header.home link

Duitsland bant slachting van mannelijke kuikens

21 januari 2021

De Duitse regering heeft ingestemd met een voorstel om de slachting van miljoenen mannelijke kuikens te beëindigen. "We zijn het eerste land ter wereld dat zo een maatregel neemt", aldus Duits minister van Landbouw Julie Klöckner, die het wetsvoorstel indiende. Al ruikt de oppositie een afleidingsmanoeuvre.

Mannelijke eendagskuikens worden vaak verstikt met kooldioxide en in sommige gevallen ook versnipperd omdat zij geen eieren kunnen leggen en niet zoveel vlees produceren. Duits landbouwminister Julia Klöckner wil het routinematig doden van ongeveer 44 miljoen mannelijke kuikens per jaar verbieden vanaf 2022.

Vanaf 2022 moeten professionele kippenhouders gebruik maken van een technologie die het geslacht van het dier identificeert voordat het ei is uitgekomen. Op die manier kan voorkomen worden dat de mannelijke kuikentjes geboren worden. Het wetsontwerp voorziet ook in een tweede fase: vanaf januari 2024 moeten methoden worden gebruikt die ingaan vóór de zevende dag van het uitkomen. “Omdat vanaf de zevende dag, kippenembryo's pijn voelen”, staat te lezen in het wetsvoorstel.

Geslachtsbepaling in het ei moet nog vroeger

Een kuiken wordt in 21 dagen uitgebroed. “De procedures die tot dusver op de markt zijn, bepalen het geslacht in het ei in een periode van de 9e tot de 14e dag van de incubatie”, aldus het Duits ministerie van Landbouw. Met de plannen wil Klöckner de industrie en de sector onder druk zetten om methodes te ontwikkelen om het geslacht nog vroeger te bepalen.

Duitsland is het eerste land ter wereld dat zo een maatregel neemt. "Het bannen van deze onethische praktijk is een belangrijke stap in de richting van betere dierenbescherming", reageert landbouwminister Julia Klöckner.

De minister riep consumenten op om na de inwerkingtreding van de wet geen eieren uit het buitenland meer te kopen, als daar de mannelijke kuikens wel nog steeds worden gedood. “Met hun aankoopbeslissing kunnen consumenten mee bepalen of innovatieve procedures zoals geslachtsidentificatie in het ei de overhand krijgen of dat er steeds meer eieren worden ingevoerd waarvan de productie gepaard gaat met het doden van kuikens”, zei de minister aan de Duitse krant de ‘Rheinische Post’.

De minister verdedigde de overgangsperiode tot eind 2021 en zei dat een verbod alleen zin had als de industrie over een alternatief beschikte. "Anders zouden de bedrijven naar het buitenland migreren", aldus de minister. “Nu is er een marktrijp alternatief beschikbaar - geslachtsherkenning in het broedei - dat tegen eind 2021 op grote schaal zou kunnen worden gebruikt. Dit zal de pluimveehouders in staat stellen om hun kuikens niet te doden.” De minister benadrukte dat de broederijen voldoende reden en tijd hebben gehad om hun werkwijze te veranderen.

Slecht opgezet afleidingsmanoeuvre

Karlheinz Busen, woordvoerder landbouwbeleid van oppositiepartij FDP (Vrije Democratische Partij) liet verstaan dat het doden van mannelijke kuikens ‘terecht’ niet langer sociaal aanvaardbaar is en zo snel mogelijk moet worden stopgezet. “Het door Klöckner gepresenteerde plan is echter een slecht opgezet afleidingsmanoeuvre en zal de problemen niet oplossen”, reageerde hij.

Volgens Karlheinz Busen maakt minister Klöckner de situatie zelfs nog erger. “Afwijken van harde afspraken met de industrie zal er in de toekomst toe leiden dat kuikens net over de grens worden versnipperd”, aldus Busen. “Het feit dat de federale minister van Landbouw de mogelijkheid van het EU-Raadsvoorzitterschap niet aangrijpt om een verbod voor heel Europa te initiëren, is fataal.”

Bron: Belga / Der Spiegel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek