header.home link

“Commissie moet Interreg 2 Zeeën programma verderzetten”

15 februari 2021

In een gemeenschappelijke brief roepen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk de Europese Commissie op om het onderzoeksproject Interreg 2 Zeeën voort te zetten, ook al is het VK eruit gestapt. “De brexit en de coronapandemie hebben er nochtans voor gezorgd dat de bestaande uitdagingen op sociaaleconomisch en milieuvlak extra groot zijn”, klinkt het bij minister Hilde Crevits (CD&V).

Lees meer over:
interreg-2 Zeeën programma-tomatenteelt-1250

De drie stichtende EU-Lidstaten van het 2 Zeeën programma geven, bij monde van Hilde Crevits, Nederlands staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), Frans minister Jacqueline Gourault (Cohesiebeleid) en Frans Staatssecretaris Clément Beaune (Europese zaken) een duidelijk en sterk signaal aan de Europese Commissie. Ze aanvaarden de plannen van de Commissie niet om de financiering van het 2 Zeeën programma stop te zetten nu het VK beslist om er niet langer deel van uit te maken.

Het programma werd in 2006 in het leven geroepen door Vlaanderen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee wilden de lidstaten die grenzen aan het Kanaal en de Noordzee samen een platform uitbouwen voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Zo moeten verschillende projecten een antwoord formuleren op onder meer milieu- en klimaatuitdagingen, zoals de waterproblematiek.

Succesverhaal

Het voorbije decennium is het 2 Zeeën programma uitgegroeid tot dé referentie onder Interreg programma's. Het geldt momenteel als één van de meest effectieve “Interreg”-instrumenten in zijn categorie met stuk voor stuk toonaangevende projecten op het vlak van dierengezondheid, circulaire economie en landbouw, opslag en hergebruik van water, mariene energie, schone technologie…

Sinds het VK bekend maakte niet langer te willen instappen in Interreg programma’s voor de periode 2021-2027 ziet de Europese Commissie geen toegevoegde waarde meer in een opvolgprogramma Interreg 2 Zeeën. De overblijvende stichtende landen en regio's zien dat helemaal anders en hebben dat intussen ook meermaals aan de Europese Commissie verduidelijkt. Sinds de zomer van 2020 lopen op meerdere niveaus (lokaal, provinciaal, regionaal…) initiatieven die een voorzetting van het “Interreg Twee Zeeën” programma bepleiten voor de periode 2021-2027. Maar ondanks die inspanningen, blijft de Europese Commissie doof voor de argumenten die een voortzetting van het programma ondersteunen. 

Het is belangrijk dat onze landen en regio's kunnen blijven rekenen op een instrument op maat. Het 2 Zeeën programma beantwoordt daaraan

Hilde Crevits (CD&V) - Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw

In een ultieme poging de Europese Commissie op andere gedachten te brengen, schakelde minister Crevits in het najaar 2020 een versnelling hoger. Ze zocht en vond snel steun bij haar Nederlandse ambtsgenoot Mona Keijzer om de krachten te bundelen en gezamenlijk een initiatief te nemen. Snel daarna vonden ze ook de steun van hun ambtsgenoten binnen de Franse regering. Samen bundelen zij nu de argumenten en het politieke gewicht van drie lidstaten in een brief om de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak en meerwaarde van een vervolgprogramma Interreg 2 Zeeën. 

“Het gebied rondom het Kanaal blijft in Europees en mondiaal perspectief uniek vanwege haar geografie en economisch gewicht”, zegt Vlaams Hilde Crevits. “Het is daarom belangrijk dat onze landen en regio's kunnen blijven rekenen op een instrument op maat. Het 2 Zeeën programma beantwoordt daaraan en is een succesverhaal voor de Europese Unie. Samen met mijn ambtsgenoten kijk ik uit naar het antwoord van de Europese Commissie op onze duidelijke vraag. De investeringen van de afgelopen 15 jaren zouden daarmee veilig gesteld worden. Het zou meteen ook aantonen dat de Europese Commissie wel degelijk het specifieke en uitzonderlijke karakter erkent van de omstandigheden die de 2 Zeeën regio’s treffen.” 

Klik hier voor meer info over het Interreg 2 Zeeën 2014-2020 of over de toekomst van het programma

Uitgelicht

Wat is voedselpotentieel zeewier/microalgen in Europa?

nieuws
In een nieuw Interreg 2 Zeeën-project, met de naam ValgOrize, gaan 12 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië op zoek naar hoe op een duurzame manier zeewier en microalgen kunnen...
16 april 2019 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Interreg 2 Zeeën programma

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek