in de buurt van Nationale Parken”, vertelt Jurgen Tack, één van de sprekers op een infoavond met de titel in “Wat verwacht Europa van lokale landbouwers?” in Essen.

Lees meer over:
S_DSC03141

Zo’n 200 boeren uit de gemeenten Wuustwezel, Brecht, Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen kwamen maandagavond samen in een buurthuis in Essen voor een informatieavond over de impact van Europese wetgeving op hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het evenement dat de titel droeg “wat verwacht Europa van lokale landbouwers?” was georganiseerd door Boerenbond Bedrijfsgilde Essen en Landelijke Toekomst, een vereniging van boeren en boerinnen die in het leven geroepen werd na de ongerustheid over de mogelijke komst van een Nationaal Park. “Wij zijn onzeker over de toekomst en wat er allemaal vanuit Europa op ons afkomt”, vatte een boer het sentiment onder het publiek samen bij aanvang.  

Tom Vandenkendelaere (cd&v) is als één van de 21 Belgische (en 12 Vlaamse) Europese Parlementsleden betrokken bij de Europese wetgeving. Hij was vanuit zijn woonplaats in West-Vlaanderen naar Essen afgezakt om één en ander toe te lichten en misverstanden uit de wereld te helpen. De Europarlementair gebruikte een groot gedeelte van zijn spreektijd aan de uitleg van de werking de Europese wetgeving en besluitvorming. “Er is een groot gebrek aan kennis van de werking van de Europese Unie, de wetgeving en verschillende termen worden door elkaar gehaald”, verklaart hij.  

S_DSC03066

Het is de Europese Commissie, met Ursula von der Leyen als voorzitter en Janusz Wojciechowski als landbouwcommissaris, die wetsvoorstellen opmaakt, zo vertelt Vandenkendelaere. Deze worden vervolgens in het Europese Parlement enerzijds en de Raad van Landbouw en Visserij (waar de nationale landbouwministers in zetelen, red.) anderzijds behandeld. Beide organen voeren wijzigingen door aan het oorspronkelijke document waarna een compromis bereikt wordt.

Ook stond de Europarlementair uitgebreid stil bij het verschil tussen een verordening en een richtlijn. In het laatste geval is er een doelstelling geformuleerd, maar mogen de lidstaten de weg ernaartoe afzonderlijk bepalen. Zo heeft Vlaanderen bij de habitatrichtlijn, die in 1992 werd aangenomen, bijvoorbeeld gekozen voor stikstofreductie als maatregel om natuurherstel af te dwingen en heeft het hier PAS aan gekoppeld.

Europese natuurherstelwet

Landelijke toekomst en Boerenbond Bedrijfsgilde Essen hadden de West-Vlaamse politicus uitgenodigd om wat meer informatie te geven over de mogelijke implicaties van de Europese natuurherstelwet. Dat is één van de nieuwe wetten die momenteel in voorbereiding is en de komende jaren ook de landbouw kan impacteren. De boeren waren in het bijzonder geïnteresseerd in de mogelijke gevolgen van deze toekomstige wet in combinatie met een Nationaal Park.

Grenspark Kalmthoutse Heide is één van de zes geselecteerde kandidaten die kans maakt op een erkenning ‘Vlaams Nationaal Park’. In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 staat de ambitie ingeschreven om de oprichting van enkele Landschapsparken en Nationale Parken te realiseren, beide vallen onder de koepelnaam ‘Vlaamse Parken’.  Een Nationaal Park begint bij 5.000 hectare en bestaat uit een aantal natuurkernen die volgens de aanvankelijke plannen op termijn aan elkaar verbonden zouden moeten worden. Uiteindelijk zou zo’n park moeten uitgroeien tot een gebied van 10.000 hectare.

Bij de boeren in de regio heerst grote bezorgdheid dat zij landbouwgrond in de buurt van het beoogde park zouden verliezen. Mogelijk in het gebied of zelfs aan de rand waar volgens de betrokkenen wel eens strengere stikstofnormen kunnen gelden. Lokale boeren vrezen in de situatie te komen van hun collega's in het Turnhouts Vennengebied waar strengere stikstofnormen van kracht worden om de kwetsbare natuur te ontzien.

Sabine Vandeweyer van Landelijke Toekomst en landbouwster uit Wuustwezel geeft aan dat de planvorming in een beslissende fase is aanbeland en dat tegen woensdag het masterplan afgeklopt wordt. “Dat masterplan gaat dan vervolgens naar de gemeenteraden waarna deze bespreken of ze mee instappen.” Volgens haar heeft de gemeente Brecht zich inmiddels teruggetrokken, maar kunnen de overige gemeenten alsnog instemmen met het plan waarna de officiële kandidaatstelling finaal lijkt.

Nationaal Park bedreiging voor boeren

Jurgen Tack, van de European Landowners Organisation (ELO) en eveneens spreker op de infoavond, maakt zich zorgen over de plannen in het gebied. “Ik ben in principe geen tegenstander van een Nationaal Park, maar dan moet deze er komen onder de juiste voorwaarden”, stelt hij. Dat laatste is volgens hem niet het geval. Tack wees onder andere op de afwezigheid van een juridisch kader. Omdat het parkendecreet nog niet is aangenomen, zijn de spelregels feitelijk onbekend.

S_DSC03121

Ook het juist informeren van boeren en betrokkenen zou volgens Tack centraal moeten staan. “Zeggen dat de komst van een Nationaal Park geen gevolgen heeft voor de landbouw, kan men niet hard maken. Zeker naar de toekomst toe is er een uitbreiding van het areaal voorzien. De uitbreiding van het natuurareaal kan alleen ten koste gaan van andere gronden, landbouwgrond ligt daarbij voor de hand. Men gaat echt geen dorpen slopen om natuur te creëren.”

De lobbyist voor de Europese landeigenaren wees ook op een ander risico. “Mocht er binnen de Europese natuurherstelwet ooit de eis komen dat er meer bijkomende natuur gecreëerd moet worden, dan is de kans groot dat Vlaanderen daarvoor een Nationaal Park zal aanwijzen. Daar zijn immers de grootste quick wins te maken.” De woorden van Tack konden het gemoed van boeren duidelijk niet sussen. “Ik vond het confronterend wat ik gehoord heb en ben met een slecht gevoel naar huis gereden”, vertelt een boer na afloop.

De conclusie van Tack heeft Landelijke Toekomst verder gesterkt in haar oppositie tegen de kandidatuur van het Nationaal Park. “De komende dagen en weken willen we lobbyen bij plaatselijke schepenen en burgemeesters om af te zien van de kandidaatstelling. Er is hier geen ruimte voor een Nationaal Park van 5.000 hectare met uitbreiding naar 10.000 hectare”, besluit Vandeweyer. Ook Boerenbond heeft zich dat standpunt toegedaan. De landbouworganisatie heeft in de persoon van provinciaal secretaris Koen Lommelen, ook spreker in Essen, haar bezwaren kenbaar gemaakt in een gesprek met de lokale schepenen. Dit overleg had vorige week vrijdag plaats.

Uitgelicht
Landbouwers uit de regio Noorderkempen komen donderdag om 13h00 met tractoren bijeen bij Restaurant Dennenhof in Brasschaat om hun ongenoegen te tonen over de plannen om Grens...
25 januari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek