header.home link

Europa bereikt deal over Klimaatwet

22 april 2021

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt dat de doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 in een Klimaatwet giet. Het akkoord kwam er na 15 uur onderhandelen met vertegenwoordigers van het Europees parlement en de 27 EU-lidstaten. Eén van de doelstellingen is om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen tegen 2030.

Lees meer over:

De nieuwe doelstelling van 55 procent is ambitieuzer dan de daling van de CO2-uitstoot met 40 procent ten opzichte van 1990 die nu wordt nagestreefd. Maar het is wel lager dan de 60 procent die de Europarlementsleden ambieerden. Groen parlementslid Pascal Canfin, die de milieucommissie voorzit en mee rond de tafel zat, verzekerde dat het compromis wel degelijk ambitieus is. “Al was het Parlement uiteraard bereid verder te gaan. Maar we gaan op negen jaar tijd 2,5 keer meer doen dan wat we de voorbije tien jaar in Europa hebben gedaan", onderstreept hij.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft het over een historisch moment voor de EU. "We hebben een ambitieus akkoord bereikt om ons doel over klimaatneutraliteit in bindende regels te gieten”, zegt hij. “Die regels zullen onze gids zijn voor het beleid voor de komende dertig jaar. De Klimaatwet zal Europa's groene herstel vorm geven en een sociaal rechtvaardige groene transitie verzekeren." Volgens Timmermans verstevigt het akkoord de leidinggevende positie van Europa in de strijd tegen de klimaatcrisis. "Het is een mooie dag voor de mensen en de planeet."

Ook Commissievoorzitster Ursula von der Leyen reageert verheugd op het akkoord. "Onze politieke verbintenis om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, is nu ook een wettelijke verbintenis. De Klimaatwet zet de EU voor een generatie op het groene spoor. Dit is onze bindende belofte voor onze kinderen en kleinkinderen."

De doelstelling in het akkoord is een forse daling van de broeikasgassen, met daarin de compensatie van CO2-uitstoot door natuurlijke koolstofopslag, bijvoorbeeld via herbebossing. “Het politieke akkoord is niettemin nog voorlopig”, benadrukt Portugal, dat voorzitter is van de Europese Raad. “De Europese regeringen en het Parlement moeten het licht nog formeel op groen zetten.” Het akkoord komt wel net aan de vooravond van een internationale klimaattop - een initiatief van Amerikaans president Joe Biden.

Biden organiseert digitale klimaattop

Vandaag – symbolisch op Earth Day én vijf jaar na de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs - organiseert Amerikaans president Joe Biden een tweedaagse digitale klimaattop. 40 wereldleiders, onder wie Chinees president Xi Jinping en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin, zullen er ideeën uitwisselen over hoe de wereld op koers moet blijven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De top wordt gezien als voorbereiding op de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar.

Nadat Donald Trump vier jaar geleden de Verenigde Staten had teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, wil Biden met de top onderstrepen dat het hem menens is om het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook Duits bondskanselier Angela Merkel, Europees Comissievoorzitter Ursula Von der Leyen en Braziliaans president Jair Bolsonaro schuiven mee aan de virtuele gesprekstafel.

Verwacht wordt dat Biden er nieuwe verscherpte maatregelen zal aankondigen, zoals een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met vijftig procent tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 2005. Dat is een verdubbeling van het eerdere doel onder voormalig president Barack Obama.

Ook de Britse premier Boris Johnson zou met een verscherpte doelstelling op de proppen komen. Hij zou de uitstoot tegen 2035 met 78 procent willen drukken ten opzichte van het niveau in 1990. En ook Europa zal op haar beurt de nieuwe Klimaatwet op tafel leggen.  Daarnaast zullen ook onderwerpen als technologische innovatie, jobcreatie en de financiering van ingrijpende maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming aan bod komen.

Het is vooral uitkijken hoe landen als China en Rusland zullen reageren op de aangescherpte doelstellingen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek