header.home link

Demir en Boerenbond in de clinch op Facebook

2 december 2021

Na het boerenprotest van woensdag kroop Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) in de pen. Op Facebook schrijft ze dat ze begrip heeft voor de boosheid van elke individuele landbouwer, maar niet voor die van Boerenbond. Ze haalt zwaar uit naar de organisatie en stelt dat ze vooral voor eigen belang werkt en niet voor dat van de boer. Boerenbond op zijn beurt merkt op dat de minister nog op geen enkel ogenblik tijd heeft genomen om de organisatie te leren kennen en dat ze nog op geen enkele uitnodiging is ingegaan om een landbouwbedrijf van één van de Boerenbondleden te bezoeken.

Lees meer over:
tractorprotest C4demir

Tijdens de grote protestactie van Boerenbond waar meer dan 4.000 tractoren aan deelnamen, was minister Demir meer dan eens kop van Jut. “Demir snapt niks van de boeren, ze kan beter gaan werken bij de …!” of “Met Demir aan de kop hangen boeren aan de strop” waren felle slogans die ook de minister niet waren ontgaan. Om die reden postte ze een bericht op Facebook onder de titel ‘Met wie aan kop, hangen boeren aan de strop?’.

Pappen en nathouden

Daarop dook ze de geschiedenisboeken in om vast te stellen dat er al sinds 1999 aanwijzingen zijn dat er onvoldoende actie werd ondernomen tegen stikstof. “Het alarm ging verschillende keren in de geschiedenis af. En toch is de overheid er niet in geslaagd om een rechtszeker kader rond stikstof uit te werken”, stelt Demir. “De enige twee rode draden gedurende al die jaren? De tactiek van pappen en nathouden én de rol van de Boerenbond. De kans dat er een oorzakelijk verband is tussen beiden, is groot.”

Uitgelicht

"Schaalvergroting is vaak enige antwoord op prijsdruk"

nieuws
13 mei 2020 Lees meer

De minister stelt dat de overheid al jaar en dag meester is in het opstellen van plannen waarvan de gevolgen pas in de volgende legislaturen duidelijk worden. Daarbij wil ze niemand met de vinger wijzen, want wellicht heeft haar partij zich daar ook aan bezoldigd. “Maar het wordt tijd om daar anders mee om te gaan. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid”, klinkt het.

Ze haalt daarbij nog eens aan dat “de intensieve veehouderij en mestverwerking verantwoordelijk is voor 78 procent van de binnenlandse stikstofneerslag”. “Dit dreigt van de kleinschalige lokale boer het slachtoffer te maken”, meent Demir. Ze haalt daarbij de woorden aan van ABS-voorzitter Hendrik Vandamme die zich eerder al afvroeg of er geen grenzen aan de groei zijn. “Als we nu niet ingrijpen, plegen we een aanslag op onze natuur, onze gezondheid, onze economie én onze landbouw. Rechtbanken kunnen straks duizenden projecten lamleggen als we geen grondige stikstofaanpak kunnen voorleggen. Terecht overigens”, aldus de minister.

Een miljardenbedrijf wiens verdienmodel is gebaseerd op industriële, grootschalige en intensieve landbouw, kan toch onmogelijk blijven stellen dat ze alle boeren verdedigt en vertegenwoordigt

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Forse uithaal naar Boerenbond

Demir is van mening dat elke individuele landbouwer die gisteren in zijn of haar tractor stapte – terechte – redenen heeft om boos te zijn. “Maar haar belangenorganisatie Boerenbond heeft dat veel minder. Hoewel haar statuten de ijver voor een ‘optimale sociaaleconomische situatie voor al haar leden’ uitdrukt, lijkt dat verre van gerealiseerd”, haalt de minister fors uit.

Om als volgt verder te gaan: “Een miljardenbedrijf wiens verdienmodel is gebaseerd op industriële, grootschalige en intensieve landbouw, kan toch onmogelijk blijven stellen dat ze alle boeren verdedigt en vertegenwoordigt. De strategische participaties en beleggingen van de organisatie leverden haar vorig jaar 281 miljoen winst op. En dat terwijl vele individuele landbouwers veelal een financiële molensteen extra rond hun nek kregen. Wat een contrast.”

De minister is van mening dat Boerenbond de voorbije 20 jaar vooral de eigen belangen van ‘het bedrijf’ heeft verdedigd en slechts in mindere mate de belangen van de boeren zélf. “Had het stikstofprobleem jaren geleden doortastend aangepakt – mogen – worden, dan was de ‘collateral damage’ verwaarloosbaar. Individuele boeren treft geen schuld.”

Van de eerste gesprekken met Boerenbond over stikstof zegt Demir zich vooral te herinneren dat de problematiek nog steeds wordt geminimaliseerd. “Van rechtszekere oplossingen, constructieve voorstellen,... nog geen teken, enkel bijna wekelijks van snedige opiniestukken van de voorzitter voor het Boerenbond-ledenblaadje, waar ik altijd kop van Jut ben”, schrijft ze op Facebook.

Doortastend handelen kan niet zonder inspanningen. Maar wat mij betreft zal het hand in hand gaan met een stevig sociaal beleid dat de individuele boer en zijn levenswerk voor ogen houdt bij elke knoop die wordt doorgehakt

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Stevig sociaal beleid

Dat is de reden waarom de minister vooral luistert naar de persoonlijke verhalen van landbouwers, zoals ze naar eigen zeggen “de afgelopen jaren velen malen heeft gedaan”. “Elk van hen heeft veel liefde voor de stiel. En op minstens één vlak hebben ze écht gelijk: het moet gedaan zijn. Er moet duidelijkheid komen”, zegt Demir. “Als we willen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt bij de landbouwers van morgen, dan moeten we doortastend handelen. En daar wordt hard aan gewerkt in de regering.”

Volgens de minister kan dit niet zonder inspanningen. “Maar wat mij betreft zal het hand in hand gaan met een stevig sociaal beleid dat de individuele boer en zijn levenswerk voor ogen houdt bij elke knoop die wordt doorgehakt. Het worden zware dagen en weken. Maar we moeten hierdoor om onze boeren, maar bij uitbreiding onze ganse economie, de duurzame toekomst te geven die ze verdienen.”

Democratische beslissingsstructuur

De Facebookpost van Zuhal Demir deed ook Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond, in zijn pen kruipen. “Vermits we niet de kans krijgen om onze organisatie eens persoonlijk aan u voor te stellen, moeten we dit, na uw uithaal van vandaag, maar via deze weg doen", begint hij zijn betoog.

Hij wijst erop dat de standpunten van de organisatie al 130 jaar bepaald worden door actieve land- en tuinbouwers. “Wij vertegenwoordigen 16.000 Vlaamse land- en tuinbouwers, twee derde van alle Vlaamse boeren. Onze standpunten worden gemaakt door een democratische en getrapte beslissingsstructuur van en door boeren. Het zijn onze leden bestuurders die vanuit onze lokale bedrijfsgildes en kringen, via provinciale structuren de standpunten bepalen in onze nationale sectorvakgroepen en een hoofdbestuur”, legt Van Keerberghen uit.

Vermits we niet de kans krijgen om onze organisatie eens persoonlijk aan u voor te stellen, moeten we dit, na uw uithaal van vandaag, maar via deze weg doen

Georges Van Keerberghen - Ondervoorzitter Boerenbond

Overleg in plaats van nodeloze uithalen

Hij zegt het ten zeerste te betreuren dat de minister het nodig vond om deze 16.000 leden en 4.000 bestuurders, waarvan meer dan 5.000 luidkeels een noodkreet slaakten, “op dergelijk manier te schofferen”. “Via deze weg willen wij u dan ook vriendelijk vragen om uw tijd en energie te investeren in overleg en het zoeken van oplossingen, in plaats van dergelijke nodeloze uithalen, die nergens toe leiden”, klinkt het.

Afsluiten doet Van Keerberghen met een uitgestoken hand naar Demir. “Onze uitnodiging om eens een landbouwbedrijf van één van onze leden te bezoeken en tegelijkertijd kennis te maken met elkaar, geldt trouwens nog steeds.” Boerenbond verwijst daarbij naar de 7 van haar 8 collega-ministers en haar partijvoorzitter die wel al ingingen op deze uitnodiging. “Zij namen ruim de tijd om met onze leden te spreken over de uitdagingen van onze sector, hetgeen door onze leden uitermate werd gewaardeerd. Ook de werking van onze organisatie en de manier waarop wij investeren in een toekomstgerichte, duurzame land- en tuinbouwsector lichten we bij zo’n gelegenheid graag verder toe”, besluit de ondervoorzitter zijn Facebookpost.

De diversiteit van de Vlaamse land- en tuinbouw is zijn kracht, die diversiteit zullen we vanuit Boerenbond in élk beleidsdossier blijven verdedigen

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Al mooi parcours afgelegd

In een Actua-bericht aan de leden, waarin ze bedankt worden voor hun massale aanwezigheid tijdens de tractorenactie, benadrukt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dat de organisatie een oplossing wil voor de moordende onzekerheid voor “álle bedrijven”. “De diversiteit van de Vlaamse land- en tuinbouw is zijn kracht, die diversiteit zullen we vanuit Boerenbond in élk beleidsdossier blijven verdedigen”, stelt ze.

Daarbij verwijst ze nogmaals naar het “mooie parcours” dat de landbouw de afgelopen jaren heeft gereden wat betreft ammoniakemissiereductie. “Het stikstofdeken waaronder Vlaanderen gebukt ging, is vandaag wel degelijk minder dik en ook wij droegen daaraan bij”, aldus De Becker. “We haalden de doelstellingen van de NEC-richtlijn (National Emission Ceilings) als enige Europese land nota bene. En we weten dat bijkomende inspanningen nodig zijn.”

De voorzitter wijst erop dat er al decennialang inspanningen werden geleverd. “Met succes overigens, want onze sector halveerde (!) zijn stikstofuitstoot sinds 1990. We lieten 10 jaar geleden al, toen het dossier nergens op de agenda stond, door het VITO studiewerk uitvoeren om de vraag naar degelijk beleid in relatie tot de Europese natuurdoelstellingen te onderbouwen”, luidt het.

Op de belofte van Demir om de stikstofknoop snel te ontwarren, stelt De Becker nog dit: “Iedereen die zich op een ernstige manier in het dossier verdiept, zal moeten vaststellen dat het op grote afstand misschien allemaal heel eenvoudig lijkt, maar in realiteit oneindig veel complexer is. Die complexe realiteit negeren, en doen alsof er eenvoudige oplossingen zijn, is boerenbedrog.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek