header.home link

BioVar.be huldigt gloednieuwe biovarkenssstal in

7 januari 2019
In een gloednieuwe biologische varkensstal in Ruiselede werden afgelopen weekend de eerste biggen geboren. Het betekent de start van een samenwerkingsovereenkomst tussen BioVar.be, Delavi en Colruyt Group om een 100 procent biologische varkensvleesketen op te zetten. De ultramoderne stal biedt plaats aan 100 zeugen waarbij de biggen op het bedrijf worden afgemest. De varkensstal, die op heel wat vlakken verder gaat dan wat de biologische wetgeving voorschrijft, mocht tijdens een plechtige opening heel wat bezoekers ontvangen.

In een gloednieuwe biologische varkensstal in Ruiselede werden afgelopen weekend de eerste biggen geboren. Het betekent de start van een samenwerkingsovereenkomst tussen BioVar.be, Delavi en Colruyt Group om een 100 procent biologische varkensvleesketen op te zetten. De ultramoderne stal biedt plaats aan 100 zeugen waarbij de biggen op het bedrijf worden afgemest. De varkensstal, die op heel wat vlakken verder gaat dan wat de biologische wetgeving voorschrijft, mocht tijdens een plechtige opening heel wat bezoekers ontvangen.

In juli vorig jaar kondigden BioVar.be, Colruyt Group en Delavi aan dat ze zouden gaan samenwerken om een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar biologisch varkensvlees. BioVar.be zou daarbij zorgen voor de kweek van biovarkens en Delavi zou instaan voor de coördinatie van het transport, de slacht en de versnijding. Colruyt Group op zijn beurt engageert zich om de varkens in exclusiviteit aan te kopen tegen een welbepaalde prijs. Het biovarkensvlees zou vanaf de zomer van 2019 te koop moeten aangeboden worden in de winkels van Colruyt en Bio-Planet.

In vergelijking met andere landbouwtakken hinkt de biologische varkenshouderij achterop. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de beschikbaarheid van biobiggen zeer beperkt is. Daarnaast zijn biovarkenshouders verplicht om al hun mest af te zetten bij biologische bedrijven, wat een bijkomende uitdaging vormt. “Bio is ook een vraaggestuurde markt”, vertelt Lieve Vercauteren, directeur van BioForum. “Het is belangrijk dat je eerst afzet vindt voor je product voor je van start gaat. En alle stukken van een varken als bio kunnen verkopen, dat is vandaag niet evident. In ons land is de biovleesverwerking weinig ontwikkeld”, klinkt het.

Omdat Colruyt Group werk wil maken van meer lokale productieketens maar dit in de biologische varkenshouderij moeilijk van de grond komt, klopte het aan bij Hapro, een bedrijf dat al 20 jaar lang gangbare varkens levert aan de supermarktgroep. Naast de eigen productie stelt Hapro zich ook ten dienste van andere bedrijven die actief zijn in de varkenssector om een constante aanvoer en afname van dieren te garanderen. Vanuit die expertise ging Hapro aankloppen bij gangbare varkenshouders om te polsen of zij bereid waren de overstap naar bio te overwegen.

“Maar dat verliep bijzonder stroef”, vertelt Wim Haeck, zaakvoerder van Hapro. Daarom besloot het bedrijf een eigen biologische varkenskwekerij op te starten om vanuit die expertise ook andere varkenshouders aan te zetten tot omschakeling. Die bio-activiteit werd ondergebracht bij een nieuw opgerichte zusteronderneming BioVar.be. In Ruiselede vonden de mensen achter BioVar.be een varkensbedrijf met vier oude varkensstallen uit de jaren ’70 dat in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen code oranje had gekregen. Omdat het aantal biovarkens dat op één locatie wordt gehouden een stuk lager ligt dan in de conventionele varkenshouderij, was dit de ideale locatie.

In september 2017 werd de vergunning voor het biovarkensbedrijf aangevraagd. Het vergunningstraject verliep bijzonder vlot en in april 2018 werden de oude stallen afgebroken en werd er gestart met de bouw van de gloednieuwe stal waar vorige week de eerste biggen werden geboren. “Een zeer intense periode”, vertelt Wim Haeck. “We moesten iets bouwen dat nog nauwelijks bestaat. In dat kader willen we onze 73 leveranciers bedanken voor het werk dat zij samen met ons verricht hebben. Vaak was het een processie van Echternach. Bovendien wisten we bij aanvang van de werken nog niet hoe het finaal resultaat er zou uitzien.”

Hoewel de bouw nog niet volledig is afgerond, is het resultaat nu al behoorlijk indrukwekkend. Alle varkens hebben drie tot vijf keer zoveel plaats als hun gangbare soortgenoten. “Bij de inrichting van de stal zijn we verder gegaan dat het wettelijke minimum”, aldus Haeck. “De drachtige zeugen lopen allemaal samen en hebben naast de buitenloop op roosters ook een weide waar ze terecht kunnen. De biggen, die bijna twee keer zo lang als in de gangbare kweek bij hun moeder blijven, worden niet verhokt bij het spenen. Het is de zeug die verplaatst wordt en de biggen blijven tot een gewicht van 30 kilo in hun vertrouwde omgeving.” De zaakvoerder van BioVar.be wijst er ook op dat alle stallen identiek zijn opgebouwd, wat voor minder stress zorgt bij de dieren wanneer ze verplaatst moeten worden.

Ook op vlak van duurzaamheid zijn heel wat bijkomende maatregelen genomen. De stal is zowel energie- als waterneutraal. Naast de natuurlijke lichtinval die zeven keer hoger is dan wettelijk verplicht, wordt ook 100 procent LED-verlichting gebruikt. Rond imagovorming wil BioVar.be ook zijn steentje bijdragen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een zichtgang die aansluit bij een wandelpad in de buurt en die permanent toegankelijk is. Leuk weetje is ook dat alle zeugen een naam hebben gekregen en dat er ingezet wordt op dagelijks contact tussen de dieren en de verzorgers.

Voor het bedrijf is 100 zeugen gecombineerd met het afmesten van de biggen geen eindpunt. Vergelijkbaar met de diensten die Hapro in de gangbare sector levert, wil BioVar.be dat ook gaan doen in de biosector. “Wij zijn nog steeds op zoek naar samenwerking met andere varkenshouders die de overstap naar bio willen maken. Ons stalconcept is zeer flexibel opgevat zodat we van een gesloten bedrijf met 100 zeugen kunnen evolueren naar een open bedrijf met 500 zeugen of iets daar tussenin”, klinkt het.

Daarnaast is BioVar.be ook op zoek naar biologische bedrijven die mest willen afnemen. “Biologische veeteeltbedrijven zijn verplicht al hun mest op biologische akkers kwijt te kunnen, maar voor biologische akkerbouwers geldt die verplichting niet. Zij moeten slechts 25 procent biomest gebruiken. Dat bemoeilijkt onze afzet natuurlijk. Bovendien hebben we ons bij de start van dit project voorgenomen om de huidige biomarkt niet te verstoren, dus we zijn op zoek naar nieuwe telers die plannen hebben voor omschakeling naar bio”, verduidelijkt Wim Haeck.

De investering in het nieuwe stalconcept is volgens de BioVar.be-zaakvoerder drie keer zo hoog als in een gangbare varkensstal. “De productie in een gesloten circuit, streng gecontroleerd en aangepast aan de vraag, zal de verschillende partijen helpen een correcte prijs te verkrijgen zonder daarbij de link met de markt te verliezen”, zegt Stefan Goethaert, algemeen directeur Fine Food van Colruyt Group. “De prijs zal berekend worden met open boek, in alle transparantie", vertelt ook Kris De Laere, bestuurder van Delavi. Zijn bedrijf werkt al zo’n 40 jaar samen met Colruyt Group en ook Hapro en de supermarktgroep hebben een samenwerking die al meer dan 20 jaar standhoudt. “We hebben dus de gewoonte om voorrang te geven aan relaties op lange termijn. Er is een volledig vertrouwen”, aldus De Laere.

West-Vlaams landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert toonde zich alvast heel enthousiast over het project. “Het toont ondernemerschap en daar is natuurlijk risico aan verbonden. De varkens zitten hier in kleine villaatjes, wat de kostprijs voor de veehouder sterk verhoogt. Je moet die hogere kostprijs terug uit de markt kunnen halen. Ik ben blij dat deze drie partijen dat risico samen willen nemen”, stelt hij.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek