header.home link

Brouns schept duidelijkheid over fiscaliteit opkoopregeling varkens

1 juli 2022

Varkensboeren die vrijwillig intekenen op de stopzettingsregeling mogen rekenen op een zo gunstig mogelijk fiscaal regime. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) geantwoord op een vraag van parlementslid en partijgenoot Bart Dochy tijdens de plenaire zitting in het parlement.

Lees meer over:
varkenvoederton-1250

De Vlaamse regering keurde vorige week de opkoopregeling goed voor varkenshouderijen. Alle bedrijven met een impactscore hoger dan 0,5 procent komen hiervoor in aanmerking. “De regeling kwam er op vraag van de sector zelf en heeft een dubbel doel”, zegt landbouwminister Jo Brouns. “Enerzijds zal de uitstoot van stikstof verminderen en anderzijds geven we boeren de kans om te stoppen of om af te bouwen. Hiermee moeten we zuurstof kunnen geven aan onze jonge boeren.”

Voor Bart Dochy is het belangrijk dat boeren duidelijkheid krijgen rond de fiscaliteit van de regeling. “Het gaat om een vrijwillige opkoopregeling. Dus als ze de stap zetten om hun economische activiteit stop te zetten of af te bouwen, moeten ze alle aspecten kennen. Eén daarvan is de fiscaliteit op de uitkoopsom”, zei hij tijdens het actuadebat in het Vlaams parlement.

In zijn antwoord benadrukte de minister dat het niet de bedoeling kan zijn om varkenshouders extra te straffen. “Degene die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap, zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25 procent, die geldt op de winsten. Maar heel wat bedrijven worden vandaag belast in het regime van de personenbelasting en zullen daar afzonderlijk worden belast via een reeds bestaand bijzonder regime tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste volledige jaar waarin het bedrijf belastbare beroepsinkomsten heeft gehad. Er wordt dus gewerkt met een zo gunstig mogelijk fiscaal regime voor degene die er vrijwillig instappen”, stelt hij.

Landbouwers die vorig jaar verlies gedraaid hebben, zullen de vergoeding bij hun verliezen kunnen inbrengen. Voor de personenbelasting zal dat aan 0 procent belast worden. In een vennootschap zal dat mee verrekend worden, eventueel met de overdracht van verliezen van vorige jaren.

Rekenvoorbeeld

Wanneer de vergoeding wordt uitbetaald in 2022, dan zal 2021 het referentiejaar zijn om de gemiddelde aanslagvoet te bepalen. Als die gemiddelde aanslagvoet bijvoorbeeld 10 procent is en de vergoeding bedraagt 288.150 €, dan zal op die vergoeding dus een belasting van 28.815 € worden geheven. De andere inkomsten van het bedrijf worden belast volgens de gewone regels.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek