header.home link

"Brede weersverzekering is sluitstuk van risicobeheersing"

26 januari 2021

Met een reeks tips wil het Departement Landbouw en Visserij land- en tuinbouwers aanzetten om nu al werk te maken van de brede weersverzekering. “Landbouwers lopen net als andere ondernemers heel wat risico’s. Het beheersen van die risico’s is belangrijk. De brede weersverzekering vormt het sluitstuk van die risicobeheersing. Het is belangrijk om al bij de opmaak van het teeltplan hierover na te denken”, klinkt het.

De brede weersverzekering is een verzekering die land- en tuinbouwers kunnen afsluiten op de private verzekeringsmarkt om zich in te dekken tegen schade aan hun gewassen door extreme weersomstandigheden. Op termijn moet deze brede weersverzekering het Vlaams rampenfonds vervangen. Landbouwer die vandaag zo’n brede weersverzekering afsluiten krijgen tot 65 procent van hun verzekeringspremie terugbetaald door de Vlaamse overheid.

In 2020 sloten 3.076 land- en tuinbouwers zo’n brede weersverzekering af. De top vier van verzekerde teelten waren maïs en grasland (samen goed voor 52.600 hectare), gevolgd door granen (8.600 hectare) en aardappelen (7.000 hectare). Samen betaalden zij een verzekeringspremie van 14,5 miljoen euro, waarvan de overheid 9,4 miljoen euro subsidieerde.

Landbouwminister Hilde Crevits noemde dit een goed resultaat voor het eerste jaar. Ook de private verzekeraars waren tevreden, al vertoonde het systeem volgens hen nog een aantal kinderziektes. Het Departement Landbouw en Visserij beloofde samen met de verzekeraars verder in te zetten op vereenvoudiging en sensibilisering.

4 belangrijke tips

Daarom heeft het departement een aantal tips en aandachtspunten opgelijst om landbouwers op weg te helpen om de juiste verzekeringspolis af te sluiten. De vier belangrijkste tips luiden als volgt:

 1. Denk al bij de opmaak van uw teeltplan na over het al dan niet afsluiten van een brede weersverzekering.

 2. Vraag polissen op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en stel vragen als iets onduidelijk is.

 3. Vergelijk, vergelijk en vergelijk de verschillende polissen.

 4. Hou niet enkel rekening met de prijs, maar kies de polis die het best bij uw landbouwbedrijf past.

De keuze voor de juiste brede weersverzekering kan een groot financieel verschil betekenen

Departement Landbouw en Visserij

Stel de juiste vragen

Naast deze vier tips benadrukt het Departement Landbouw en Visserij ook dat kostprijs belangrijk is, maar dat er nog heel wat technische en juridische verschillen tussen de verzekeringspolissen zijn die bepalen welke de meest geschikte polis is voor een bepaalde landbouwer en zijn bedrijfssituatie. Een aantal vragen moeten landbouwers zich dus stellen:

 • Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te ontvangen (bvb. minimumhoeveelheid neerslag, bepaalde vorsttemperatuur,…)?

 • Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen risico (ook ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ genoemd)? Of kan u zelf kiezen hoeveel uw eigen risico bedraagt?

 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?

 • Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?

 • Betaalt de verzekering onder bepaalde voorwaarden niet uit, b.v. bij een door de overheid ingesteld captatie- of beregeningsverbod?

 • Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?

 • Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand voor fruittelers?

 • Vanaf wanneer is de landbouwer gedekt door de verzekering? Vanaf het ogenblik dat hij/zij de premie heeft betaald of vanaf een bepaalde datum (bvb. vanaf 1 januari van het jaar waarin u de verzekering afsluit)? Hoe lang blijft de landbouwer gedekt tegen risico’s?

 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?
  Het is voor de subsidie brede weersverzekering geen verplichting dat alle teelten verzekerd worden. Het is ook geen verplichting dat alle percelen van een teelt moeten verzekerd worden. Een verzekeraar heeft wel de commerciële vrijheid om een landbouwer ertoe te verplichten al zijn percelen van een teelt te verzekeren of niet. Een verzekeraar kan ook bepaalde percelen weigeren om te verzekeren maar hij kan geen teelt weigeren. Het is ook geen verplichting om zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt op eenzelfde perceel te verzekeren.

“Als landbouwers tijdig de nodige stappen ondernemen voor het afsluiten van de brede weersverzekering en daarbij de verschillende polissen goed lezen en vergelijken, dan kan dat een groot financieel verschil betekenen”, klinkt het. “Want naast de keuze voor de teelt die het beste rendement oplevert of de keuze voor het best geschikte ras, is de keuze voor de juiste brede weersverzekering een belangrijke vorm van risicobeheersing.”

Uitgelicht

"Moeilijk eerste jaar, maar zeker toekomst voor brede weersverzekering"

nieuws
Een jaar nadat de brede weersverzekering van start ging, werd duidelijk dat ruim 3.000 Vlaamse landbouwers zo’n verzekering met één van de vier aanbieders hebben afgesloten. Dat het systeem nog kinder...
19 november 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek