header.home link

Colruyt schakelt bijen in om biodiversiteit te meten

​Colruyt Group plaatst bijenkasten op eigen landbouwgronden om er de biodiversiteit, de plantendiversiteit in de omgeving en aanwezige polluenten in kaart te brengen. De gezondheid van de bodem en de omgeving worden gemeten aan de hand van de analyse van stuifmeel en bodemstalen. Ook de impact van acties om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren kan met deze methode worden geëvalueerd.

12 april 2023  – Laatste update 12 april 2023 14:42
colruytbijenkastenbestuiverimker1

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten op aarde en is van cruciaal belang voor mens en planeet. Voldoende biodiversiteit binnen het landbouwecosysteem is essentieel voor onder meer bestuiving, natuurlijke plaagcontrole, schuilplaatsen voor vogels en wild en een aantrekkelijk landschap. Zo is drie kwart van onze voedingsgewassen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving door natuurlijke bestuivers om eetbare vruchten of zaden te vormen.

De retailer slaat de handen in elkaar met BeeOdiversity, een Belgische start-up die tools en advies levert om de biodiversiteit te verhogen en polluenten in de omgeving en bodem te verminderen. “Er is nood aan voldoende biodiversiteit voor een goed ecosysteem om voedsel te produceren. We willen met dit project dan ook meer draagvlak creëren rond biodiversiteit om samen te werken met alle stakeholders aan een meer biodiverse omgeving”, zegt Saskia De Block, verantwoordelijke landbouw bij Colruyt Group.

Natuurlijke drones

Begin april installeert BeeOdiversity bijenkasten vlak bij de percelen van Colruyt Group in Moustier. ​ De bijen vliegen gemiddeld tot anderhalve kilometer uit en fungeren als natuurlijke drones om acht maanden lang stuifmeel te verzamelen in hun kasten. Zodra de temperatuur de 12° Celsius overschrijdt, beginnen de bijen de omgeving binnen te dringen. Wanneer de temperatuur boven 15° Celsius stijgt zijn de bijen op hun best. Ze verzamelen miljarden stuifmeelmonsters die het DNA van planten (bomen, struiken en kruiden) maar ook verontreinigende stoffen bevatten.

colruytbijenkastenbestuiverimker3
colruytbijenkastenbestuiverimker2

Aan de hand van die pollenanalyse én bodemstalen wordt dan de biodiversiteit, de plantendiversiteit in de omgeving, de gezondheid van de bodem en aanwezige polluenten (pesticiden en metalen) in kaart gebracht. De resultaten van de analyses maken een doelgerichte aanpak mogelijk zowel naar de landbouwpraktijken, de inrichting van de akkerranden als naar de omgeving. In juni worden de eerste resultaten van het project verwacht en eind 2023 worden verbeteracties bepaald.

De gegevens die dankzij de bijen verzameld worden, zullen gedeeld worden met onder meer de landbouwers die op hun beurt gerichte acties kunnen ondernemen. “Wij zijn ervan overtuigd dat het behoud van de biodiversiteit de betrokkenheid van alle actoren vereist. Bovendien stelt Colruyt Group ons in staat om in vele gemeenten in België bloemenweiden aan te planten voor het behoud van bestuivers”, zegt Michael van Cutsem, CEO en co-founder van BeeOdiversity. ​

Colruyt Group zet in op landbouwgrond en synergie met telende boeren
Uitgelicht
Colruyt Group zet sinds 2020 in op het verwerven van landbouwgrond die ze samen met de boer wil bewerken. In Limburg kocht de retailer 84 hectare landbouwgrond, verdeeld over...
29 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek