header.home link

Eerste grote poppenrovers uitgezet tegen eikenprocessierups

2 juni 2022

De provincies Antwerpen en Limburg hebben deze week een volgende stap gezet in het proefproject waarbij kevers worden gebruikt tegen de eikenprocessierups. Nadat dit voorjaar een honderdtal exemplaren van de grote poppenrover uit Turkije werden overgebracht naar ons land om er te acclimatiseren en te kweken, worden nu de eerste diertjes uitgezet. Ook al zijn er dit jaar minder rupsen als gevolg van de natte zomer van 2021, waarschuwen de provincies ervoor dat er zeker nog populaties zijn en dat de rups de komende periode zijn beruchte brandhaartjes verspreidt die voor irritatie kunnen zorgen bij mensen, runderen, paarden en schapen.

Lees meer over:
eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zijn de rupsen van een onschuldige nachtvlinder en een inheemse soort in onze contreien. De brandhaartjes kunnen echter wel voor overlast zorgen in de vorm van irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen van mens en dier. Op plaatsen waar ze voor hinder zorgt, wordt de rups daarom bestreden.

Die bestrijding gebeurt steeds meer met behulp van natuurlijke middelen, om de impact op natuur en milieu te beperken. De provincie Antwerpen is trekker van het Europees LIFE-project dat door middel van proefprojecten onderzoekt hoe mezen, kevers, en sluipwespen en -vliegen als natuurlijke vijand van de rups kunnen worden ingezet, wat als een valabel alternatief wordt gezien voor biociden.

Eerste test met grote poppenrover

Ook de grote poppenrovers worden nu voor het eerst in de strijd gegooid. Voor het proefproject worden de diertjes eerst nog in gecontroleerde omstandigheden uitgezet: in een afgesloten tent samen met enkele jonge eiken en processierupsen. De onderzoekers willen eerst zien hoe de kevers zich gedragen en of ze de rupsen als interessante prooi zien. "We verwachten geen gevaar voor onze natuur", verzekert projectcoördinator Ann Milbau alvast. "De grote poppenrover is een inheemse keversoort die in Vlaanderen vroeg er al een natuurlijke vijand was van de eikenprocessierups. Mede door het gebruik van DDT is de soort hier echter nagenoeg uitgestorven."

grotepoppenrovernatuurlijkevijandeikenprocessierups

Mild rupsenjaar

De natte zomer van 2021 heeft er zoals verwacht voor gezorgd dat er dit jaar opvallend minder eikenprocessierupsen zijn. Dit jaar wordt in ieder geval een "mild" eikenprocessierupsenjaar, stelt provincie Antwerpen. "Nadat de meeste rupsen in april 2021 verschenen waren, volgde er een koude periode waarin zowel de eikenprocessierups als de zomereik zich nauwelijks konden ontwikkelen", klinkt het. "Daarna volgde een bijzonder natte zomer waardoor de vrouwelijke eikenprocessievlinder moeilijk haar eitjes kon afleggen. Die twee factoren zorgden ervoor dat we dit jaar weinig rupsen verwachtten."

De provincie Antwerpen waarschuwt er wel voor dat er zeker nog populaties zijn en dat de rups de komende periode zijn beruchte brandhaartjes verspreidt die voor irritatie kunnen zorgen.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek