header.home link

EMB strooit melkpoeder tegen private opslag

7 mei 2020
“Wij zeggen JA tegen een productievermindering en NEE tegen particuliere opslag van boter, melkpoeder en kaas”, luidt de oproep van de European Milk Board (EMB). In 7 Europese landen, waaronder België, voerde de zuivelorganisatie donderdag symbolische acties met melkpoeder om hun eisen kracht bij te zetten. Door de coronacrisis stapelen de zuiveloverschotten zich op en daalt de melkprijs. “Melkpoeder of boter stockeren, waarvoor de Commissie 30 miljoen euro subsidie toekent, is een verouderd crisisinstrument dat geen oplossing biedt”, zegt Marc Van Autreve, ondervoorzitter van FMB, de Vlaamse tak van EMB.
“Wij zeggen JA tegen een productievermindering en NEE tegen particuliere opslag van boter, melkpoeder en kaas”, luidt de oproep van de European Milk Board (EMB). In 7 Europese landen, waaronder België, voerde de zuivelorganisatie donderdag symbolische acties met melkpoeder om hun eisen kracht bij te zetten. Door de coronacrisis stapelen de zuiveloverschotten zich op en daalt de melkprijs. “Melkpoeder of boter stockeren, waarvoor de Commissie 30 miljoen euro subsidie toekent, is een verouderd crisisinstrument dat geen oplossing biedt”, zegt Marc Van Autreve, ondervoorzitter van FMB, de Vlaamse tak van EMB.
In normale tijden zou EMB koers zetten naar Brussel, maar door de maatregelen rond social distancing hebben de melkveeboeren zich moeten beperken tot plaatselijke, ludieke acties. In het Oost-Vlaamse Laarne werd op een veld melkpoeder uitgestrooid. “We kregen in totaal 250 kilo, maar hebben maar 1 zak gebruikt”, vertelt Tanja Van Poecke, die samen met haar man, Steven Van den Hoecke, een melkveebedrijf uitbaat. “De overige 225 kilo schenken we aan hulpbehoevenden.”
 
Van Poecke voelt de gevolgen van de vierde crisis in 10 jaar tijd. Hoewel de vraag naar consumptiemelk is toegenomen met 10 tot 25 procent tijdens deze coronacrisis, is de vraag van de horeca volledig weggevallen en verloopt de export moeilijker. Netto kan er minder melk gevaloriseerd worden. Dit komt ook tot uiting in de noteringen van zuivelproducten, die behoorlijk gedaald zijn. Hierdoor komt de melkprijs onder druk te staan.
 
Eind april lanceerde de Europese Commissie een pakket maatregelen om de land- en tuinbouw te ondersteunen met onder meer gesubsidieerde private opslag voor zuivel. Daarnaast werden de mededingingsregels aangepast waardoor de sector zelf afspraken kan maken over productievolumes.
 
“Wij willen dat er een andere aanpak komt van de EU, met een systeem waarbij de melkproductie verlaagd wordt, zonder opslag”, vertelt Van Poecke. Die opslag vlakt de crisis alleen maar uit. “Als de markt opnieuw stabiliseert en het opgeslagen melkpoeder vrijkomt, blijven de prijzen laag en dat helpt ons niet vooruit.” Volgens EMB gaat de subsidie van 30 miljoen euro bovendien naar de verwerkende industrie en niet naar de landbouwers en zou dat bedrag beter gebruikt voor de financiering van een programma voor volumevermindering.
 
Met hun actie vragen de Europese melkproducenten een adequaat crisisbeheer voor de zuivelsector. "Vandaag is het melkpoeder in heel Europa het symbool geworden van de verkeerde koers die door het EU-crisismanagement in de zuivelsector wordt gevolgd”, stelt Erwin Schöpges, Belgisch melkproducent en voorzitter van EMB. “We moeten het roer omgooien om deze crisis echt aan te pakken.”
 
Voor EMB blijft het alvast niet bij deze actie. Veel Duitse melkproducenten hebben al aangekondigd dat er de komende dagen nog meer zullen volgen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek