header.home link

"EU is 'farm' in zijn Farm-to-Forkstrategie vergeten"

7 oktober 2020

Amerikaans landbouwminister Sonny Perdue looft de inzet van de Europese Unie voor duurzaamheid in zijn Farm-to-Fork-strategie, maar hij ziet die als een recept voor hoge kosten en een lage productiviteit. “Dat ondermijnt niet alleen de duurzaamheid, maar dreigt de boeren ook minder concurrerend te maken”, klinkt het.

Lees meer over:

De wereldbevolking blijft groeien en dus staan we volgens Perdue voor de gemeenschappelijke uitdaging om voldoende voedsel te produceren met behoud van een gezond milieu. “Wij delen in de VS het engagement van de EU op het gebied van duurzaamheid, maar wij zijn het niet eens over de beste manier om dit te bereiken”, zegt de Amerikaanse landbouwminister. Hij is ervan overtuigd dat het omarmen van innovatie en technologie in de landbouw de enige manier is om de wereld nog eeuwenlang duurzaam te voeden. 

Twee uitdagingen

“De boeren in de hele wereld staan voor dezelfde twee overkoepelende uitdagingen: ten eerste, voldoende voedsel en landbouwproducten produceren om te voldoen aan de behoeften van de groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard én ten tweede, dit  op een duurzame manier doen”, zo schrijft hij in een opiniestuk. “Aangezien landbouw werkt met natuurlijke hulpbronnen die eindig zijn, moeten we, om succesvol te zijn, de technologische vooruitgang en innovaties van de moderne landbouw omarmen die de productiviteit verhogen.” 

Sonny Perdue wijst er op dat boeren in de praktijk ook rendabel moet zijn en dat voedsel betaalbaar moet zijn, zelfs als de ecologische voetafdruk van landbouw moet dalen. “Om daar voor te zorgen, moeten de ecologische, sociale en economische dimensies van duurzaamheid met elkaar in evenwicht worden gebracht”, stelt hij. “Technologische innovaties die de productiviteit verhogen zijn de enige manier om aan al deze drie dimensies te voldoen.” 

“Duurzaamheid is van cruciaal belang als we de gezondheid van onze bodem, water en lucht in stand willen houden en tegelijkertijd willen voldoen aan de vraag naar voedsel en vezels”, vervolgt de Amerikaanse landbouwminister zijn betoog. “De enige manier waarop we de wereld kunnen voeden en tegelijkertijd de impact van de landbouw op het milieu kunnen minimaliseren, is door meer te produceren met minder totale input. Het goede nieuws is dat we weten dat het kan.” 

Meer met minder

Perdue merkt op dat de afgelopen 90 jaar de productie van grondstoffen met 400 procent is gestegen, terwijl het productieareaal met 9 procent is gedaald. “Een aanpak die de productiviteit onnodig opoffert om de milieudoelstellingen te halen, zal onze verantwoordelijkheid voor het voeden van de planeet doen mislukken en waarschijnlijk de economische dynamiek van de landbouwsector aantasten. Sociale duurzaamheid moet dus een prioriteit zijn.” 

Daarnaast wijst hij ook op de verantwoordelijkheid van de landbouw om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van voedsel te verzekeren en verbeteren. “In 1950 leefde 72 procent van de wereldbevolking onder de armoedegrens. Nu, minder dan 100 jaar later, leeft minder dan 10 procent van de wereldbevolking onder de armoedegrens”, zegt de VS-minister. Deze dramatische verandering is volgens hem voor een groot deel te danken aan de toename van de landbouwproductiviteit. 

Landbouwers over heel de wereld willen hun inkomen uit de markt halen en het afhankelijk zijn van subsidies.

Sonny Perdue - Minister van Landbouw Verenigde Staten

Hij ziet dat we, dankzij beleid dat investeringen in nieuwe technologieën heeft gestimuleerd, er in geslaagd zijn om meer voedsel te produceren en wereldwijd te verhandelen. “Dat komt de consumenten over de hele wereld direct ten goede komt”, aldus Perdue. Hij stelt dat het verbeteren van de ecologische en economische duurzaamheid niet meetelt als de consument het zich niet kan veroorloven om veilig voedsel van hoge kwaliteit op tafel te leggen. 

Daarom is economische duurzaamheid in zijn ogen net zo belangrijk. “De landbouw moet rendabel zijn om jonge mensen te overtuigen nog landbouwer te worden. Het verhogen van de productiviteit is een van de weinige manieren om boeren een fatsoenlijk bestaan te garanderen. Bovendien willen landbouwers van over heel de wereld hun inkomen uit de markt halen en niet afhankelijk zijn van allerhande steun en subsidies”, benadrukt de Amerikaanse landbouwminister. 

Bezoek aan Brussel

In dat kader verwijst hij naar zijn komst naar ons land begin dit jaar. “Ik heb toen een ontmoeting gehad met landbouwers net buiten Brussel. Zij deelden onze bezorgdheid over het beleid van de overheid”, stelt hij. Volgens hem zijn succesvolle boeren vaak ook de beste beheerders van het milieu. “Winstgevendheid en milieubescherming hoeven elkaar niet uit te sluiten.” Hij wijst daarbij naar de prestaties van de Amerikaanse landbouwers. “Zij slagen erin een dramatische stijging van de productiviteit te realiseren met minder input van middelen en dat dankzij innovatie en technologie. Het is de beste kans die we hebben om alle drie de dimensies van de duurzaamheidsuitdaging aan te pakken.” 

In tegenstelling tot de Amerikaanse strategie ziet Sonny Perdue dat de EU kiest voor een andere aanpak. “Die is meer gebaseerd op politieke wetenschap in plaats van op landbouwwetenschap”, luidt het. Hij vreest dat de farm-to-fork strategie van Europa de innovatie in de landbouwsector in de kiem zal smoren en de handen van de Europese landbouwers zal binden. “Wat voorligt, is een recept voor hoge kosten en een lage productiviteit. Dat ondermijnt niet alleen de duurzaamheid, maar dreigt de boeren ook minder concurrerend te maken.” 

De EU laat de publieke perceptie primeren op een gezond wetenschapsbeleid en dat gaat ten koste van de eigen hardwerkende boeren en de consumenten in de wereld.

Sonny Perdue - Minister van Landbouw Verenigde Staten

Dit doet Europese boeren roepen om protectionisme. “Europa kan de instrumenten van de zijn boeren niet wegnemen én van hen verwachten dat ze kunnen concurreren in de wereldeconomie”, meent hij. Bovendien ziet Perdue dat het ontmoedigen van de innovatie die nodig is om de productie te verhogen en het verstikken van de economische groei precies de verkeerde manier om de mondiale voedseluitdaging aan te gaan. 

Op basis van die vaststellingen concludeert de Amerikaan dat Europa de boer is vergeten in zijn ‘van boer tot bord’-strategie. “Boeren moeten in staat zijn om technologie en innovatie te gebruiken in plaats van belemmerd te worden door overheidsbeleid dat de groei beperkt en de innovatie verstikt. Ik ben bang dat de EU een onnauwkeurige publieke perceptie laat primeren op een gezond wetenschapsbeleid dat ten koste zal gaan van hun eigen hardwerkende boeren en de consumenten in de wereld.” 

Handel

Het feit dat Europa de beschikbare productie-instrumenten voor zijn landbouwers beperkt, is meteen de grootste kritiek op de farm-to-fork-strategie die Perdue heeft. “Als de Europese boeren geen innovatieve technieken meer mogen gebruiken, dan ondervinden zij schade. De EU kan deze strategie enkel waarmaken als het zijn landbouwers beschermt en steun geeft. En we weten dat protectionisme niet ten goede komt aan handelsrelaties”, voegde hij er in een interview met Europese journalisten aan toe. 

In dat kader voegt hij eraan toe dat het aan elke soevereine staat is om bepaalde productiestandaarden vast te leggen. “Het probleem in de Europese Unie is echter dat het gaat om zeer subjectieve standaarden en niet om gezondheids- of veiligheidsstandaarden die wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden”, aldus de Amerikaanse landbouwminister. Hij zou het beter vinden als de macht bij de consument zou liggen. “Wij geloven in transparantie over de productie, in labeling en marketing. Dan is het aan de consument om te beslissen wat hij koopt en wat niet. Dat moet de overheid niet beslissen”, besluit hij.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek