header.home link

Duurzaamheid fruit- en groentesector opnieuw vooruit

15 juni 2018
De fruit- en groentesector heeft voor de derde keer op rij bijna op alle duurzaamheidscriteria vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit het derde duurzaamheidsrapport ‘Responsibly Fresh’ van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT). Maar daarmee sluit VBT haar duurzaamheidsdoelstellingen niet af. Vanaf 2019 zal de organisatie focussen op de integratie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in haar duurzaamheidsbeleid. “Een logische keuze,” verduidelijkt Rita Demaré, voorzitter van VBT. “Deze doelstellingen zitten als het ware al ingebakken in ons coöperatief gedachtengoed.”
Lees meer over:

De fruit- en groentesector heeft voor de derde keer op rij bijna op alle duurzaamheidscriteria vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit het derde duurzaamheidsrapport ‘Responsibly Fresh’ van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT). Maar daarmee sluit VBT haar duurzaamheidsdoelstellingen niet af. Vanaf 2019 zal de organisatie focussen op de integratie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in haar duurzaamheidsbeleid. “Een logische keuze,” verduidelijkt Rita Demaré, voorzitter van VBT. “Deze doelstellingen zitten als het ware al ingebakken in ons coöperatief gedachtengoed.”

Het duurzaamheidsrapport van VBT is opgesteld volgens het internationale Global Reporting Initiative of GRI. Het valt onder de noemer ‘Responsibly Fresh’, dat ook een keurmerk is en daarnaast het duurzaamheidsproject van VBT omvat. Met dit rapport sluit VBT een cyclus van zes jaar af (2012-2018). De vijf Responsibly Fresh-afzetcoöperaties (Belgische Fruitveiling, BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling en REO Veiling) behalen jaarlijks het certificaat voor het charter Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze bewijzen daarmee dat ze concrete acties ondernemen rond milieu, het sociale en het economische thema. Meer nog, ze inspireerden ook de kwaliteitssystemen Vegaplan en GlobalGAP om duurzaamheidscriteria op te nemen in hun eisen. En met succes. De onderhandelingen met het Duitse QS lopen nog.

Het collectief dossier waar de input van 2.428 producenten (alle producenten met een omzet van meer dan 25.000 euro) in verwerkt is, telt 52 duurzaamheidscriteria en is een beperkte herziening van de dossiers van 2013 en 2015. Zo werden bijvoorbeeld alle wettelijke eisen niet meer opgenomen als criteria omdat ze juridisch al verplicht zijn. “We stellen vast dat we op bijna alle duurzaamheidscriteria vooruitgang geboekt hebben tegenover de vorige jaren,” zegt Lies Elsen van VBT. “De producenten zetten steeds meer in op duurzame teelttechnieken en passen nieuwe technologieën toe.”

Om het charter Duurzaam Ondernemen te kunnen ontvangen, moet er gewerkt worden rond verschillende thema’s, zoals behoorlijk bestuur, rationeel energieverbruik, hernieuwbare energie en rationeel watergebruik. De deelnemers kunnen mooie cijfers voorleggen. Zo produceerden ze jaarlijks hernieuwbare energie voor 2.219.390 MWh of het equivalent van het jaarlijks energieverbruik 639.963 gezinnen. Daarnaast zette 76 procent van de producenten ook in op energiebesparing, ten opzichte van 63 procent in 2013. 83 procent nam waterbesparende maatregelen, 65 procent hergebruikt water en 83 procent vangt hemelwater op. En uiteraard is voedselverspilling een hot item bij de productie van vers voedsel. Slecht 1,1 procent van de productie wordt niet verkocht en wordt ofwel gratis aan sociale organisaties uitgedeeld, industrieel verwerkt, als veevoeding gebruikt, als bemesting of als input voor vergisting.

Minister van Landbouw en Leefmilieu, Joke Schauvliege, is verheugd met dit rapport. “Het succes van Responsibly Fresh wijt ik aan drie zaken: het feit dat de veilingen en de producenten zelf aan de slag gegaan zijn, dat dit initiatief van onderuit gegroeid is dus; dat er bruggen geslagen worden tussen de maatschappelijke verwachtingen en de economische realiteit van de telers en dat de focus ligt op een haalbare aanpak. De sector heeft het nochtans niet gemakkelijk gehad de afgelopen jaren, met de Ruslandcrisis, natuurrampen en dergelijke. Maar men bleef niet bij de pakken neerzitten. Integendeel, dit was een aanleiding om nog meer te gaan samenwerken. Dat is lovenswaardig.”

Vanaf 2019 pakt VBT het duurzaamheidsproject Responsibly Fresh anders aan. Naast de focus op het universele referentiekader dat de Sustainable Development Goals zijn, zal er meer aandacht zijn voor de coöperatieve identiteit en zal de vernieuwde voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, een prominente rol spelen. “Groenten en fruit staan bovenaan de driehoek, ze zijn van nature duurzaam. Logisch dus dat wij onze producten ook op die manier voor het voetlicht willen brengen,” besluit Lies Elsen. De concrete uitwerking van deze nieuwe aanpak wordt in 2019 voorgesteld tijdens FruitLogistica.

Meer informatie: Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2018

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek