header.home link

Captatieverbod West-Vlaanderen grotendeels opgeheven

18 juni 2020
Door het wisselvallige weer en de felle onweersbuien van de afgelopen dagen heeft de gouverneur van West-Vlaanderen beslist om het captatieverbod dat in de provincie van kracht was tijdelijk op te heffen. “Het water van de laatste dagen heeft ervoor gezorgd dat de watervoorraad tijdelijk is aangevuld. Dat extra water kan beter maximaal benut worden, vandaar deze beslissing. Vooral voor landbouw kan deze tijdelijke opheffing even soelaas bieden”, aldus gouverneur Carl Decaluwé.

Door het wisselvallige weer en de felle onweersbuien van de afgelopen dagen heeft de gouverneur van West-Vlaanderen beslist om het captatieverbod dat in de provincie van kracht was tijdelijk op te heffen. “Het water van de laatste dagen heeft ervoor gezorgd dat de watervoorraad tijdelijk is aangevuld. Dat extra water kan beter maximaal benut worden, vandaar deze beslissing. Vooral voor landbouw kan deze tijdelijke opheffing even soelaas bieden”, aldus gouverneur Carl Decaluwé.

Op 20 mei vaardigden alle Vlaamse provinciegouverneurs een gedeeltelijk captatieverbod uit in hun provincie na een periode van langdurige droogte. Het is de eerste keer dat zo’n verbod zo vroeg op het jaar werd ingesteld. In West-Vlaanderen ging het om zeven ecologisch kwetsbare beken en waterlopen en om de meanders van de Leie en de Schelde. Nadien besliste de provinciegouverneur om het oppompen van water uit het IJzerbekken te verbieden, maar dat werd nadien opgeheven als gevolg van een aantal technische maatregelen.

De afgelopen dagen viel er, verspreid over West-Vlaanderen, gemiddeld 30 liter water per vierkante meter. “Daarmee is het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte zeker nog niet weggewerkt. Dat water dringt echter niet snel genoeg in de harde, droge bodem. De buffermogelijkheden zijn beperkt en grondwaterreserves vullen zich trager aan. Het waterpeil in de kwetsbare waterlopen van West-Vlaanderen steeg. Het streefpeil van de IJzer is opnieuw met 22 centimeter overschreden. In normale omstandigheden betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd”, legt gouverneur Decaluwé uit.

Daarom heeft hij beslist om in heel de provincie het uitgevaardigde captatieverbod op te heffen, met uitzondering van het Blankaartbekken waar het huidige waterpeil nog steeds te ver verwijderd is van het streefpeil. Ook het kleine en ecologisch zeer kwetsbare stelsel van de Bornebeek krijgt blijvende bescherming. Tot slot is er ook een uitzondering weggelegd voor de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde. Zij zijn volgens Decaluwé na één zware regenbui nog niet op peil.

Hij wijst erop dat het wateroverschot door de recente regens slechts tijdelijk is. “Voor volgende week wordt opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende nieuwe hitte volgen wellicht snel nieuwe beperkingen in watergebruik”, klinkt het. Maar een tijdelijke opheffing van het captatieverbod laat in zijn ogen wel toe om de strategische watervoorraden terug aan te vullen. “Het biedt mogelijkheden om een reserve aan te leggen voor de komende periode. Dat is cruciaal om de akkerbouwteelten veilig te stellen aangezien die over enige tijd wellicht opnieuw irrigatie nodig heeft.”

De gouverneur stelt maximaal maatwerk te willen bieden en rekening te houden met heel wat parameters. “Ik ben ervan overtuigd dat de landbouw goed gebruik zal maken van de mogelijkheid die we nu opnieuw bieden. Wel hoop ik dat het besef dat we nu te afhankelijk zijn van regenval almaar sterker wordt. Er blijft nood aan structurele oplossingen voor meer waterberging en doordachte landbouw die rekening houdt met de waterbeschikbaarheid”, besluit Decaluwé.

Bekijk hier alle droogtemaatregelen per provincie.

Beeld: Wikipedia

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek