header.home link

Boer wordt niet rijker van duurdere voedingsprijzen

8 februari 2023

Uit studies van de FOD Economie en Boerenbond blijkt dat landbouwers er niet in slagen om hun hogere productiekosten volledig door te rekenen in hun landbouwproductprijzen. Daarnaast blijkt dat de voedingsindustrie en warenhuizen de duurdere grondstoffen, waaronder deze landbouwproducten, onvolledig en met vertraging doorrekenen aan de consument. De trend van de verhoogde voedingsprijzen vertaalt zich niet in evenwicht met de prijs die de landbouwer voor zijn producten krijgt.

Lees meer over:

De algemene inflatie in België is aan het vertragen, maar de voedingsprijzen volgen deze dalende trend niet. De voedingsinflatie blijft steeds fors verder stijgen, ze klokte in januari 2023 af op 15,59 procent. Uit een studie van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie blijkt dat de sterk gestegen prijzen voor onder meer energie en grondstoffen met vertraging én onvolledig doorgerekend worden doorheen de keten,. De studie concludeert ook dat er een verslechtering van de marges te verwachten is in de voedingsindustrie en de retail. De Belgische voedingsinflatie blijkt uit de studie ook vergelijkbaar te zijn met deze in Frankrijk en Nederland.

De studie van het Prijzenobservatorium doet evenwel geen uitspraken over de marges in de landbouwsector, noch over verse groenten en fruit. Deze vult Boerenbond aan met bijkomende analyses die aantonen dat voor vlees, tomaten, maar ook fruit de marges van de boer sterk onder druk staan. Uit de jaarresultaten van 2022 die Boerenbond eerder bekend maakte, bleek al dat het inkomen van de boer tot een absoluut dieptepunt was gezakt. De werkingskosten stegen met maar liefst 25 procent en deden de omzet, die toen nochtans met 19 procent gestegen was, in rook opgaan. De landbouwer slaagt er dus ook niet in om zijn hogere productiekosten door te rekenen, ondanks de soms sterk gestegen prijzen voor landbouwproducten.

Eerlijke prijzen en faire margeverdeling

“De studie van de FOD Economie is een belangrijke bijdrage in het objectiveren van de discussie rond eerlijke prijzen en faire margeverdeling doorheen de keten”, luidt het bij Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Boerenbond dringt erop aan dat de hele keten wordt bekeken in de studie, van boer tot bord. Deze methodiek moet verder worden uitgebouwd tot een permanent en steeds up-to-date opvolgingsinstrument. Dat zou een belangrijke bouwsteen kunnen worden in het overleg over prijzen binnen de agrovoedingsketen. De rol van de overheid kan en moet hierin verder gaan.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet de voorbije maanden af en toe het woord regulator vallen in discussies over het prijsmechanisme in de agrovoedingsketen. “Een soort orgaan of regulator in de agrovoedingsketen die effectief en actief waakt over een rechtvaardigere verdeling tussen alle actoren in de keten en desnoods ook wetgevend of financieel ingrijpt op het juiste moment,” luidde haar pleidooi.

De analyse voor de vleesveesector toont duidelijk aan dat ondanks flink hogere prijzen voor de boer, de marges in deze sectoren meer dan ooit onder druk staan. Onder andere de sterk gestegen veevoederkosten laten zich maar met vertraging en onvolledig doorrekenen in de markt. De kostprijs-schaar opent zich nadrukkelijk.

De moeilijkere afzet van appelen en peren vanuit Oost-Europa richting Oekraïne weegt op de Europese markt en zet ook bij ons de prijs voor appelen en peren onder druk terwijl ook zij hun kosten verder zien toenemen. Ook in dit segment een belangrijk aandeel appelen van elders komen en de prijs in het schap hoog boven de producentenprijs staat.

marges peren en vleesvee boerenbond

Wet op landbouwprijzen

Boerenbond roept de federale overheid op om werk te maken van de in het regeerakkoord opgenomen wet op de landbouwprijzen. “Die moet mee het overleg in de keten over eerlijke prijszetting sterker en evenwichtiger maken”, aldus Boerenbond. “Op Europees niveau volgt later dit jaar een debat over een wettelijk kader voor duurzame voedselsystemen. De Belgische discussie over een wet op de landbouwprijzen kan het Europese debat mee voeden om ook oog te hebben voor de economische component van duurzaamheid.”

“Ten slotte biedt het Europese kader rond mededinging sinds kort meer ruimte voor ketenbrede afspraken rond duurzaamheidsinitiatieven. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de Belgische Mededingingsautoriteit om zo’n initiatieven mee de nodige richting en rechtszekerheid te geven”, licht Boerenbond verder toe. “Het besef dat de markt gecorrigeerd moet worden om faire prijzen voor consument én landbouwer te hebben, dringt gelukkig steeds meer door in het politieke en in het maatschappelijke debat. Dat is meer dan hoog tijd, want actie is nodig.”

De uitgebreide analyse van Boerenbond kan je lezen op hun website: www.boerenbond.be/marges-in-de-landbouw

Uitgelicht
De inflatie in België is in januari gedaald van 10,35 naar 8,05 procent, voornamelijk door de energieprijzen die minder stel stegen (32,88% in december tegenover 5,21% in janu...
30 januari 2023 Lees meer

Bron: Boerenbond, Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek