header.home link

De Vroe hekelt negatieve beeldvormig anti-foie gras

6 februari 2020
Dierenrechtenorganisatie GAIA lanceerde kort voor nieuwjaar een campagne tegen het consumeren van foie gras. Volgens Open VLD-parlementslid Gwenny De Vroe werd in de spot een “allesbehalve realistisch beeld geschetst van de manier waarop het dwangvoeren in Vlaanderen gebeurt”. In een schriftelijke vraag aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wilde ze weten of de minister van plan is actie te ondernemen tegen deze foute beeldvorming, maar die ziet er geen graten in.
Dierenrechtenorganisatie GAIA lanceerde kort voor nieuwjaar een campagne tegen het consumeren van foie gras. Volgens Open VLD-parlementslid Gwenny De Vroe werd in de spot een “allesbehalve realistisch beeld geschetst van de manier waarop het dwangvoeren in Vlaanderen gebeurt”. In een schriftelijke vraag aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wilde ze weten of de minister van plan is actie te ondernemen tegen deze foute beeldvorming, maar die ziet er geen graten in.
De Vroe betwist het doel van de reclamecampagne niet. “Het staat iedereen vrij om te ijveren voor het niet meer consumeren van foie gras en bij uitbreiding voor het verbieden van dwangvoeren van eenden en ganzen”, zegt ze. “Het is wel opmerkelijk dat de betrokken spot een allesbehalve realistisch beeld schetst van de manier waarop doorsnee burgers met eenden of ganzen als huisdier omgaan (liggen in een mand in de woonkamer, gaan mee in bad, gaan mee in bed, een huilende eend…) en al zeker niet met de manier waarop het dwangvoeren in Vlaanderen gebeurt. De spot choqueert aan het eind met een boer die een grote trechter in de bek van de eend duwt en daarin een hoeveelheid voeder kapt. Dit terwijl in werkelijkheid het dwangvoeren helemaal niet met een trechter gebeurt, maar machinaal met een lans, ongeveer ter dikte van een balpen, waarmee tweemaal daags gedurende de laatste twaalf dagen van het leven van de eenden, een hoeveelheid maïs gemengd met water wordt ‘ingespoten’.”
 
“Het filmpje is niet het enige campagnemiddel dat gebruikt wordt om dwangvoeren aan de kaak te stellen waarin de waarheid geweld wordt aangedaan”, gaat ze verder. Zo circuleren ook op Facebook boodschappen met een vervette lever en een gewone lever met als opschrift ‘foie malade vs foie sain’, “terwijl het algemeen geweten is dat een vervette lever géén zieke lever is die zich herstelt indien men stopt met dwangvoeren”. Volgens De Vroe is het eenieders volste recht om zich te verzetten tegen dwangvoeren, maar ze pleit ervoor om dit te doen met correcte beelden en argumenten.
 
Die vraag kwam terecht in de bak van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. In zijn antwoord geeft hij toe dat er geen “volledig correcte weergave” getoond wordt van hoe het er in een foie gras bedrijf in de praktijk aan toe gaat. “Maar het principe, dat een gans of een eend via een buis in de slokdarm een grote hoeveelheid voeder krijgt toegediend, is wel correct.”
 
Volgens de minister is het eigen aan publiciteitsfilms dat ze niet altijd een heel realistisch beeld tonen. Hij maakt de vergelijking met de vleesindustrie die “filmpjes met huppelende varkens” gebruikt. “Er bestaat zoiets als een artistieke vrijheid om een boodschap te verkondigen. Dit kan zolang dit niet bedrieglijk is en er geen regelrechte onwaarheden verkondigd worden, en dit is hier niet gebeurd.”
 
Omdat er geen sprake is van schendingen van het dierenwelzijn in het filmpje en omdat er geen beelden getoond worden van overtredingen in bepaalde bedrijven, is er volgens de minister geen noodzaak om hierop te reageren.
 
Ten slotte vroeg De Vroe een stand van zaken naar de studie die naar alternatieven voor dwangvoeren zoekt, die er op aanbevelen van de Raad van Europa moest komen. Volgens de minister blijkt uit de voorstelling van de tussentijdse resultaten dat er nog geen vooruitzicht is op een alternatief. “Er worden nog proeven gedaan met een nieuw testvoer, en er zullen nog enkele praktijktesten uitgevoerd worden waarbij de onderzoekers een keuze zouden maken uit de volgende zaken: uittesten van brijvoedering, het dichter plaatsen van de drinkbak bij de voederbak, genetica (een ander eendenras), of het voorzien van uitloop, om te zien of hiermee nog een verschil kan gemaakt worden”, weet hij. De studie loopt af op 31 maart 2020 en de minister verwacht dan de definitieve resultaten.
 
Nochtans zou ons land, als het erin slaagt om een alternatief te vinden, een voortrekkersrol kunnen spelen om dwangvoeren de wereld uit te helpen. Dat schreef Lode Haest in een opiniestuk eind vorig jaar. Maar omdat het (enige) foie gras bedrijf in ons land de deuren moet sluiten in 2023, wordt “het mogelijk baanbrekend onderzoek dat Vlaanderen voert als het kind met het badwater weggegooid”.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek