header.home link

“Dringend bewustwording, visie en actie nodig om toekomst van landbouw veilig te stellen”

3 januari 2023

In een strategische visienota formuleren de ledenorganisaties van de SALV unaniem antwoorden op de belangrijkste uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Lees meer over:
pachtwetkoolzaadgroenbedekkerlandschapgrond

SALV, de strategische adviesraad voor landbouw en visserij, formuleerde in 2017 de uitdagingen waarmee de sector kampt op vraag van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement. “De toekomst van onze land- en tuinbouwsector staat meer dan ooit onder druk”, vertelt Koen Carels van SALV. “Een positieve, duurzame toekomst vormt nochtans de beste waarborg voor de nabije productie van voldoende kwaliteitsvol voedsel en andere producten, die voldoen aan de maatschappelijke normen en waarden die we zelf stellen.”

Carels merkt op dat de urgentie ook sociaal van aard is. “De vele uitdagingen, onzekerheden en de negatieve berichtgeving over landbouw hebben een grote psychische impact op onze landbouwers. Steeds meer landbouwers en hun opvolgers zien hun toekomst somber in. De sector wordt voor hen onleefbaar, de stiel is steeds minder vol te houden. Wie wil nog instappen in de sector? Wie wil en kan straks ons voedsel produceren?”

Uitdagingen ombuigen tot kansen, dat kan de land- en tuinbouwsector niet alleen

Koen Carels - SALV

Om de toekomst van de landbouwers en van onze eigen duurzame landbouwproductie veilig te stellen, is er dringend bewustwording, visie en bovenal actie nodig op verschillende beleidsniveaus, stelt de adviesraad. Met de visienota biedt SALV een algemene leidraad met gedragen perspectieven, handvaten en invalshoeken aan de beleidsmakers die de komende jaren oprecht willen bouwen aan een integraal duurzamere toekomst voor de landbouw in Vlaanderen. De per uitdaging aangeduide kansen zijn strategisch richtinggevend voor het toekomstig landbouw- en voedselbeleid. SALV gaat er ook zelf mee aan de slag en zal het document de komende jaren hanteren om concretere aanbevelingen te schrijven in toekomstige adviezen, zoals de raad dat ook heeft gedaan met de nota van 2017.

“Uitdagingen ombuigen tot kansen, dat kan de land- en tuinbouwsector niet alleen”, besluit Carels. “Naast inspanningen bij de andere actoren in het agrovoedingssysteem is ook een constructief beleid dat uitdagingen niet verder uitdiept maar effectief weet weg te werken noodzakelijk bij de verschillende overheden en beleidsdomeinen.”

Raadpleeg de visienota online.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek