header.home link

CO2-uitstoot van EU daalt met 2,8 procent

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen is in de Europese Unie vorig jaar met 2,8 procent gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. De grootste dalingen deden zich voor in de Benelux, waarbij België een verminderde CO2-uitstoot haalde van 9,7 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

9 juni 2023  – Laatste update 11 juni 2023 20:40
Lees meer over:

Volgens schattingen van Eurostat bedroeg de CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen voor energiegebruik in de EU bijna 2,4 gigaton in 2022. Dit is een daling van 2,8 procent ten opzichte van 2021. “CO2-emissies door energieverbruik dragen in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 75 procent van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies in de EU”, aldus Eurostat. De huisvestingsnormen, economische groei, bevolkingsgrootte en transport- en industriële activiteiten zijn enkele factoren die de CO2-uitstoot door energieverbruik beïnvloeden.

Vorig jaar daalden de CO2-emissies gerelateerd aan energieverbruik in 17 van de 27 EU-landen. In de Benelux werd een daling van 43,5 procent geregistreerd. In België daalde de CO2-uitstoot met 9,7 procent. De grootste dalingen werd opgetekend in Nederland (-12,8%) en in Luxemburg (-12%). De meest significante stijgingen werd waargenomen in Bulgarije (+12%), gevolgd door Portugal (+9,9%) en Malta (+4,1%). Uit de gegevens blijkt ook dat Duitsland verantwoordelijk is voor een kwart van de CO2-emissies in de Europese Unie. Italië en Polen (elk 12,4%) en Frankrijk (10,7%) volgen op de EU-lijst van grootste CO2-uitstoters in 2022.

co2-emissions-energy-use-2022

Kanttekening

CO2-emissies ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor energiegebruik. Een land dat elektriciteit opwekt aan de hand van geïmporteerd aardgas, zal dus de CO2-uitstoot zien stijgen. Maar het land dat de opgewekte elektriciteit op zijn beurt invoert, zal geen extra uitstoot noteren. “Voor een diepgaandere analyse moet rekening worden gehouden met alle import en export van verschillende primaire en afgeleide energieproducten, grondstoffen met geïntegreerde emissies zoals ijzer en staal. Maar ook met brandstoftoerisme; het tanken van een voertuig in het ene land maar het verbruiken van die brandstof in een ander land", aldus Eurostat.

Verder merkt Eurostat op dat de CO2-emissies van vaste fossiele brandstoffen zoals steenkool en olieschalie licht zijn gestegen (+3%), en de emissies van aardgas aanzienlijk zijn gedaald (-13%). “Dit is onder andere een weerspiegeling van de geleverde inspanningen van de EU-landen om de vrijwillige doelstelling voor de vermindering van gasvraag te halen.”

Vorig jaar in de zomer werd een vrijwillig streefcijfer vastgelegd voor de vermindering van het aardgas­verbruik met 15% voor de periode van augustus 2022 tot en met maart 2023 in vergelijking met het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar. De lidstaten konden zelf kiezen welke maatregelen ze namen om het streefcijfer te bereiken.

Nieuw klimaatrapport van VN: tegen 2030 moet uitstoot gehalveerd worden
Uitgelicht
Om de opwarming van het klimaat onder de 1,5°C te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk dalen. Dat blijkt uit het syntheserapport van het IPCC, het klimaatp...
21 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek