header.home link

Europese Commissie wil carbon credits certificeren

Met een nieuwe richtlijn wil de Europese Commissie standaarden zetten voor de certificering van carbon credits. Het moet carbon farming echt lanceren, al lijken er nog veel losse eindjes.

1 december 2022  – Laatste update 1 december 2022 20:08
Lees meer over:
EU commissie Timmermans gewasbescherming

Europese klimaattsaar Frans Timmermans stelde woensdag een aantal nieuwe voorstellen van richtlijnen voor. De richtlijn over carbon credits moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid en zekerheid komt over de negatieve emissies die door landgebruik en technologie voor carbon capture te realiseren zijn.

“Het certificeringskader moet ervoor zorgen dat wanneer we zeggen dat er een ton CO2 uit de atmosfeer is verwijderd, dat ook effectief het geval is en we dat kunnen verifiëren”, vertelde Timmermans. De meeste technologische oplossingen zitten nog in de ontwikkelingsfase, maar natuurlijke manieren voor koolstofopslag zoals herbossing en carbon farming worden wel al in de praktijk toegepast.

Carbon farming

“We willen dat carbon credits een nieuw en bijkomend verdienmodel worden voor boeren die iets extra willen doen voor biodiversiteit maar er vaak niet de financiering voor vinden”, vertelde Timmermans. Vandaag is het volgens Timmermans moeilijk om carbon farming-initiatieven gefinancieerd te krijgen omdat er een gebrek aan vertrouwen is in de certificering van de credits.

Het voorstel van de Commissie moet nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure. Op basis van een aantal criteria zoals langdurige opslag en nauwkeurige metingen zal een deskundigengroep op maat gesneden certificeringsmethodologie ontwikkelen voor de verschillende soorten koolstofverwijderingsactiviteiten. De eerste vergadering van de deskundigengroep is gepland voor het eerste kwartaal van 2023.

Greenwashing

Boerenorganisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe richtlijn in de praktijk. Het voorstel van de Commissie zegt dat er van “additionality” moet sprake zijn, het effect moet dus verder gaan dan bij gebruike land- of bosbouw. “Het voorstel moet de inspanningen van de pioniers zoals biologische boeren erkennen die nu al meer koolstof opslaan”, zei Jan Plagge van de bio-federatie IFOAM aan Euractiv.

Ook Europees Parlementslid Tom Vandekendelaere (CD&V) heeft kritische bemerkingen: "De Europese Commissie maakt een erg voorzichtige eerste stap richting certificaten voor het uit de lucht te halen en in de grond brengen van CO2. Een potentiële win-win. Ik ben wel kritisch, want er is nog veel werk voor de boeg om een concrete methodologie uit te werken. Die moet namelijk wetenschappelijk gefundeerd zijn en in de praktijk werkbaar zijn voor de boer. Bovendien er voor de boer écht iets aan te verdienen vallen, en moet dus de opbrengst ervan groter zijn dan de lasten en kosten die met het systeem gepaard gaan. We moeten tot slot ook alle risico's van een verdere scheeftrekking tussen boeren in de EU uitsluiten."

Ronduit negatief is de reactie van de milieu-organisaties. Célia Nyssens van het European Environment Bureau (EEB), de milieukoepel waarbij onder andere de BBL is aangesloten: “De Commissie heeft een framework voor de certificering van greenwashing gepubliceerd. We moeten de CO2-verwijdering van landgebruik vergroten, maar afhankelijk worden van grote vervuilers die credits kopen op een koolstofmarkt ondermijnt dit initiatief vanaf dag één.”

In het voorstel van de Commissie blijft het de bevoegdheid van lidstaten om te kijken hoe carbon credits verhandeld zullen worden. Het kan dan gaan om publieke of private markten, en vergoeding via publieke mechanismen zoals het GLB of via private mechanismen.

Bron: Euractiv

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek