header.home link

EU-commissie wil uitstoot veebedrijven strikter aanpakken

7 april 2022

De Europese Commissie heeft voorstellen op tafel gelegd om "schadelijke uitstoot door de industrie en intensieve veeteelt in te perken". Zo wordt het aantal intensieve veeteeltbedrijven dat gevat wordt door de regels aanzienlijk uitgebreid. EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere waarschuwt voor de opeenstapeling van wetgeving die op korte tijd wordt losgelaten op de landbouwers.

Lees meer over:

Klimaatneutrale economie tegen 2050

De modernisering van de richtlijn over industriële emissies moet een bijdrage leveren in het streven van de Europese Unie om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten, maar de voorstellen slaan ook op de uitstoot van vervuilende stoffen als ammoniak, fijnstof en zware metalen.

“De geactualiseerde regels zullen de industriële investeringen helpen sturen die nodig zijn voor de transformatie van Europa naar een vervuilingsvrije, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050. Zij moeten innovatie stimuleren, koplopers belonen en bijdragen tot een gelijk speelveld op de EU-markt. De herziening zal ook zorgen voor investeringszekerheid op lange termijn”, zo klinkt het bij de Commissie.

Dankzij de richtlijn is de uitstoot van veel verontreinigde stoffen de voorbije vijftien jaar met 40 tot 75 procent gedaald. Volgens Europees vicevoorzitter Frans Timmermans zal de aanscherping van de richtlijn het mogelijk maken om de uitstoot door industriële installaties en intensieve veeteeltbedrijven verder “aanzienlijk te verminderen". 

Alleen al door maatregelen op veebedrijven zouden de voordelen voor de menselijke gezondheid ten minste 5,5 miljard euro per jaar bedragen

Virginijus Sinkevicius - Eurocommissaris voor Milieu

Impact voor veebedrijven

De Commissie zet onder meer in op meer doeltreffende vergunningen, maar ze breidt ook het speelveld uit. Dat geldt vooral voor de veeteelt. Waar momenteel zo'n 20.000 landbouwbedrijven onder de richtlijn vallen, zullen de nieuwe regels geleidelijk van toepassing worden op 185.000 vestigingen die samen 13 procent van de Europese landbouwbedrijven vertegenwoordigen. 

Deze rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven zijn samen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van de uitstoot van ammoniak en 43 procent van de uitstoot van methaan. "Alleen al door maatregelen op veebedrijven zouden de voordelen voor de menselijke gezondheid ten minste 5,5 miljard euro per jaar bedragen", zegt Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius.

Omdat de processen op landbouwbedrijven eenvoudiger zijn dan die van industriële installaties, is de Commissie ervan overtuigd dat de betrokken landbouwbedrijven zullen kunnen profiteren van een lichtere vergunningenregeling. “De verplichtingen en vereisten die uit dit voorstel voortvloeien, zullen op maat gesneden zijn, rekening houdend met de omvang van de landbouwbedrijven en de veedichtheid”, klinkt het. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt gezien als een belangrijke steunpijler van de transitie die nodig is.

Eens het voorstel definitief door het Europees Parlement en de Europese Raad is aangenomen, zullen de lidstaten 18 maanden de tijd hebben om deze richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Daarna zullen de beste beschikbare technieken worden ontwikkeld en na goedkeuring door de Commissie zullen industriële exploitanten vier jaar en landbouwers drie jaar de tijd hebben om aan de eisen te voldoen. 

Bijkomende kosten en bijkomende regeldruk mogen niet leiden tot schaalvergroting en concentratie

Tom Vandenkendelaere - EU-parlementslid (CD&V)

Opeenstapelende effecten worden groot

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) erkent dat de herziening van de richtlijn over industriële emissies in het kader van de Green Deal een grote impact heeft op de landbouwsector. “Ik steun de vergroening van het EU-landbouwbeleid, maar we moeten de opeenstapelende effecten in het oog houden van alle wetgeving die op korte tijd op boeren wordt losgelaten”, benadrukt Vandenkendelaere.

Hij ziet niet alleen de implementatie van het GLB op de boeren afkomen, maar ook strengere nieuwe doelstellingen onder de Farm-to-Fork strategie. “Bovendien stelt het Fit-for-55 pakket ook concrete wetgeving voor die relevant is voor de landbouw. Ik denk aan het voorstel van de Europese Commissie om bepaalde vrijstellingen van accijnzen op te schorten voor de landbouw zoals rode diesel, wat bijvoorbeeld tot 20 miljoen euro extra kosten kan genereren voor de intensieve veeteelt- en glastuinbouwsector. Maar ook het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens zal onvermijdelijk de kost van kunstmeststoffen de hoogte in jagen, terwijl die al onder druk staat door de oorlog in Oekraïne”, meent Vandenkendelaere.

Hij hamert erop dat hetgeen wordt verwacht, haalbaar moet blijven voor de boer. “Dit is al helemaal het geval voor familiale bedrijven en sectoren die het nu al heel moeilijk hebben met hun kostenstructuur. Bijkomende kosten en bijkomende regeldruk mogen niet leiden tot schaalvergroting en concentratie. Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie over industriële emissies mag niet de druppel worden die de emmer doet overlopen. Het Europees beleid moet met boeren gevoerd worden, niet tegen hen”, besluit het EU-parlementslid.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek