header.home link

CurieuzeNeuzen: Natuurpunt meet droogte en hitte in natuurgebieden

16 juni 2021

De komende maandag zal Natuurpunt, in samenwerking met CurieuzeNeuzen in de Tuin, de droogte en hitte meten in 50 natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Daarvoor plaatst de Universiteit Antwerpen 200 sensoren in zowel bos als graslanden en valleigebieden. Zo wil Natuurpunt onderzoeken hoe sterk het verkoelend effect van natuurgebieden is tijdens hittegolven. Maar ook of de bodem kan dienen als waterbuffer in droogteperiodes.

Lees meer over:
natuurpunt-curieuzeneuzen-sensor-mechelsbroek-1250

Vlaanderen kampt met een ernstig droogteprobleem. De waterstanden zijn historisch laag en de effecten van de droogte nemen in natuurgebieden jaar na jaar toe. “We hebben sinds de tweede Wereldoorlog onze natuur systematisch drooggelegd en daar betalen we nu de prijs voor”, klinkt het bij de milieuorganisatie.

“In het Mechels Broek merken we dat de poelen en grachten steeds vaker en steeds sneller droogvallen”, zegt beheerder Wim Dirckx. “Dat heeft een negatief effect op de fauna en flora die het moet hebben van deze waterrijke gebieden. Doordat het gebied niet langer verbonden is met de Dijle zijn we sterk afhankelijk van neerslag, hierdoor hebben (lange) droogteperiodes een steeds grotere impact op het gebied. De reserves uit de natte wintermaanden worden jaar na jaar kleiner waardoor de effecten van de droogte op het gebied steeds sneller zichtbaar worden.”

natuurpunt-curieuzeneuzen-sensor-bodem-hitte-droogte-LiselotteVanderoye-UA-1250

Samen met het project CurieuzeNeuzen heeft Natuurpunt vier bodemsensoren geplaatst in het Mechels Broek. Die slimme sensoren meten de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem. Ze zenden dagelijks data door naar de Universiteit Antwerpen, die aan de slag gaan met de data om de effecten van hitte en droogte beter te monitoren en te voorspellen. 

“Dat zijn belangrijke gegevens want zo komen we te weten wat de koelende werking is van natte natuur op een stad als Mechelen en hoe die ons helpt tegen droogte”, vertelt Lander Wantens, projectmedewerker Klimaat bij Natuurpunt. “Die data willen we ook inzetten voor ons project Wetlands4Cities. Daarin gaan we op minstens vijf plaatsen in Vlaanderen bestaande of nieuwe waterrijke gebieden nabij een stedelijke omgeving verbeteren, herstellen en inrichten als hotspots voor biodiversiteit én als natuurlijke klimaatbuffers. Zo willen we het hitte-eiland effect van de steden milderen, extra water bufferen om de sponswerking van de bodem te herstellen en C02 opslaan om zo de klimaatopwarming tegen te gaan.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt / Liselotte Vanderoye (UA)

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek