header.home link

Bovengronds Ventilustraject donderdag op regeringstafel

8 november 2022

Nu het rapport van de Duitse expert Dirk Westermann over de hoogspanningslijn Ventilus klaar is, wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het dossier donderdag op de Vlaamse regeringstafel leggen. Het rapport bevestigt de eerdere conclusie van de intendant Guy Vloebergh die stelt dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enige haalbare optie is. De West-Vlaamse burgemeesters blijven evenwel achter met heel wat vragen na de bekendmaking van het rapport.

Lees meer over:

Rapport intendant

Het dossier over de hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die ervoor moet zorgen dat de stroom van de offshorewindmolenparken op de Noordzee aan land wordt gebracht, zorgt al verschillende jaren voor onrust in West-Vlaanderen. Omwonenden en landbouwers trekken al sinds 2019 aan de alarmbel over de mogelijke gezondheidsimpact op mens en vee en over de waardevermindering van hun eigendom.

Omdat er lokaal geen draagvlak is voor het zogenaamde Ventilusproject werd Guy Vloebergh door de Vlaamse regering aangesteld als intendant. “Hij moet in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid in overleg gaan met alle betrokkenen en zoeken naar antwoorden op alle openstaande vragen”, zo klonk het bij zijn aanstelling. De voornaamste vraag van de omwonenden waarop hij een antwoord moest bieden was: kan de hoogspanningslijn niet ondergronds gebeuren in plaats van bovengronds?

Uitgelicht

Rapport Ventilus-intendant openbaar te raadplegen

nieuws
23 mei 2022 Lees meer

Net als de technologiewerkgroep die eerder al in het leven was geroepen door de Vlaamse overheid en Elia kwam de intendant tot dezelfde conclusie. “Een bovengrondse leiding is op dit ogenblik technisch de enige mogelijke oplossing voor het Ventilusproject”, aldus Vloebergh in mei dit jaar. Die conclusie was echter niet naar de zin van de omwonenden die steun kregen van de lokale (voornamelijk cd&v-)burgemeesters. Zij vroegen en kregen begin september het fiat van de Vlaamse regering om de optie voor een ondergrondse leiding verder te onderzoeken.

Externe expert volgt intendant

Er werd een externe expert aangesteld, de Duitse professor Energietechniek Dirk Westermann, die werd gevraagd om een dubbelcheck uit te voeren op het rapport van de intendant en nieuw onderzoek te doen naar ondergrondse alternatieven die door de burgerplatformen en de burgemeesters naar voor waren geschoven.

Maandag raakte bekend dat Westermann klaar is met zijn onderzoek. In een 12 pagina’s tellend rapport bevestigt hij de bevindingen van Vloebergh. De alternatieven die naar voor werden gebracht, vormen volgens de Duitse professor geen volwaardige vervanger van het bovengrondse Ventilus. “Delen van het traject kunnen ondergronds, maar een volledige ondergrondse lijn is niet realiseerbaar omdat de technologie om gelijkspanning onder de grond te brengen en veilig genoeg te zijn om het net te versterken, niet op punt staat”, zo staat in het rapport van Westermann.

Nog onduidelijkheid voor burgemeesters

Die conclusies zijn niet naar de zin van de burgemeesters. “Westermann heeft twee opdrachten gekregen. Enerzijds het rapport van de intendant checken – en dat heeft hij zorgvuldig gedaan – en anderzijds de alternatieven checken die door de burgemeesters en de burgerplatformen zijn voorgelegd tijdens overlegmomenten met de Vlaamse overheid”, aldus Bart Dochy, Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem voor cd&v. En daar schort volgens hem het schoentje.

“Meteen in het begin van zijn rapport schrijft Westermann dat hij het echt onderzoeken van het ondergronds alternatief dat wij hebben voorgesteld, niet tot zijn opdracht beschouwt. Wij zijn nochtans van mening dat dit juist de basis vormde van zijn opdracht”, stelt Dochy. Hij zit woensdag samen met de andere betrokken burgemeesters voor een overleg met de Duitse expert. “Wij willen van de professor vooral horen waarom hij in de aanhef van het rapport zegt dat hij ons voorstel niet volledig heeft onderzocht: Wil hij niet? Kan hij niet? Mag dit niet?”

Uitgelicht
Een week na het overleg met de West-Vlaamse burgemeesters over de Ventilus-verbinding heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt over de invoering van een stralingsnormen v...
11 september 2022 Lees meer

Dat de techniek op dit moment nog niet beschikbaar is om de hoogspanningslijn ondergronds te leggen, is voor de burgemeester van Ledegem geen voldoende reden. “Eerst werd gesteld dat de techniek pas tegen 2040 op de markt zou zijn, intussen wordt al gesproken over 2030. We moeten beseffen dat het Ventilustraject ook niet op korte termijn zal gerealiseerd worden. De windmolens waarvan de hoogspanningslijn de energie aan land moet brengen, moeten nog gebouwd worden in de Noordzee”, benadrukt Dochy. “Wij geloven in technologische evolutie en het feit dat de best beschikbare technieken moeten gebruikt worden, zeker voor hoogspanning is dat aan de orde.”

Nu al een nieuw onderzoek vragen, doen de West-Vlaamse burgemeesters niet. “We willen niet vooruitlopen op de feiten. Woensdagavond spreken we de professor en we hopen dat we dan een antwoord krijgen op onze vragen. Op basis daarvan zullen wij in de loop van donderdag met alle betrokken burgemeesters opnieuw samenzitten en ons standpunt bepalen”, verduidelijkte Dochy in de media.

Donderdag op regeringstafel

Het is maar de vraag of de burgemeesters daarmee op tijd zullen zijn. Minister Demir heeft het Ventilusdossier op de agenda van de Vlaamse regering van nu donderdag laten zetten. Er werd verwacht dat er zou gewacht worden op de terugkeer van minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) op 14 november, maar de cd&v-top heeft laten verstaan dat er niet op haar terugkeer moet gewacht worden. Coalitiepartner Open Vld liet bij monde van Vlaams minister Bart Somers meteen na de bekendmaking van het rapport Westermann al weten dat wat hem betreft niets in de weg staat om zo snel mogelijk een beslissing in het dossier te nemen.

Bron: Eigen berichtgeving / De Tijd / VRT

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek