header.home link

Cruciale VN-top in Montréal moet achteruitgang biodiversiteit een halt toeroepen

6 december 2022

De 15e VN-top over biodiversiteit, COP15, gaat woensdag na twee jaar corona-uitstel van start in het Canadese Montréal. De inzet is groot: vertegenwoordigers uit bijna 200 landen moeten het eens worden over een nieuw historisch akkoord dat de biodiversiteit, die op alle continenten aan het afnemen is, tegen 2030 beschermt.

Lees meer over:

Als gevolg van menselijke activiteiten, zoals ontbossing, intensieve landbouw, overbevissing, toegenomen verstedelijking en vervuiling door plastic, gaat het aantal dier- en plantensoorten massaal achteruit. Amper een maand na de COP27-klimaatconferentie wordt deze andere grote crisis besproken.

Ambitieus

Op tafel van de COP15 ligt, na drie jaar van moeizame onderhandelingen, een ontwerpovereenkomst die een twintigtal doelen omvat. Het opvallendste voorstel is om tegen 2030 30 procent van land en zee te beschermen. De ambities van ons land reiken verder dan die doelstelling, klonk het maandag nog in een persbericht van de FOD Volksgezondheid. "België zal zijn invloed aanwenden om de biodiversiteit duurzaam in de samenleving te integreren en ons in staat te stellen in harmonie met de natuur te leven."

Andere doelen in de ontwerpovereenkomst zijn het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bestrijden van invasieve soorten en meer inspanningen voor duurzame visserij en landbouw.

Nog veel vraagtekens

Het lijkt er echter op dat de finale onderhandelingen moeilijk worden. "Over bijna alles moet nog onderhandeld worden", aldus expert biodiversiteit bij de FOD Leefmilieu Inès Verleye. Onder meer de financiering voor de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden belooft een heet hangijzer te worden. Gesteund door 22 andere landen eist Brazilië "minstens 100 miljard dollar per jaar tot 2030" voor de ontwikkelingslanden, maar onder meer de Europese Unie toont zich terughoudend.

De ambitie is dan wel om een akkoord te sluiten zoals dat van Parijs over het klimaat, maar waarnemers vrezen een mislukking. Zo heeft China, voorzitter van de COP, geen enkel staats- of regeringsleider uitgenodigd die op de onderhandelingen kan wegen. Voor ons land reizen federaal Ecolo-minister Zakia Khattabi, als hoofd van de Belgische delegatie, en haar Waalse collega en partijgenote Céline Tellier af naar Montréal. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) blijft dan weer in het land. Zij wordt verwacht voor de begrotingsbesprekingen in het parlement en mocht zich daar niet laten vervangen door de minister-president, zegt haar woordvoerder.

“Tijd dringt”

Meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd, blijkt uit de rapporten van de VN-biodiversiteitsexperten van IPBES. De tijd dringt dus. "We hebben al tien jaar verloren", zegt de Belgische delegatieleider Verleye. Het nieuwe kader moet in navolging van de Aichi-doelen komen. Die werden in 2010 aangenomen tijdens COP10 in Japan, onder Belgisch voorzitterschap, maar werden zo goed als niet in de praktijk omgezet.

Om de fouten uit het verleden niet te herhalen, zal Khattabi zich voor België "inzetten voor een ambitieus mondiaal kader voor biodiversiteit met concrete doelstellingen, methodologie en financiering".

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek