header.home link

Europees Hof houdt Vlaams verbod op onverdoofd slachten in stand

17 december 2020

Het verbod op onverdoofd slachten, dat sinds 2019 in Vlaanderen geldt, is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest. “Het decreet zorgt voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie”, aldus het Hof.

Lees meer over:

Sinds 1 januari 2019 is onverdoofd slachten in Vlaanderen verboden. Enkele geloofsgemeenschappen trokken naar het Grondwettelijk Hof om dit verbod aan te vechten, maar werden doorgestuurd naar Europa. “De Europese wetgeving verbiedt onverdoofd slachten maar er bestaat een uitzondering voor het ritueel slachten”, legt professor recht en religie Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis) uit. “Tegelijk staat die wetgeving echter toe dat lidstaten een strengere bescherming invoeren, bijvoorbeeld in het kader van dierenleed. De vraag is dus of die extra bescherming ook een totaalverbod op onverdoofd slachten mag zijn. En als dat zo is, moeten ze ook bekijken of dat niet in strijd is met de godsdienstvrijheid.”

Verrassend arrest

Het Hof oordeelt nu dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Een verrassend arrest, want in september adviseerde de advocaat-generaal van het Hof nog om het decreet strijdig met het Unierecht te verklaren. Momenteel zijn er slechts drie Europese lidstaten waar zo'n totaalverbod op onverdoofd slachten van kracht is: Denemarken, Zweden en Slovenië.

Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen. “Wij zijn uiteraard meer dan hoopvol want het Grondwettelijk Hof kan normaal gesproken niet anders dan het arrest van het EU-Hof van Justitie volgen”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Wij hebben ons altijd sterk gemaakt dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten, evenals het Waalse verbod overigens, noodzakelijk is om onnodig en vermijdbaar extreem dierenleed niet langer toe te laten. Lidstaten mogen in het belang van het dierenwelzijn beslissen om geen uitzonderingsregime voor religie toe te laten. Het Hof van Justitie bevestigt dat in alle duidelijkheid.”

De Vlaamse wetgever heeft zich op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en is uitgegaan van een veranderende maatschappelijke en normatieve context rondom het dierenwelzijn

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie erkent eerst en vooral dat het Vlaamse decreet door de verplichte verdoving een beperking vormt van de uitoefening van het recht van joden en moslims om hun godsdienst te belijden. “De inmenging blijft wel beperkt tot één aspect van de rituele daad, verbiedt de rituele slacht niet en eerbiedigt aldus de wezenlijke inhoud van artikel 10 van het Europese handvest over de vrijheid van godsdienst”, aldus de Europese rechters.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

“Bij de toetsing of de beperking evenredig is, komt het Hof tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds”, concludeert het Hof in een persmededeling.

Volgens de Europese rechters is verplichte verdoving geschikt om dierenwelzijn te verbeteren en bestaat er wetenschappelijke consensus over het feit dat voorafgaande bedwelming de optimale methode is om het lijden te verminderen. “De Vlaamse wetgever heeft zich op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en is uitgegaan van een veranderende maatschappelijke en normatieve context rondom het dierenwelzijn”, klinkt het.

Bron: Belga / HBvL / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek