header.home link

Colruyt Group zet in op landbouwgrond en synergie met telende boeren

29 maart 2023

Colruyt Group zet sinds 2020 in op het verwerven van landbouwgrond die ze samen met de boer wil bewerken. In Limburg kocht de retailer 84 hectare landbouwgrond, verdeeld over verschillende percelen, die wordt bewerkt door de familie Odeurs. Beide partijen zien voordeel in de samenwerking: de retailer stelt grond ter beschikking waardoor er schaalvoordeel optreedt voor de akkerbouwers en diens machines. De retailer heeft op zijn beurt baat bij de kennis van de boeren en kan bovendien experimenteren met innovatieve teelten en technieken en duurzame landbouw promoten. Zo worden er dit jaar op een perceel van 5,3  hectare zwarte bonen geteeld.

Lees meer over:
Colruyt Group en Odeurs

Vader en moeder Odeurs zijn in de aardappelloods bezig met het inladen van pootaardappelen, terwijl hun zonen, Gunther en Koen, aan de keukentafel zitten. Vaak is het andersom, maar nu zijn twee medewerkers van Colruyt Group op bezoek. De retailer komt wel vaker langs op het familiebedrijf in Kerkom, vlakbij Sint-Truiden, nadat hij twee jaar geleden 84 hectare grond kocht in de regio. De aankoop in Limburg staat niet op zich. De retailer kocht op enkele jaren tijd een paar honderd hectare grond in België.

“Als retailer maken we integraal deel uit van de agrovoedingsketen. We zijn dus van oudsher innig verweven met de landbouwsector waar wij onze producten kopen”, vertelt Saskia De Block, verantwoordelijke voor het landbouwbeleid van Colruyt Group. Zij geeft aan dat de supermarktgroep op deze manier indirect bij 6.000 landbouwbedrijven betrokken is. In 2017 is de betrokkenheid van Colruyt Group bij de landbouwsector directer geworden en werden verschillende samenwerkingsvormen opgezet, bijvoorbeeld met het biologische varkensbedrijf Biovar uit het West-Vlaamse Ruiselede.

In deze samenwerking is er sprake van een gesloten keten en kweekt de varkenshouder varkens voor Colruyt waarmee de groep zich verzekerd weet van voldoende aanvoer van biologisch varkensvlees. Andere samenwerkingen heeft de retailer bijvoorbeeld met fruitteler Wolfcarius, die op contract appels teelt en vorig jaar proeven draaide met de abrikozenteelt. Ook glastuinbouwer Bart Pynnebrouck teelt in Oostnieuwkerke speciaal voor Colruyt gemberwortel en heeft daarmee de primeur in Vlaanderen.

Uitgelicht
Wie abrikozen zegt, denkt aan Spanje of Frankrijk. Sinds deze zomer liggen er echter ook abrikozen van eigen bodem in de Belgische winkelrekken. Colruyt Group is in 2018 een s...
1 augustus 2022 Lees meer

Landbouwstrategie Colruyt Group

In 2020 schroefde Colruyt Group zijn verwevenheid met de landbouw verder op. “Toen zijn we begonnen met het kopen van landbouwgrond om hier duurzame, innovatieve landbouw op te bedrijven”, vertelt De Block die niet wil aangeven hoeveel hectare de retailer inmiddels in handen heeft. Volgens Boerenforum, een belangenvereniging van agro-ecologische landbouwers, gaat het om meer dan 400 hectare waarbij het gros in Wallonië. De boerenorganisatie is kritisch over de strategie van Colruyt waarmee "de druk op landbouwgrond nog verder vergroot en het hierdoor onbetaalbaar wordt voor kleinere boeren".

Koen Odeurs gaat niet mee in deze kritiek. “Er zijn andere partijen, bijvoorbeeld investeringsgroepen die zich als speculanten op de markt begeven. Colruyt heeft in dit geval geen exorbitante prijzen betaald en zorgt er ook voor dat landbouwgrond behouden blijft de sector. Voor ons was dit juist een mooie mogelijkheid om zonder investering in grond onze activiteiten uit te breiden. Ons te bewerken perceel is feitelijk groter waardoor we onze landbouwmachines efficiënter kunnen benutten.” De broers namen zelf contact op met de supermarkketen met de vraag of zij als partner mochten optreden op de Limburgse grond.

Broers Odeurs en CG jpg
Colruyt Group en Odeurs3

Saskia De Block vult nog aan: “We beklemtonen graag dat één van onze belangrijkste engagementen in de samenwerkingsmodellen op onze gronden is dat landbouwgrond ook landbouwgrond blijft. De aankoop van gronden zoals deze in Kerkom past in de ambitie van Colruyt Group om in te zetten op Belgische landbouw, ons aanbod zoveel als mogelijk Belgisch te houden, lokaal aan te bieden, te borgen, en letterlijk te verankeren. Door landbouwgronden aan te kopen kunnen we actief bijdragen aan het sourcen van Belgische landbouwproducten en aan het verduurzamen van de landbouw in België”.

De verantwoordelijke landbouw bij de retailer benadrukt dat het om een samenwerking gaat, waarbij de wisselwerking tot synergie leidt. “Wij hebben baat bij hun kennis en ervaring van de teelt, teeltechnieken en landbouwmachines. Aan de andere kant staan wij dicht bij de consument en hebben daardoor een grote kennis van de afzetmarkt. In deze samenwerking bundelen we deze krachten. Het is een win-winsituatie.” Binnen de samenwerking  wordt bijvoorbeeld ook de teeltplanning, de mestbankaangifte, de beheerovereenkomsten en verzamelaanvraag samen gedaan. “Daarom komen we hier regelmatig over de vloer”, knipoogt Frank Vierendeel, die binnen Colruyt Group de schakel vormt tussen de retailer en de landbouwers. Hij is zelf akkerbouwer in bijberoep in Ninove.

De samenwerking met de Limburgse boeren werd vorm gegeven met een overeenkomst, waarbij de broers een vorm van vaste vergoeding krijgen voor een aantal services, en waarbij ze bevoorrechte partner zijn voor cultuurcontracten. “Als Colruyt Group die kan afnemen, doen we dat. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de producten van de broers via onze verwerkers, zoals de Aardappelhoeve, terug in onze keten terecht komen. Zo niet, kunnen de broers die zelf verkopen”, legt De Block uit.

Saskia De Block

De teelt van zwarte bonen sluit perfect aan bij onze ambitie om consumptie van plantaardige eiwitten te verhogen, de zogenaamde Green Deal Eiwitshift

Saskia De Block - Verantwoordelijke landbouw Colruyt Group

Primeur met zwarte bonenteelt

Alhoewel er aanvankelijk wordt ingezet op klassieke akkerbouwteelten, zoals aardappelen en wortelen, gaan er dit jaar ook zwarte bonen gezaaid op een perceel van 5,3 hectare. Het is de eerste keer dat zwarte bonen, die doorgaans uit Zuid-Amerika worden geïmporteerd, op grote schaal geteeld zullen worden in Vlaanderen. De boeren en Colruyt Group worden hierbij geassisteerd door Arvesta dat de voorbije jaren teeltproeven uitvoerde en ook de vermarkting voor zijn rekening zal nemen.  

Daarbij wordt er ook gekeken of de zwarte bonen op termijn kunnen worden afgenomen door Colruyt Group. De peulvruchten zijn  populair in Zuid-Amerika, hebben een dichte, vleesachtige textuur en een smaak die doet denken aan champignons, wat ze populair maakt in vegetarische gerechten. “Deze teelt sluit perfect aan bij onze ambitie om de consument aan te zetten tot het eten van meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke, de zogenaamde Green Deal Eiwitshift”, vertelt De Block.

Beheerovereenkomsten

Zij voegt eraan toe dat Colruyt Group en de partnerboeren ook inzetten op duurzame landbouw op de gronden. Zo is op sommige percelen wintergraan gezaaid dat dient als foerage voor weidevogels. Daarnaast willen de partners met de aanleg van bloemenstroken aansturen op meer biodiversiteit. “Deze bloemenstroken waren vorig jaar een toeristische attractie in de buurt waar menig bruidspaar speciaal naartoe reden voor een foto”, vertelt Koen Odeurs.

De broer kijken na twee jaar tevreden terug op de samenwerking. Doordat hun te bewerken areaal uitbreidt, bouwen beiden hun nevenactiviteiten noodgedwongen verder af. Zo zal Gunther minder uurtjes voor de klas staan op PIBO Tongeren waar hij akkerbouw doceert. Ook Colruyt Group ziet meerdere voordelen. Volgens De Block leidt de samenwerking met boeren bijvoorbeeld ook tot een beter productbegrip van de supermarktmedewerkers.

Mogelijk is Kerkom binnenkort de bestemming van een personeelsuitje. “We zijn in het verleden ook wel eens gaan kijken bij onze landbouwsamenwerkingen. Zo zijn we me de beenhouwers van de winkels op uitstap naar Biovar geweest, zodat ze met hun eigen ogen de biologische varkenshouderij konden zien en het verschil met gangbare varkenshouderij duidelijk werd”, besluit zij.

Colruyt beheerovereenkomst

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Eigen fotografie en Colruyt Group

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek