header.home link

Brexit: omzetdaling van gemiddeld 6 procent bij Vlaamse bedrijven

8 april 2021

Vlaamse bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, noteren sinds de brexit al een omzetdaling van gemiddeld 6 procent. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka, na een peiling bij 150 Vlaamse ondernemingen die zakendoen met het VK. “De voorspelde negatieve impact van de Brexit is na 100 dagen dus al duidelijk voelbaar en dit is nog maar het begin”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Lees meer over:

Honderd dagen na de brexit is de impact op Vlaamse bedrijven die handel voeren met het Verenigd Koninkrijk al voelbaar. Uit een peiling van Voka blijkt dat die impact tot nu toe hoofdzakelijk negatief is. “Bedrijven geven een gemiddelde kostenstijging aan van 4,8 procent”, klinkt het. “Daarom wil een op de tien bedrijven de activiteiten in het VK zelfs terugschroeven. Zo'n 19 procent van de bedrijven zal niet verder uitbreiden om dezelfde reden.”

Vlaams-Britse Green Lane

Volgens Voka liggen douaneformaliteiten, bijkomende regelgevende verplichtingen en invoerheffingen aan de basis van de stijging van de kosten voor Vlaamse bedrijven. Als oplossing pleit Voka voor het oprichten van een Vlaams-Britse Green Lane. "Dat is een fysieke én digitale douanevoorpost waar de douaneformaliteiten kunnen worden afgehandeld”, aldus Maertens. “Het zal zakendoen met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken. En dat is nodig want de eerste fase van de brexit zadelt onze bedrijven nu al op met extra kosten en dalende omzet.” Meer dan de helft van de bedrijven uit de peiling is voorstander van de invoering van de Green Lane. Voka roept de Vlaamse en Federale regeringen op om er werk van te maken.

We pleiten voor een Vlaams-Britse Green Lane: een fysieke en digitale douanevoorpost

Voka

Nederland blijft ook niet gespaard van gevolgen brexit

Ook bij onze noorderburen zijn de gevolgen van de brexit voelbaar. Dezelfde frustraties als bij ons steken er de kop op. “Het extra papierwerk en de hogere kosten hebben geleid tot slapeloze nachten voor veel ondernemers,” zegt Lyne Biewinga, directeur van de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC). “Wij dringen er dan ook bij de Britse en Nederlandse regering op aan bedrijven die toch al zwaar getroffen zijn door Covid-19 zo veel mogelijk bij te staan, bijvoorbeeld door de digitalisering op te voeren en de grensformaliteiten te versimpelen.”

“De volle veterinaire en fytosanitaire gevolgen van de brexit voor de agrifoodexport zullen niet zichtbaar worden tot 1 oktober 2021 en 1 januari 2022”, denkt de NBCC. Al zouden de Nederlandse exporteurs meer duidelijkheid willen over de Britse douaneprocedures. “En voor de export van goederen is een efficiënt en digitaal gestroomlijnd proces essentieel”, benadrukt Biewinga. “Een snelle inspectieprocedure – en systemen die gebruikers snel herkennen is ook belangrijk. Elke minuut telt als het gaat om bederfelijke waren en om de kosten in de toeleveringsketen terug te dringen. Een efficiënt proces kan het verschil betekenen tussen winst of verlies.”

Subsidie voor innovatieve exportideeën

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits voorziet opnieuw in middelen voor VLAM om bedrijven met innovatieve ideeën te ondersteunen bij de export van hun producten. De middelen passen in de algemene relance na de Brexit. “Het Verenigd Koninkijk is een belangrijke exportmarkt voor alle VLAM-sectoren", reageert de minister. "Er zijn duidelijk extra inspanningen nodig om deze markt open te houden en de belemmeringen die de Brexit opwerpt zoveel mogelijk te counteren. Maar ook buiten het Verenigd Koninkrijk liggen nog veel kansen voor Vlaamse bedrijven in de agrovoeding en sierteelt ter compensatie van de Brexit. Via innovatieve ideeën willen we onze lekkere en kwaliteitsvolle producten in het buitenland promoten.”

Met de nieuwe subsidie worden twee exportincubatoren opgezet:

  • Voor projecten gericht op acties in het VK (de zogenaamde VK-incubator).

  • Voor projecten in andere landen (de zogenaamde wereldwijde incubator). VLAM mikt op innovatieve ideeën die bijdragen aan de diversificatie van exportmarkten gezien de onzekerheden die de Brexit met zich meebrengt.

De subsidie bedraagt 10.000 tot 20.000 euro per project en de indiener dient minstens 50% eigen inbreng te doen. Er is in 2021 een totaalbedrag voorzien van 950.000 euro bedrijfssubsidies.

Meer info op https://www.vlaanderen.be/vlam/exportincubator

Bron: Belga / Food&Agribusiness

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek