header.home link

Coöperatie ziet ruimte voor meer biologische geitenmelk

11 december 2019
Organic Goatmilk Coöperatie die 50 geitenbedrijven in Nederland, België en Duitsland verenigt en 25 miljoen kilo geitenmelk per jaar afzet, heeft beslist om zich open te stellen voor nieuwe leden-coöperanten. “Daarmee willen we onze positie als marktleider behouden en inspelen op de toenemende vraag naar geitenmelk vanuit de markt”, klinkt het. De coöperatie kijkt vooral naar gangbare geitenbedrijven die willen omschakelen of naar kandidaat-starters.
Lees meer over:

Organic Goatmilk Coöperatie die 50 geitenbedrijven in Nederland, België en Duitsland verenigt en 25 miljoen kilo geitenmelk per jaar afzet, heeft beslist om zich open te stellen voor nieuwe leden-coöperanten. “Daarmee willen we onze positie als marktleider behouden en inspelen op de toenemende vraag naar geitenmelk vanuit de markt”, klinkt het. De coöperatie kijkt vooral naar gangbare geitenbedrijven die willen omschakelen of naar kandidaat-starters.

Organic Goatmilk Coöperatie bestaat tien jaar. In dat decennium zag de coöperatie de consumptie van geitenzuivel en biologische voeding sterk stijgen. “In deze groeiende markt hebben wij ons ontwikkeld tot marktleider”, luidt het in een persbericht. De geitenbedrijven die bij de coöperatie zijn aangesloten situeren zich in Nederland, Vlaanderen en NordRhein-Westfalen en hebben een heel diverse schaal, gaande van een productie van amper 100 ton tot ruim 1,5 miljoen kilo melk.

Op vlak van afzet heeft Organic Goatmilk Coöperatie voet aan de grond in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De afnemers van de melk zijn actief in diverse biologische zuivelsegmenten: harde en zachte kaas, dagverse zuivel en melkpoeder. “De markt van harde kaas is vrij stabiel en groeit gestaag, die van zachte kaas groeit sterker en ook voor dagverse zuivel zijn de mogelijkheden talrijk. In Europa en de rest van de wereld zijn een aantal spelers aan de slag met babyvoeding op basis van biologische geitenmelk. En verder is er ook steeds meer vraag naar melkpoeder voor sport- en ouderenvoeding”, schetst de coöperatie.

Gezien deze kansen in de markt heeft Organic Goatmilk Coöperatie in samenspraak met haar leden beslist om te kiezen voor een duurzaam groeiscenario en zich open te stellen voor nieuwe leden. Daarbij wordt gedacht aan bestaande geitenhouders die willen overschakelen naar biologische productie of aan boeren die willen starten met geitenhouderij. Bewust kiezen voor de biologische productie met een sterk onderscheidend vermogen zijn de voorwaarden waaraan toekomstige nieuwe leden moeten voldoen.

Organic Goatmilk Coöperatie belooft op zijn beurt om te zorgen dat het zich bestuurlijk en organisatorisch versterkt om dit groeiscenario aan te kunnen.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek