header.home link

Europese parlementaire landbouwcommissie zet renure nogmaals op de agenda

2 februari 2023

De Commissie Landbouw van het Europees parlement heeft deze week een resolutie aangenomen over het waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen. De beschikbaarheid van meststoffen is van essentieel belang voor onze voedselvoorziening, benadrukken de parlementairen. Ze betreuren dat de Europese Commissie niets onderneemt om werk te maken van renure.

Lees meer over:
bemesting

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) vindt de resolutie alvast een stap in de goede richting. “Dit is een belangrijk signaal voor onze boeren. De ongekende stijging van de prijzen van stikstofhoudende meststoffen, waarbij ook de hoge energieprijzen een rol hebben gespeeld, baren ons allemaal zorgen. Daarom stellen we als parlement duidelijk dat we maatregelen nodig hebben op korte én lange termijn. Zo vragen we bijvoorbeeld gebruik te maken van de landbouwreserves voor het begrotingsjaar van 2023 en willen we inzetten op een circulaire economie en precisielandbouw.”

Wat de parlementsleden wel betreuren is dat de Europese Commissie in haar mededeling van november 2022 geen ruimte geeft om renure (van dierlijke mest teruggewonnen stikstof) te vergemakkelijken. Volgens de Nitraatrichtlijn mogen kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest op 70 procent van de landbouwgrond niet worden gebruikt. “Het erkennen van kunstmestvervangers is nochtans een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwinbare meststoffen. Daarom vragen we de Europese Commissie in onze resolutie om nog voor het einde van dit kwartaal met een voorstel te komen om kunstmestvervangers toe te laten.”

Ook Tom Vandenkendelaere (cd&v) vraagt duidelijke actie van de EU-Commissie in het dossier van renure. “We vragen om de mogelijkheid open te stellen voor een tijdelijke uitzondering op het gebruik van renure om kunstmest te vervangen, dat als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne bijna onbetaalbaar is geworden voor landbouwers. Dit volgt ook het duidelijk wetenschappelijk advies: renure kan op een veilige manier ingezet worden zonder grondwater en bodems te verontreinigen. Het Europees parlement vraagt met stip aan de Europese Commissie om dit voorstel uit te werken in het EU Nutriënten Actieplan dat later dit voorjaar gelanceerd zal worden."

Voor de Nederlander Jan Huitema, die de resolutie mee indiende, is het onbegrijpelijk dat de inzet van dierlijke mest wordt belemmerd door Europese regels. Zo moeten boeren een deel van hun eigen dierlijke mest tegen betaling afvoeren en tegelijkertijd dure kunstmest aankopen. Hij verwacht dat dit probleem alleen maar groter zal worden door de afschaffing van de derogatieregels. “De wereld op zijn kop. Het gebruik van dierlijke mest als vervanging van kunstmest is wat mij betreft urgenter dan ooit”, aldus Huitema.

Het voorstel van de parlementscommissie belandt nog voor april op tafel van de plenaire. Naar verwachting zal het daar zonder veel tegenkanting aangenomen worden. “Een ruime meerderheid van landbouwwoordvoerders uit de hele Europese Unie stemde voor. Daarna is het aan de Europese Commissie of die daadwerkelijk een voorstel doet”, besluit de Nederlander.

Bron: Eigen verslaggeving / Nieuwe Oogst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek