header.home link

Demir weigert vergunning voor 6 windmolens omwille van akkervogels

Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning voor zes windmolens aan de E40 geweigerd, zo bevestigt haar kabinet. Vijf van de zes turbines zouden op grondgebied van Tienen komen, de laatste in buurgemeente Boutersem. De reden voor de weigering: de komst van de windmolens zou het leefgebied van de akkervogels hypothekeren.

5 mei 2022  – Laatste update 5 mei 2022 20:29
Lees meer over:

De aanvraag werd ingediend door het bedrijf Storm. Doorheen de jaren is het dossier al grondig gewijzigd: in 2014 wilde het bedrijf nog dertig windmolens plaatsen, maar dat aantal is stelselmatig naar beneden gehaald. In 2019 ging het nog om elf stuks: die aanvraag werd geweigerd. Dat dossier ligt nog bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Ondertussen werd een nieuwe aanvraag ingediend voor de vergunning van zes turbines. Het is die aanvraag die is afgewezen door Demir. Volgens de minister is de impact op het leefmilieu niet voldoende accuraat in kaart gebracht. Het gaat dan voornamelijk om de impact op bepaalde akkervogels, zoals de grauwe kiekendief. "De komst van de windmolens zou hun leefgebied hypothekeren", stelt het kabinet.

Enkele honderden buurtbewoners hadden ook bezwaren ingediend tegen het project. Zo kwamen er 193 bezwaren uit Tienen, en 296 uit Boutersem. De bezorgdheden van de bewoners gingen bijvoorbeeld over geluidsoverlast of slagschaduw, maar die elementen werden door andere administraties positief beoordeeld. "Bezwaren rond geluidsoverlast en slagschaduw waren dus niet doorslaggevend voor de beslissing."

Het bedrijf kan nu nog beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningenbetwistingen tegen de weigering van minister Demir of een nieuw dossier indienen, met accuratere informatie over de akkervogels.

Beschermingsprogramma grauwe kiekendief wegens succes verlengd
Uitgelicht
Vier jaar na de start van het soortbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief is een team van gebiedscoördinatoren, bedrijfsplanners, akkervogelexperts en landbouwers eri...
1 juli 2021 Lees meer

Bron: Belga

Beeld: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek