header.home link

Europarlement vraagt juridisch bindend kader voor klimaatactie

16 september 2022

Het Europees parlement heeft vorige donderdag een resolutie goedgekeurd over de gevolgen van extreme weersomstandigheden en vraagt dat Europa de bestrijding van de klimaatopwarming opvoert.

Lees meer over:
klimaatveranderingoverstromingextreemweer

De parlementsleden willen dat de Europese Commissie een uitgebreid, ambitieus en juridisch bindend Europees kader voor klimaatadaptatie voorstelt, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare regio's van de EU. Daarnaast moet de Unie ook een actieve rol spelen om een wereldwijde doelstelling te bepalen voor klimaatadaptatie en ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap haar doelstelling voor internationale klimaatfinanciering haalt.

De EP-leden dringen er bij de Commissie op aan om een brede klimaatrisicobeoordeling op te stellen en speciale aandacht te besteden aan de risico's van droogte, bosbranden en gezondheidsbedreigingen. Ze willen ook een EU klimaatbestendigheid "stresstest" voor belangrijke infrastructuur tegen de zomer van 2023.

Prioriteit voor voedselopslag en duurzaam watergebruik

De EU moet haar voedselsystemen blijven aanpassen om ze op lange termijn veerkrachtiger te maken. Dat kan door onder meer buffervoorraden aan te leggen van strategische diervoeders en levensmiddelen en irrigatiesystemen in te voeren die geen gebruik maken van oppervlakte- of grondwater, zoals regenwateropslag of recycling van afvalwater, in combinatie met inspanningen om het totale watergebruik te verminderen. In dit verband wordt de Commissie verzocht een alomvattende EU-waterstrategie op te stellen.

“Europese boerenstiel moet blijven bestaan”

In een reactie stelt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) dat het belangrijk is dat de boeren ondersteund worden en dat de voedselzekerheid verzekerd wordt. “De zomer van 2022 was de ergste droogte van de afgelopen 500 jaar. De klimaatcrisis heeft een verregaande impact en met deze resolutie willen wij de urgentie ervan beklemtonen. Ook voor onze boeren zijn de gevolgen nefast. In deze resolutie roepen we daarom op noodmaatregelen in te voeren: steun aan primaire voedselproducenten, meer middelen voor preventie en risicobeheer en financiële steun ter compensatie van verliezen. Onze Europese landbouw had het al zwaar, we moeten zorgen dat de boerenstiel kan blijven bestaan.”

Vautmans wijst erop dat de klimaatcrisis ook een impact heeft op de energievraag. Dit zorgt ervoor dat de productiekosten, die voor landbouwers sinds de oorlog in Oekraïne al enorm gestegen waren, nog hoger worden. “Kunstmeststoffen, die in prijs vervijfvoudigd zijn in het voorjaar van 2022, worden geproduceerd met gas, en die productie is cruciaal om de bevoorrading voor het teeltjaar 2023 te garanderen. We moeten daarom in Europa zorgen dat deze productie heropgestart kan worden. We moeten waken over onze voedselzekerheid, dat blijft een prioriteit”, aldus Vautmans.

Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees parlement zetelt, vreest niet alleen voor de beschikbaarheid, maar ook voor de betaalbaarheid van ons voedsel. “Noodkreten van boeren in mijn thuisregio (West-Vlaanderen, red.) bereiken me over hoeveel kleiner de groenteoogst zal zijn door de droogte. Vandaar de noodzaak om meer steun te verlenen aan innovatieve projecten gericht op het opvangen en opslaan van regenwater of het zuiveren en hergebruiken van industrieel afvalwater. Op dit moment zien we een lappendeken van losse projecten in lidstaten, maar we zullen enkel met een sterk Europees grensoverschrijdend kader de nodige infrastructuur kunnen uitbouwen op Europees niveau om droogte en watertekorten in de toekomst duurzaam en geloofwaardig te bestrijden."

De resolutie haalde het met 469 stemmen voor, 34 tegen en 44 onthoudingen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek