header.home link

Crevits maakt oprichting producentenorganisatie aquacultuur mogelijk

12 mei 2022

In de toekomst zal ook de aquacultuursector een producenten- of brancheorganisatie kunnen oprichten. De Vlaamse regering heeft dit beslist, meldt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). In zo’n organisatie kunnen verschillende partners zich groeperen, kennisdelen, samenwerken en hierdoor meer steun bekomen voor hun initiatieven. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

Lees meer over:

Er is op vandaag nog geen Vlaamse producenten- of brancheorganisatie in de aquacultuursector. Om aquacultuurondernemers te stimuleren om zich beter onderling te organiseren en met elkaar samen te werken heeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits het initiatief genomen om het wettelijk kader te creëren voor de erkenning van een producenten- of brancheorganisatie.

Deze erkenning brengt steunvoordelen met zich mee en verhoogt de samenwerking tussen verschillende partners. Daartegenover staan natuurlijk ook enkele voorwaarden. Zo moet een erkende producentenorganisatie onder andere een ‘productie- en afzetprogramma’ voorleggen en moet ze de duurzaamheid van de activiteiten van haar leden bevorderen.

De basisvoorwaarden voor de erkenning van zo’n organisaties komen uit het Europees wettelijk kader, met name de verordening houdende een “Gemeenschappelijke Marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten”. Met de creatie van het Vlaams wettelijk kader om deze erkenning mogelijk te maken, wenst de minister de duurzame groei van een sterk samenhangende aquacultuursector bijkomend te stimuleren.

“De aquacultuursector is een vrij jonge sector”, aldus minister Crevits. “Stilaan zien er meer initiatieven het daglicht. Voor de allereerste mei-algenmaand is er veel interesse, zowel vanuit wetenschappelijke hoek, als van producenten en verwerkers. Op vandaag wordt veel van de aanwezige kennis samengebracht en gedeeld binnen het Vlaams Aquacultuur Platform, waar een divers samengesteld panel van aquacultuurstakeholders in vertegenwoordigd is: producenten, onderzoeks- en kennisinstellingen, publieke instellingen, aanverwante sectoren, etc. We willen hen in de toekomst de kans bieden om een producenten- of brancheorganisatie op te richten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek